• Szkolenia ISO - Lean Manufacturing - TQM

  Six Sigma - Zapraszamy na edycję ZIMA 2019 - Trwa nabór !

  Rekrutacja na edycję JESIEŃ 2019 zakończona. Zapraszamy na edycję ZIMA 2019/2020  - zapisy uruchomione | Kraków | Warszawa | Yellow, Green, Black Belt | Startujemy 16 grudnia 2019 | Zapisz się na szkolenie | Dołącz do grupy Six Sigma | Podnieś swoje kwalifikacje | UpGrade to Green Belt i Black Belt| Podwójna certyfikacja | Certyfikat jednostki certyfikującej  w cenie szkolenia!     Read More
 • Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

  Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

  Maraton Problem Solving | Zapraszamy na edycję ZIMA 2019 - zapisy uruchomione  | Startujemy 25 listopada 2019 | Zapisz się na szkolenie i zarezerwuj sobie miejsce | Uzyskaj kompetencje Problem Solving  Fundation | Practitioner | Team Leader w ramach certyfikowanego programu szkoleniowego. Maraton i Certyfikaty w Krakowie! Zapytaj o szkolenie dedykowane! Read More
 • Wdrożenia ISO 9001/14001/18000 - Lynsky Solutions

  Szczupłe zarządzanie logistyczne w intralogistyce - Lean Logistic

  Lean Logistic - wykorzystaj szczupłe zarządzanie logistyczne w intralogistyce swojej firmy. Optymalizuj wewnętrzne przepływy materiałów oraz strumieni logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Eliminuj marnotrawstwo, doskonal procesy i osiągaj cele biznesowe! Read More
 • Szkolenia ISO 9001:2015

  Zamów szkolenie dedykowane

  Prowadzimy szkolenia zamknięte wyłącznie dla pracowników Klienta, w zależności od potrzeb moga być odpowiednio profilowane. Masz pełną kontrolę nad programem szkolenia! Read More
 • Lean Manufacturing - we are lean experts

  Lean Manufacturing - we are lean experts

  Doskonalimy procesy, eliminujemy straty, wdrażamy poszczególne narzędzia Lean  Manufacturing  oraz przeprowadzamy certyfikowane szkolenia z tego zakresu. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

 

WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIA

ODWIEDŹ NASZE STRONY DEDYKOWANE

Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 

SETKI ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Zapoznaj się z wybranymi opiniami. Na Państwa życzenie możemy przeslać pisemne referencje uzyskane od naszych Klientów.

 • logo-41.png
 • logo-32.png
 • logo12.png
 • logo-29.png
 • logo14.png
 • logo11.png
 • logo-20.png
 • logo-38.png
 • logo-51.png
 • logo9.png
 • logo-40.png
 • logo-28.png
 • logo1.png
 • logo-42.png
 • logo-34.png
 • logo-21.png
 • logo-44.png
 • logo-48.png
 • logo3.png
 • logo-49.png
 • logo7.png
 • logo5.png
 • logo4.png
 • logo-50.png
 • logo15.png
 • logo-31.png
 • logo-22.png
 • logo17.png
 • logo-46.png
 • logo-43.png
 • logo-25.png
 • logo-30.png
 • logo-19.png
 • logo-27.png
 • logo10.png
 • logo-26.png
 • logo-24.png
 • logo2.png
 • logo-33.png
 • logo8.png
 • logo-36.png
 • logo-35.png
 • logo16.png
 • logo13.png
 • logo-23.png
 • logo-45.png
 • logo-37.png
 • logo-39.png
 • "Szkolenie z normy ISO 9001:2015 zostało przeprowadzone bardzo profesjonalne.Miało na to wpływ wiele czynników, ale niewątpliwie najcenniejszym z nich był prowadzący. Specjalista posiadający ogromną wiedzę i dar przystępnego przedstawiania tematu. Informacje uzyskane podczas szkolenia były przedstawione w sposób ciekawy i pomogą mi bardziej profesjonalnie podejść do swojej pracy."

  Katarzyna Borstyn

 • "Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, profesjonalne podejście oraz świetnie przygotowana kadra."

  Marek Czajkowski, Fakro - Specjalista ds. przygotowania produkcji

 • "Polecam ze względu na zakres merytoryczny i osobę trenera. Wie o czym mówi i chce to przekazać. Praca grupowa i kontekst organizacyjny na pierwszym planie. Prowadzący niezwykle umiejętnie zarządzał dynamiką grupy, co jeszcze bardziej podnosi wartość dodaną wyniesioną z tych warsztatów. Trener i szkolenie godne polecenia."

  Mariusz Lonczak, Shift Supervisor, Mielec

 • "Starannie, sprawnie, wyczerpująco i na temat – to w mojej ocenie wyróżnia konsultantów Lynsky Solutions".

  Piotr Pizło, Partner zarządzający S&P

 • "Należy podkreślić warsztatowy charakter szkolenia, pozwalający na nabycie umiejętności praktycznych"

  Jolanta Sośnicka, Kierownik ds. logistyki, Euphora   /uczestniczka szkolenia Lider Lean Manufacturing/

 • "Szkolenie niezwykle ciekawe. Świetnie przygotowany prowadzący, z którym można było podjąć dyskusję i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. Oprócz wiedzy teoretycznej i ciekawego wykładu, przeprowadzone zostały interesujące ćwiczenia, zachęcające do kreatywności i myślenia. Polecam szkolenia w Lynsky Solutions."

  Joanna Jaroszewska, Specjalista ds. kontroli jakości, Nordkalk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

WDROŻENIA | DORADZTWO | KONSULTACJE

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ TWOICH OCZEKIWAŃ

Odkryj z nami możliwości tkwiące w specjalistycznych systemach i technikach zarządzania jakością, zapytaj o kompleksowe wdrożenia systemów Lean, Kaizen, SPC i Six Sigma. Zobacz nasze realizacje.

Wdrożenia lean manufacturing | LYNSKY SOLUTIONS

Szkolenie Audytor i pełnomocnik ISO 9001:2015

Szkolenie Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.

Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z  funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane pzez normę.  Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.


Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Audytor i pełnomocnik 1

 


 Program szkolenia   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • znajomość wymagań normy ISO 9001:2015
 • umiejętność planowania, przeprowadzania audytu oraz dokumentacji wyników z audytu
 • Znajomość zasad wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 • Umiejętność opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

 Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I 
Moduł I (6h) - Wymagania ISO 9001:2015

1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
2. Omówienie struktury normy: HLS.
3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
5. Podejście procesowe
6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
8. Kontekst organizacji.
9. Podejście bazujące na ryzyku.
10. Analiza ryzyka.
11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015 
13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Dzień II

Moduł II (6h) - Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

1.Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
2. Audyt wewnętrzny:
2.1. Rodzaje audytów
2.2. Precyzyjne określanie celu audytu
3. Planowanie i przygotowanie do audytu
3.1. Program audytów
3.2. Plan audytu
3.3. Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
3.4. Opracowywanie list kontrolnych
4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
4.1. Zasady prowadzenia badania na miejscu
4.2. Dobór próby do badania audytowego
4.3. Audyt w kontekście podejścia procesowego
4.4. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
4.5. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
4.6. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7. Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
4. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
5. Prowadzenie wywiadów audytowych
6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001

Moduł III (4h) - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

1.Rola, zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika podczas wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
2. Etapy wdrażania SZJ, czyli od czego zacząć?
3. Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów.
4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
- Etapy wdrażania
- Korzyści z wdrożenia SZJ
5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
6. Organizacja przeglądu zarządzania.
7. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
8. WARSZTATY PRAKTYCZNE - Pełnomocnik ISO 9001:2015 


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Certyfikat Jednostki Certyfikującej: Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin - 6h + 6h + 4h


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

990 zł netto/osoba


 Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjolane materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem 

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

Szkolenie organizowane jako szkolenie zamknięte
lub termin szkolenia otwartego zostanie ustalonypo zebraniu grupy szkoleniowej.


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Audytor i pełnomocnik

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Jeśli pragną Państwo pogłębić swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje i rozszerzyć kompetencje z zakresu systemów zarządzania, lean manufacturing, metod i technik zarzadzania jakością, nasi eksperci zorganizują dla Państwa szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Jesteśmy praktykami, dlatego w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników wypracowaliśmy warsztatową formę szkoleń opartą o analizę przypadków (case study), praktyczne ćwiczenia i użyteczne symulacje. Wykorzystujemy dobrze sprawdzone autorskie, kreatywne scenariusze.

szkolenia otwarte

SZKOLENIA OTWARTE

szkolenia zamkniete

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

szkolenia dedykowane

SZKOLENIA DEDYKOWANE

szkolenia certyfikowane

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

programy szkoleniowe

PROGRAMY SZKOLENIOWE

SZKOLENIA PROMOWANE

Wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie i Twoich pracowników - zaufaj sprawdzonym trenerom i ekspertom Lynsky Solutions

Terminy i ceny wszystkich szkoleń zawsze możesz sprawdzać w zakładce TERMINY SZKOLEŃ 

Six Sigma

for professionals

Pewne Terminy

ZIMOWA EDYCJA SZKOLEŃ SIX SIGMA | YELLOW BELT | GREEN BELT | BLACK BELT oraz UpGrade to Green Belt | UpGrade to Black Belt

TRWA NABÓR | KRAKÓW | WARSZAWA | Zapisz się już teraz i zagwarantuj miejsce na edycję ZIMA 2019/2020| liczba miejsc ograniczona

Certyfikowane szkolenie Six Sigma umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności oraz potwierdza wysoki poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na rynku pracy. Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy.

Dzięki zdobytym kompetencjom na szkoleniu Six Sigma w istotny sposób ulepszasz funkcjonowanie każdego poziomu swojej organizacji. Poprawiasz wyniki związane z jakością i innowacyjnością procesów, produktów i usług, realizując cele biznesowe i uzyskując wymierne efekty finansowe. 

Naszymi pasami mogą poszczycić się pracownicy  największych przędsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w Polsce

Gwarancja satysfakcji i uzyskania kompetencji:

5 modułów do wybrania, do 11 dni szkoleniowych, do 24 h elearningu, szkolenia z doświadczonym Master Black Beltem i Black Beltami - poziom Black Belt

EDYCJA ZIMA (2019/2020) WARSZAWA    Pewny Termin WYPRZEDANE

Termin 16-17-18 grudzień 2019 oraz 29-30-31 styczeń 2020 - Szkolenie Six Sigma GREEN BELT   WYPRZEDANE

Termin 16-17-18 grudzień 2019 oraz 28-29-30-31 styczeń 2020 - Szkolenie Lean Six Sigma GREEN BELT   WYPRZEDANE

Termin 16-17-18 grudzień 2019 oraz 28-29-30 styczeń 2020 oraz 22-23-24-25 czerwiec 2020 - Szkolenie Six Sigma BLACK BELT  WARSZAWA-KRAKÓW  WYPRZEDANE

EDYCJA ZIMA (2019/2020) KRAKÓW    Pewny Termin

Termin 4-5-6 grudzień 2019 - Szkolenie Six Sigma YELLOW BELT WYPRZEDANE

Termin 4-5-6 grudzień 2019  i 20-21-22 styczeń 2020 - Szkolenie Six Sigma GREEN BELT    WYPRZEDANE
Termin 4-5-6 grudzień 2019  i 20-21-22 styczeń 2020 i 24-25-26 grudzień 2020 - Szkolenie Six Sigma BLACK BELT   WYPRZEDANE

EDYCJA JESIEŃ (2019) KRAKÓW     Pewny Termin

Termin 14-15-16 październik 2019 - Szkolenie Six Sigma YELLOW BELT WYPRZEDANE

Termin 14-15-16 październik 2019  i 18-19-20 listopada 2019 - Szkolenie Six Sigma GREEN BELT    WYPRZEDANE
Termin 14-15-16 październik 2019  i 18-19-20 listopada 2019 i 9-10-11-12 grudzień 2019 - Szkolenie Six Sigma BLACK BELT    WYPRZEDANE

Zapisz się na szkolenie SIx Sigma - kliknij tutaj   Strona dedykowana Six Sigma - dowiedz się więcej na Lynsky Solutions

 • logo12.png
 • logo1.png
 • logo-48.png
 • logo14.png
 • logo-30.png
 • logo-34.png
 • logo-37.png
 • logo-33.png
 • logo-45.png
 • logo-39.png
 • logo9.png
 • logo-25.png
 • logo7.png
 • logo15.png
 • logo13.png
 • logo-24.png
 • logo-28.png
 • logo-22.png
 • logo-42.png
 • logo-41.png
 • logo-29.png
 • logo2.png
 • logo-35.png
 • logo-20.png
 • logo11.png
 • logo-51.png
 • logo-46.png
 • logo-31.png
 • logo-49.png
 • logo-23.png
 • logo-50.png
 • logo8.png
 • logo-40.png
 • logo16.png
 • logo10.png
 • logo-26.png
 • logo-36.png
 • logo3.png
 • logo-27.png
 • logo-32.png
 • logo4.png
 • logo-19.png
 • logo17.png
 • logo-43.png
 • logo-44.png
 • logo5.png
 • logo-38.png
 • logo-21.png

APQP + PPAP + SPC + Control Plan + FMEA według AIAG

for professionals

„ Szkolenie wprowadzające z zakresu dodatkowych wymagań dla branży motoryzacyjnej AIAG : APQP / zaawansowane planowanie jakości wyrobu / + PPAP / zatwierdzanie części do produkcji seryjnej / + Control Plan + FMEA + SPC | potwierdzone certyfikatem!"

 

Termin : 16-17 grudzień 2019 (Kraków) 

Program specjalistycznego szkolenia APQP+PPAP+SPC+Control Plan+FMEA na Lynsky Solutions

Lean Logistic

szkolenie specjalistyczne

„ Lean Logistic - wykorzystaj szczupłe zarządzanie logistyczne w łańcuchu dostaw swojej firmy. Eliminuj marnotrawstwo, doskonal procesy i osiągaj cele biznesowe!"

Uczestnicy uczą się identyfikować straty występujące w procesach logistycznych a następnie za pomocą właściwie dobranych technik je eliminować, optymalizować procesy i standaryzować pracę. Poznają zasady Lean w logistyce oraz narzędzia takie jak: Kanban, Just in Time, 5S, One piece flow, wykres makaronowy.

 

Termin: 19-20 grudzień 2018 (Kraków)


Program specjalistycznego szkolenia Lean Logistic - szczupły łańcuch dostaw

Metoda Global 8D

for professionals

Metoda Global 8D - warsztaty praktyczne

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów opartą na ośmiu krokach.  Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.

 

Termin : 13 grudzień 2019 w Krakowie

Pogram specjalistycznego szkolenia Problem Solving na Lynsky Solutions

Zapisz się na szkolenie - kliknij tutaj  

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5