Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005
 • Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po procesie wdrażania w firmach wymagań  normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny  przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania

  Read More
 • Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyrobi zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie

  Read More
 • Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.   System zarządzania jakością wg ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów.

  Read More
 • Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015! Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które

  Read More
 • Krótki przewodnik po audytowaniu

  Krótki przewodnik po audytowaniu Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów

  Read More
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

  Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.   Głównym celem Lean Manufacturing jest

  Read More
 • Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

  Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.      Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to

  Read More
 • World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

  World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?       Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających

  Read More
 • IATF 16949:2016 - wymagania

    IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS

  Read More
 • KFS dofinansowanie na szkolenia

  KFS dofinansowanie na szkolenia

  Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions     JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO? 1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i

  Read More
 • 1

Akademia Lynsky Solutions

Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing


Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.

 

Głównym celem Lean Manufacturing jest eliminacja marnotrawstwa. Czym jednak jest to marnotrawstwo, skąd się bierze, gdzie występuje i jak je klasyfikujemy?

Marnotrawstwo to wszystkie wykonane czynności, które nie przyczyniają się do dodania wartości danemu procesowi. Wartość dodana, o której tutaj mowa, to wszystko to, za co klient jest skłonny i chce zapłacić. Tak więc przy produkcji np. stołu klienta nie interesuje to, że pracownicy musieli szukać śrub na hali, podnosić-odkładać wiertarkę w celu wkręcania tych śrub a później ten stół magazynować. Wartością dodaną jest dla niego to, że zostały wyprodukowane poszczególne elementy tego stołu a później odpowiednio skręcone – dla klienta wartością jest tylko wkręcanie – moment, kiedy wkrętarka wkręca śrubę – nie to jak długo trwało zanim przyłożono ją do stołu i nałożono śruby.

Wyróżniamy 7 rodzajów marnotrawstwa (MUDA):
Rodzaje marnotrawstwa Lean Manufacturing1. Nadprodukcja – jest najgorszym występującym marnotrawstwem. Polega na produkowaniu niepotrzebnych produktów, w niewłaściwej ilości i w niewłaściwym czasie. Prowadzi do zwiększenia zapasów, blokowania przepływu materiałów
i występowania braków.
2. Zapasy – to wszystkie produkty, półprodukty, surowce składowane w zakładzie lub poza nim. Prowadzi do nich nadprodukcja.
3. Transport –jest to przemieszczanie surowców, produktów, półproduktów z jednego miejsca w drugie, niezależnie od powodu. Przyczynami nadmiernego transportu jest najczęściej złe rozmieszczenie stanowisk pracy i magazynów.
4. Braki –są to wszystkie wadliwe produkty. Przyczynami braków są braki standardów kontroli jakości oraz kontrolowanie tylko w końcowej części produkcji.
5. Zbędne i niewłaściwe przetwarzanie –polega na nadmiernym lub niewłaściwym przetwarzaniu produktów. Wynika najczęściej z braku opracowanych standardów, przestarzałego sprzętu.
6. Zbędne ruchy – są to wszystkie wykonane ruchy niepotrzebne do wykonania danej operacji. Część ruchów wykonywanych podczas różnych operacji jest zupełnie zbędna i można je eliminować wprowadzając właściwe standardy. Niektórych ruchów nie można wyeliminować, ale można znacznie skrócić ich czas trwania.
7. Oczekiwanie –jest to czas każdego oczekiwania ludzi i maszyn.
Często wskazywana jest również ósma strata: niewykorzystanie ludzkiego potencjału.

Oprócz usuwania Muda, Lean dąży także do likwidacji Mura i Muri.
Mura to nieregularność i nierównomierność, przez którą dochodzi do przerwania ciągłości pracy. Może powodować ją np. nierównomierni rozłożony harmonogram produkcji, niedostosowanie ilości produkcji do ilości maszyn lub dostępnych pracowników.
Muri jest przeciążeniem ludzi i maszyn spowodowanym niedostosowaniem zlecanej im pracy do ich możliwości.


MUDA MURI MURA

Droga Lean Manufacturing nie kończy się jednak na usunięciu wszystkich strat. Po ich usunięciu należy wprowadzić standaryzację a także cały czas monitorować te procesy w celu identyfikacji nowo powstałych strat. Standaryzacja polega na utworzeniu standardów, których należy później przestrzegać. Jeśli na swoim stole roboczym uporządkowaliśmy przedmioty, z których korzystamy zgodnie z zasadami ergonomii, to miejsca, w których zawsze mają leżeć te przedmioty musimy najpierw opisać, a później zrobić zdjęcie/lub narysować ten układ/, wydrukować go i przetrzymywać w na tym stanowisku pracy. Dzięki temu każdy pracownik będzie wiedział co musi znajdować się na tym stole i w którym miejscu, oraz czego nie powinno na nim być. Standaryzacja ma nas uchronić przed popełnianiem tych samych błędów, prowadzących do powstania strat. Bo po co zadawać sobie trud z czymś, do czego zaraz powrócimy?


Lean Manufacturing posługuje się narzędziami, które pomagają likwidować marnotrawstwo we wszystkich aspektach środowiska pracy, rozpoczynając od organizacji pojedynczego stanowiska pracy, poprzez przezbrajanie maszyny, utrzymywanie ruchu, do magazynowania.

Narzędzia Lean Manufacturing:

1. 5S – organizacja stanowiska pracy
2. SMED – redukcja czasu przezbrojenia maszyny
3. TPM – zapewnienie utrzymania ruchu
4. VSM – mapowanie strumienia wartości
5. Poka Yoke – zapobieganie błędom
6. Just in Time – produkcja dokładnie na czas
7. Kaizen – ciągłe doskonalenie

Warto dodać, że Lean Manufacturing mona stosować nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale także usługowych. W ostatnich miesiącach, w fazie wzrostu branży logistycznej i rozwoju procesów logistycznych modne i niezwykle efektywne staje się stosowania zasad Lean w logistyce. Lean Logistic, czyli szczupłe zarządzanie logistyczne pozwala usprawnić procesy logistyczne usuwając z nich wszystkie marnotrawstwa.

Więcej o narzędziach Lean Manufacturing dowiesz się w kolejnym artykule.
Zapraszam do lektury!

 

Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.

     Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to Frederick Carl Gauss stworzył koncepcję rozkładu normalnego. Kolejny krok do przodu uczynił Walter Shewhart, który w roku 1920 wskazał na możliwości pomiaru jakości procesów poprzez użycie odchylenia od wartości średniej tzw. sigmy. Shewhart udowodnił, że proces działa prawidłowo, jeżeli jego charakterystyka (czyli zaobserwowane wartości analizowanego procesu) nie przekracza trzech odchyleń standardowych od wartości średniej. Po zakończeniu II Wojny Światowej rząd Stanów Zjednoczonych w ramach pomocy gospodarczej wysłał do Japonii grupę naukowców, wśród których był dr Deming. Mieli oni pomóc w odbudowie i rozwoju przemysłu Japonii. Dr Deming długo przed wojną próbował wprowadzić system jakości w zakładach przemysłowych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiedzieli oni jednak powodu do podnoszenia jakości, ich produkcja na wielkim rynku amerykańskim nie była zagrożona żadną konkurencją. Produkty japońskie znane były z rażąco niskiej jakości. Dr Deming zapoczątkował kompleksowy program naprawy jakości, który pomógł podnieść się Japonii z powojennego kryzysu gospodarczego. W wyniku tego w połowie lat 80-tych dalekowschodnia produkcja zalała rynki Stanów Zjednoczonych i Europy tanimi i niezawodnymi towarami. Wobec wzrastającej konkurencji firmy amerykańskie zaczęły poszukiwać sposobów podniesienia jakości swoich produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów własnych.

     Pierwszą firmą amerykańską, która wprowadziła kompleksowy program poprawy była Nashua Corporation. Koncerny samochodowe: Chrysler, Ford i General Motors zastosowały na dużą skalę Statystyczną Kontrolę Procesów (SPC – Statistical Process Control). Polegała ona na stałej obserwacji procesów produkcyjnych w newralgicznych punktach produkcji. W latach 80-tych Bob Galvin, John Mitchell oraz Bill Smith w zakładach Motoroli wdrożyli wyspecjalizowany system kontroli jakości zwany "Six Sigma Initiative". System ten dawał możliwość ciągłego obniżania kosztów własnych, poprzez redukcję kosztów złej jakości. Nowe podejście TQM i Six Sigma opiera się na prewencji, a nie na kontroli końcowej. Sukces Japończyków i Motoroli przełamał obecny w gospodarce amerykańskiej stereotyp mówiący, że aby podnieść jakość produktu należy zwiększyć poziom kontroli jakości. Motorola w ciągu kliku lat stosowania metody Six Sigma zredukowała koszty złej jakości z 40% produkcji całkowitej do 1%, osiągając poziom jakości wyrobów 3,4 błędu na milion możliwości ich popełnienia.

      W 1993 roku, zainspirowany sukcesem Motoroli, Larry Bossidy prezes Allied Signal postanowił przyjąć system Six Sigma. Krótko po tym, Jack Welch, prezes i dyrektor generalny General Electric wprowadził ten innowacyjny system zarządzania jakością. Uczynił z metody Six Sigma filozofię i sposób pracy (The way we work). GE wprowadził swoją odmianę metody o nazwie 6 Sigma. Jest to system w pełni już ukształtowany i sprawdzony w działaniu, dzięki czemu może on być wdrażany równolegle z innymi już istniejącymi w zakładach systemami zarządzania jakości, takimi jak Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem spełniający wymogi norm serii ISO 9000 i ISO 14000 i innymi. Od tego czasu setki firm na całym świecie przyjęły Six Sigma jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej m.in.: Intel, Honeywell, Toshiba, Vodafone, Samsung, Bank of America i Chevron.

Na tym etapie znasz już genezę koncepcji Six Sigma.
Dowiedz się więcej o Six Sigma. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na naszej dedykowanej stronie http://www.sixsigma.lynsky.pl/ .
Przygotowaliśmy również szkolenia z zakresu Six Sigma:

Klikając na poszczególne szkolenia, przejdziesz do ich programów.

 

World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

      Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających zmieniające się wymagania i oczekiwania. Przedsiębiorstwa chcą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku oraz doskonalić swoją organizację, dlatego zostają opracowywane przez producentów światowych marek modele doskonałości określające standardy produkcji światowej klasy (World Class Manufacturing).

World Class Manufacturing (WCM), czyli zintegrowany, kompleksowy model zarządzania bazuje na takich koncepcjach, jak:

 •  Total Quality Control (TQC) dotyczy kontroli jakości, która obejmuje całe przedsiębiorstwo,
 •  Total Productive Maintenance (TPM) związane jest z maksymalizacją wydajności maszyn i urządzeń oraz ich doskonalenia,
 •  Total Industrial Engineering (TIE) dotyczy rozwoju przemysłu, który obejmuje całe przedsiębiorstwo,
 •  Just In Time (JIT), czyli odpowiednia ilość części do produkcji dostarczana jest w odpowiednim miejscu i czasie,
 •  Lean Manufacturing (szczupła produkcja) – efektywne zarządzanie produkcją zgodne z zasadami koncepcji lean management. Zadaniem lean manufacturing jest m.in. „ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji”,
 •  Toyota Production System (TPS), powstał z początkiem XX wieku, jest to zbiór unikatowych japońskich metod zarządzania. Przez firmę Toyota stosowana jest filozofia dotycząca „szczupłego” zarządzania.

      W 1984 roku przez Hayesa i Wheelwrighta zostało wprowadzone sformułowanie „World Class” - „klasa światowa”. Definicja opisywała możliwości i umiejętności organizacji do konkurencji w eksporcie przy pomocy stosowania dobrych praktyk przede wszystkim w zakresie jakości, rozwoju technicznych kompetencji menedżerów, rozwoju siły roboczej i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Z kolei Schonberger (1986 r.) powiększył zakres stosowania dobrych praktyk o wdrożenie JIT (Just In Time), doskonalenie kontaktu z dostawcami oraz projektowanie produktu i skierował tę definicję do produkcji formułując World Class Manufacturing jako „produkcję osiągniętą przez uporządkowanie zasobów w celu bezustannej i szybkiej poprawy”.
     Dodatkowo w latach osiemdziesiątych niektórzy producenci amerykańscy tacy jak Omark Industries, General Electric czy Kawasaki (USA), gdy rozwój nowych rozwiązań organizacyjnych poprowadził do sukcesu tych przedsiębiorstw, zastosowane systemy produkcyjne konsultanci nazwali również jako World Class Manufacturing (WCM), czy też Produkcja Bez Zapasów (Stockless Production) lub Continuous Flow Manufacturing (CFM).
     Kolejno model WCM opracowywany i rozwijany był także w 2005r. przez firmę Fiat przy współpracy z Dr Hajime Yamashina, profesorem Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Dr H. Yamashina w swojej wypowiedzi odniósł się do koncepcji, z których powstał model: „WCM, na wzór ludzkiego organizmu, wykorzystuje TQM jako mózg, JIT jako system nerwowy, TPM jako system mięśniowy, TIE jako krew”.

IATF 16949:2016 - wymagania

 

IATF Icon

IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej

IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny

IATF 16949

W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.
Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS 16949 dostosowujące standard do nowej normy ISO 9001.
Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO/TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. Ponadto nowa norma uwzględnia wspólne specyficzne wymagania producentów samochodowych CSR - Customer Specifics Requirements.

Datą ostateczną, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO/TS 16949 jest 14 wrzesień 2018. Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015. Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty.
Jeszcze bardziej restrykcyjny termin dotyczy audytów, które po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF 16949. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru, recertyfikacji, przejścia.


Poniżej zamieszczamy FAQ dotyczące nowej normy IATF 16949:2016

Co to jest IATF 16949:2016?
Jest to nowa wersja standardu ISO/TS 16949:2009 wydana w 2016 roku.

Czym ten standard różni się od poprzedniego?
W tym standardzie zaszło wiele istotnych zmian, a przedsiębiorstwa mają niewiele czasu na ich wdrożenie. Nowy standard oparty będzie na strukturze i zasadach ISO 9001:2015.

Czy standard IATF 16949 jest samodzielną normą?
IATF 16949:2016 nie jest samodzielną normą dotyczącą zarządzania jakością. Jest on wdrażany jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 w obszarze motoryzacji.
IATF zachowa związek z ISO 9001 utrzymując współpracę z ISO, poprzez swój udział w ISO/TC 176.

Do kiedy będą ważne certyfikaty ISO/TS 16949:2009?
Certyfikaty ISO/TS 16949:2009 będą ważne do dnia 14 września 2018 r.

Kiedy można przejść na nową wersję standardu?
Organizacje, które posiadają certyfikat ISO/TS 16949:2009 będą musiały przejść na nową wersję standardu IATF 16949 na podstawie audytu przejścia zgodnie z aktualnym cyklem audytów (tzn. podczas zaplanowanego audytu recertyfikacyjnego lub nadzoru).

Czy będzie można wybrać podczas przejścia na nową wersję standardu inną jednostkę certyfikacyjną?
Organizacje nie mają możliwości przejścia na zgodność z IATF 16949 poprzez audyt przeniesienia (transferu) do nowej jednostki certyfikacyjnej zatwierdzonej przez IATF jak również przejście nie może zostać zrealizowane na podstawie audytu specjalnego.

Co stanie się gdy nie zastosujemy się do wymaganych terminów przejścia?
Niewykonanie audytu przejścia w terminach wskazanych przez IATF pociąga za sobą konieczność ponownego poddania organizacji audytowi początkowej certyfikacji (dopuszczone odstępstwa opisane są szczegółowo w Strategii IATF).

Czy przez cały ten okres będzie można przeprowadzać audyt według starych zasad?
Po 1 października 2017 r, wszystkie audyty (certyfikacyjne, nadzoru, recertyfikacyjne) powinny być prowadzone według nowego standardu IATF 16949.

Jak postąpić w sytuacji, w której audyt rozpocznie się we wrześniu 2017 a zakończy w październiku 2017 roku?
Zgodnie ze strategią IATF zaleca się aby ten audyt był przeprowadzany według nowych zasad.


W dniu 10 sierpnia 2016 r. IATF celem przybliżenia procesu przejścia na nowe wydanie standardu, wydał dokument o nazwie „Strategia przejścia ISO/TS 16949 - IATF 16949”.
W dokumencie tym znajdują się informacje dotyczące procesu przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016.

 

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu wymagań i audytu według nowego standardu IATF 16949:2016

                IATF 16949:2016 - wymagania           

    

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
IATF 16949:2016

IATF 16949

 

KFS dofinansowanie na szkolenia

Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions

 

kfs 2017 dofinansowanie 2017

 

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy
2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji
3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go we właściwym Urzędzie Pracy

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?
Napisz lub zadzwoń do nas! Nasi pracownicy pomogą Ci w dopełnieniu wszelkich formalności.

CO TO JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?
KFS jest podmiotem udostępniającym środki finansowe na aktualizację umiejętności i przekwalifikowanie pracowników. Dzięki tym środkom możesz zainwestować w swoich pracowników niezależnie od liczby zatrudnionych.

CO ZYSKUJESZ?
- Podnosisz kwalifikacje swoich pracowników
- Wkraczasz na nowe horyzonty – szkolenia, na które nie miałeś środków, stają się możliwe do odbycia
- Pewność, że Ciebie i Twoich pracowników szkolą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem branżowym oraz trenerskim
- Udział w szkoleniach, gdzie teoria przeplata się z ćwiczeniami praktycznymi
- Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Jednostki Certyfikacyjnej TUV lub LQ Cert

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017(kwota 157275,4 tys. zł)
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez conajmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

KONTAKT:

tel. 570 650 005
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krótki przewodnik po audytowaniu

Krótki przewodnik po audytowaniu

Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów z wymaganiami, standardami, to nieważne, czy będziesz audytorem czy auditorem.*

Co to jest audyt?

Audyt to ocena, czy audytowany system, proces, organizacja jest zgodna z pewnymi  wymaganiami. Audytu nie należy mylić z kontrolą i ważne, aby nigdy w ten sposób Ci się nie kojarzył.
Jeśli audytujemy System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, to wymagania znajdziemy w normie ISO 9001. W przypadku tego systemu (tak jak Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001) znajdujemy się w pewnym okresie przejściowym. W 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, oznacza to, że przedsiębiorstwa, aby utrzymać Certyfikat, który posiadają, muszą dostosować się do nowych wymagań, które wprowadziły nowe normy. Muszą to zrobić w wyznaczonym okresie przejściowym. Okres ten wyznaczony jest do roku 2018. Oznacza to, że audytując te systemy zarządzania, dla przedsiębiorstw, które wdrożyły już nowe wymagania, a więc posiadają System Zarządzania Jakościa wg ISO 9001:2015, należy badać zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wdrożyły zmian, należy audytować zgodnie z poprzednią wersją normy ISO 9001 – (polska wersja: PN-EN ISO 9001:2008).
W audycie wyróżniamy dwie strony: audytującego i audytowanego. Audytującymi są osoby przeprowadzające audyt. Może to być jeden lub kilku audytorów. Jeśli audytorów jest więcej niż jeden, to wyznacza się wśród nich audytora wiodącego.
Audytujący bada wyznaczone obszary – tzw. obszary audytowane. Audytowanymi są pracownicy tych obszarów. Każdy pracownik audytowanego obszaru ma obowiązek odpowiadać na pytania audytora i współpracować z nim.
Podczas audytu, audytujący zadaje audytowanym opracowane wcześniej, dostosowane do badanego obszaru pytania audytowe. Pytania muszą zostać skonstruowane tak, aby badały zgodność systemu z każdym wymaganiem. Audytor ma prawo poprosić pracownika o pokazanie dokumentów potwierdzajacych taką zgodność. Jeśli audytor pyta o księgi jakości i zażąda jej udostępnienia, to audytowany ma obowiązek mu ją pokazać. Tak samo jest z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pracowników, przeglądami maszyn itp. Jeśli audytor zauważy, że jakieś wymaganie nie zostało spełnione, zbiera wówczas dowody z audytu. Mogą to być np. zrobione zdjęcia potwierdzające niezgodności, ale również dowody słowne.

Etapy audytowania:

W każdym przedsiębiorstwie powinien zostać sporządzony program audytów. Program audytów ustala, które obszary mają zostać audytowane, w jakim czasie i przez kogo. Określa także cel i zakres audytów.
Przed każdym audytem należy ustalić jego plan. Plan audytu jest jego harmonogramem. Zawiera informacje na temat tego, które części obszaru, procedury i dokumenty będą badane, gdzie i o której godzinie odbędzie się spotkanie otwierające i zamykające oraz wyznacza kolejność i czas audytowania poszczególnych części badnego obszaru. Plan audytu ustala audytor wiodący i powinien on zostać skonsultowany z obszarem audytowanym w celu zapewnienia dostepności zasobów materialnych – potrzebnej dokumentacji oraz ludzkich – pracowników audytowanego obszaru.
Na tym etapie powinna zostać sporządzona lista pytań audytowych.
Kolejnym etapem jest spotkanie otwierające, w którym biorą udział audytorzy oraz przedstawiciele audytowanego obszaru. Na spotkaniu zostaje przedstawiony cel i zakres audytu.
Po zakończeniu spotkania otwierającego przechodzi się do przeprowadzenia audytu. Podczas audytu potwierdza się zgodność z wymaganiami oraz szuka możliwości doskonalenia badanego systemu/obszaru.
Audyt kończy spotkanie zamykające podczas którego podsumowuje się wyniki audytu. Określa się również czas na sporządzenie raportu z audytu.
Po przeprowadzeniu audytu należy sporządzić z niego raport. Raport powinien określać datę przeprowadzenia, obszar audytowany, nazwiska audutujących, wnioski z auytu, wykryte niezgodności poparte dowodami oraz propozycje w zakresie doskonalenia. Raport z audytu wskazuje, które części badanych obszarów są zgodne z wymaganami, a które wymagają odpowiednich działań.
Jeśli podczas audytu wykryto niezgodności, to należy zastosować odpowiednie działania poaudytowe. Należą do nich działania korygujące i zapobiegawcze. Sposoby zapobiegania wykrytym niezgodnościom nie leżą w kompetencjach audytorów, lecz pracowników obszarów, w których te niezgodności wykryto.

 

Etapy audytu

Rys. 1. Etapy audytu


*Słownik Języka Polskiego oraz komisja ISO za formę poprawną w języku polskim przyjmują formę „audyt”, jednak w praktyce, w wielu źródłach i opracowaniach funkcjonują one naprzemiennie.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowej normi ISO 9001:2015, to kliknij tutaj.

Nowa norma ISO 9001:2015

Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana

Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015!

Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów.
 
 
Norma ISO 9001:2015 została sporządzona w nowej formie (nowa architektura), która ma być wspólna dla wszystkich nowych standardów systemów zarządzania. Dzięki temu znacząco uprości się proces integracji podczas wdrażania więcej niż jednego systemu.
 
 
Lynsky Solutions już od ubiegłego roku prowadzi szereg szkoleń związanych z nowymi wymaganiami normy ISO 9001:2015, które prezentowane były w projekcie FDIS. Lynsky Solutions pomoże Państwa firmom dostosować się do zmian i wdrożyć nowe wymagania norm. Mogą Państwo liczyć na pełne wsparcie w zakresie szkoleń, wdrożeń, warsztatów i materiałów pomocniczych, które pomogą Państwa firmie zrozumieć nowe podejście prezentowane w normie ISO 9001:2015.
 
Główne zmiany
 
Nowy układ normy ISO 9001:2015 składa się z 10 punktów. Główne zmiany dotyczą :
• Koncentracji na przywództwie
• Wprowadzeniu szeregu elementów zrządzania ryzykiem
• Nacisku na cele, komunikację, pomiar i zarządzanie zmianą
• Zmniejszeniu ilości wymagań
 
Czy będzie można nadal korzystać z normy ISO 9001:2008?
 
Tak, do września 2018 roku.
 
W ciągu kolejnych 3 lat od publikacji nowej normy (czyli do września 2018 roku), wszystkie organizacje posiadające system zarządzania jakością mają obowiązek przejść na nową normę ISO 9001:2015. Po tym okresie certyfikaty wydane na normę ISO 9001:2008 stracą swoja ważność.
 
Kiedy najlepiej wdrożyć nowe wymagania normy ISO 9001:2015?
 
Po ukazaniu pełnego tekstu normy można przygotowywać organizację poprzez dokonanie przegląd procesów i oceny ich zgodności z nowymi wymaganiami normy (nową architekturą).
 
Czy podczas najbliższej recertyfikacji będzie istniała możliwość przejścia na nową normę?
 
Tak, system będzie musiał wtedy spełniać wszystkie wymagania nowej normy ISO 9001:2015
 
Czy wdrażać system zarządzania według obecnej normy 9001:2008 czy według 9001:2015?
 
Gdy jeszcze nie rozpoczęto procesu wdrażania polecamy na przygotowanie organizacji pod wymagania nowej normy. W przypadku gdy proces ten już trwa należy go kontynuować i wdrożyć normę ISO 9001:2008, a następnie w ciągu 3 lat przejść na wymagania nowej normy ISO 9001:2015.
 
Czy inne normy tez ulegną zmianom?
 
Normy ISO ulegają ciągłej aktualizacji więc należy się spodziewać kolejnych wersji norm. Jednakże zawsze obowiązują okresy przejściowe, gdy funkcjonują obie wersje.
 
Jak mogą mi pomóc specjaliści z Lynsky Solutions?
 
Lynsky Solutions posiada odpowiednich audytorów seniorów, którzy współpracują z jednostkami certyfikującymi i zostali przeszkoleni w zakresie wymagań nowej normy ISO 9001:2015. Lynsky Solutions dysponuje aktualnymi informacjami, dotyczącymi nowej normy.
 
Czy są już dostępne szkolenia z zakresu wymagań nowej normy ISO 9001:2015 ?
 
Lynsky solutions już od ubiegłego roku prowadzi szereg szkoleń związanych z nowymi wymaganiami normy ISO 9001:2015 które prezentowane były w projekcie FDIS. Lynsky Solutions pomoże Państwa firmom dostosować się do zmian i wdrożyć nowe wymagania norm. Mogą Państwo liczyć na pełne wsparcie w zakresie szkoleń, wdrożeń, warsztatów i materiałów pomocniczych, które pomogą Państwa firmie zrozumieć nowe podejście prezentowane w normie ISO 9001:2015 .
 
 
Z kim się kontaktować w zakresie ISO 9001:2015?
 

Telefon do Lynsky Solutions: 570-650-005

 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Obecnie znajdujesz się na stronie poświęconej normie ISO 9001:2015. Sprawdź, jakie szkolenia dla Ciebie przygotowaliśmy.

Szkolenia Lynsky Solutions w zakresie nowej normy ISO 9001:2015:

Jeśli jesteś audytorem lub pełnomocnikiem ISO 9001 i chcesz się doszkolić w ramach nowej normy ISO 9001:2015, zapraszamy na szkolenie ISO 9001:2015 - nowe wymagania, analiza ryzyka, wdrażanie zmian
Nowa norma ISO 9001 - Przejdź do strony szkolenia >>>>>

Jeśli chcesz zdobyć od podstaw umiejętności audytora ISO 9001 zgodnie z normą ISO 9001:2015, zapraszamy na szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
Audytor wewnętrzny ISO 9001 - Przejdź do strony szkolenia >>>>>

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5