Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005
 • Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po procesie wdrażania w firmach wymagań  normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny  przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania

  Read More
 • Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyrobi zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie

  Read More
 • Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.   System zarządzania jakością wg ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów.

  Read More
 • Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015! Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które

  Read More
 • Krótki przewodnik po audytowaniu

  Krótki przewodnik po audytowaniu Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów

  Read More
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

  Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.   Głównym celem Lean Manufacturing jest

  Read More
 • Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

  Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.      Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to

  Read More
 • World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

  World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?       Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających

  Read More
 • IATF 16949:2016 - wymagania

    IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS

  Read More
 • KFS dofinansowanie na szkolenia

  KFS dofinansowanie na szkolenia

  Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions     JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO? 1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i

  Read More
 • 1

Krótki przewodnik po audytowaniu

Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów z wymaganiami, standardami, to nieważne, czy będziesz audytorem czy auditorem.*

Co to jest audyt?

Audyt to ocena, czy audytowany system, proces, organizacja jest zgodna z pewnymi  wymaganiami. Audytu nie należy mylić z kontrolą i ważne, aby nigdy w ten sposób Ci się nie kojarzył.
Jeśli audytujemy System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, to wymagania znajdziemy w normie ISO 9001. W przypadku tego systemu (tak jak Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001) znajdujemy się w pewnym okresie przejściowym. W 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, oznacza to, że przedsiębiorstwa, aby utrzymać Certyfikat, który posiadają, muszą dostosować się do nowych wymagań, które wprowadziły nowe normy. Muszą to zrobić w wyznaczonym okresie przejściowym. Okres ten wyznaczony jest do roku 2018. Oznacza to, że audytując te systemy zarządzania, dla przedsiębiorstw, które wdrożyły już nowe wymagania, a więc posiadają System Zarządzania Jakościa wg ISO 9001:2015, należy badać zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wdrożyły zmian, należy audytować zgodnie z poprzednią wersją normy ISO 9001 – (polska wersja: PN-EN ISO 9001:2008).
W audycie wyróżniamy dwie strony: audytującego i audytowanego. Audytującymi są osoby przeprowadzające audyt. Może to być jeden lub kilku audytorów. Jeśli audytorów jest więcej niż jeden, to wyznacza się wśród nich audytora wiodącego.
Audytujący bada wyznaczone obszary – tzw. obszary audytowane. Audytowanymi są pracownicy tych obszarów. Każdy pracownik audytowanego obszaru ma obowiązek odpowiadać na pytania audytora i współpracować z nim.
Podczas audytu, audytujący zadaje audytowanym opracowane wcześniej, dostosowane do badanego obszaru pytania audytowe. Pytania muszą zostać skonstruowane tak, aby badały zgodność systemu z każdym wymaganiem. Audytor ma prawo poprosić pracownika o pokazanie dokumentów potwierdzajacych taką zgodność. Jeśli audytor pyta o księgi jakości i zażąda jej udostępnienia, to audytowany ma obowiązek mu ją pokazać. Tak samo jest z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pracowników, przeglądami maszyn itp. Jeśli audytor zauważy, że jakieś wymaganie nie zostało spełnione, zbiera wówczas dowody z audytu. Mogą to być np. zrobione zdjęcia potwierdzające niezgodności, ale również dowody słowne.

Etapy audytowania:

W każdym przedsiębiorstwie powinien zostać sporządzony program audytów. Program audytów ustala, które obszary mają zostać audytowane, w jakim czasie i przez kogo. Określa także cel i zakres audytów.
Przed każdym audytem należy ustalić jego plan. Plan audytu jest jego harmonogramem. Zawiera informacje na temat tego, które części obszaru, procedury i dokumenty będą badane, gdzie i o której godzinie odbędzie się spotkanie otwierające i zamykające oraz wyznacza kolejność i czas audytowania poszczególnych części badnego obszaru. Plan audytu ustala audytor wiodący i powinien on zostać skonsultowany z obszarem audytowanym w celu zapewnienia dostepności zasobów materialnych – potrzebnej dokumentacji oraz ludzkich – pracowników audytowanego obszaru.
Na tym etapie powinna zostać sporządzona lista pytań audytowych.
Kolejnym etapem jest spotkanie otwierające, w którym biorą udział audytorzy oraz przedstawiciele audytowanego obszaru. Na spotkaniu zostaje przedstawiony cel i zakres audytu.
Po zakończeniu spotkania otwierającego przechodzi się do przeprowadzenia audytu. Podczas audytu potwierdza się zgodność z wymaganiami oraz szuka możliwości doskonalenia badanego systemu/obszaru.
Audyt kończy spotkanie zamykające podczas którego podsumowuje się wyniki audytu. Określa się również czas na sporządzenie raportu z audytu.
Po przeprowadzeniu audytu należy sporządzić z niego raport. Raport powinien określać datę przeprowadzenia, obszar audytowany, nazwiska audutujących, wnioski z auytu, wykryte niezgodności poparte dowodami oraz propozycje w zakresie doskonalenia. Raport z audytu wskazuje, które części badanych obszarów są zgodne z wymaganami, a które wymagają odpowiednich działań.
Jeśli podczas audytu wykryto niezgodności, to należy zastosować odpowiednie działania poaudytowe. Należą do nich działania korygujące i zapobiegawcze. Sposoby zapobiegania wykrytym niezgodnościom nie leżą w kompetencjach audytorów, lecz pracowników obszarów, w których te niezgodności wykryto.

 

Etapy audytu

Rys. 1. Etapy audytu


*Słownik Języka Polskiego oraz komisja ISO za formę poprawną w języku polskim przyjmują formę „audyt”, jednak w praktyce, w wielu źródłach i opracowaniach funkcjonują one naprzemiennie.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowej normi ISO 9001:2015, to kliknij tutaj.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5