Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005
 • Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po procesie wdrażania w firmach wymagań  normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny  przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania

  Read More
 • Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?

  Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009?   Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyrobi zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie

  Read More
 • Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

  Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.   System zarządzania jakością wg ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów.

  Read More
 • Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa norma ISO 9001:2015

  Nowa zaktualizowana norma ISO 9001:2015 została opublikowana Nowa norma ISO 9001 2015 dostępna od września 2015! Własnie został opublikowany tekst aktualizacji normy ISO 9001:2008 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że została zwiększona zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które

  Read More
 • Krótki przewodnik po audytowaniu

  Krótki przewodnik po audytowaniu Na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem audyt. Być może było to również słowo audit. Jeśli szukałeś różnic pomiędzy znaczeniami tych słów – to obie te formy mają to samo znaczenie. Tak więc jeśli już zajmujesz się lub chcesz zajmować się badaniem zgodności systemów i procesów

  Read More
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing

  Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.   Głównym celem Lean Manufacturing jest

  Read More
 • Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości

  Geneza Six Sigma, czyli jak ograniczyć błędy do 3,4 na milion możliwości Six sigma jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania jakością. Koncepcja ta została opracowana w USA w koncernie Motorola w połowie lat 80 XX wieku.      Korzenie Six Sigma sięgają początków ery przemysłowej w XVIII wieku, kiedy to

  Read More
 • World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

  World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?       Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających

  Read More
 • IATF 16949:2016 - wymagania

    IATF 16949:2016 - nowy standard dla branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 zamiast ISO/TS 16949:2009 – już dostępny W październiku 2016 roku międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force IATF opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS

  Read More
 • KFS dofinansowanie na szkolenia

  KFS dofinansowanie na szkolenia

  Zdobądź i wykorzystaj dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na profesjonalne szkolenia w Lynsky Solutions     JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO? 1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o difinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i

  Read More
 • 1

Wszystko, co musisz wiedzieć o Lean Manufacturing


Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, polegającym na likwidacji marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Ze względu na tą likwidację, Lean Manufacturing nazywany jest szczupłym zarządzaniem produkcją, odchudzoną produkcją lub produkcją bez strat.

 

Głównym celem Lean Manufacturing jest eliminacja marnotrawstwa. Czym jednak jest to marnotrawstwo, skąd się bierze, gdzie występuje i jak je klasyfikujemy?

Marnotrawstwo to wszystkie wykonane czynności, które nie przyczyniają się do dodania wartości danemu procesowi. Wartość dodana, o której tutaj mowa, to wszystko to, za co klient jest skłonny i chce zapłacić. Tak więc przy produkcji np. stołu klienta nie interesuje to, że pracownicy musieli szukać śrub na hali, podnosić-odkładać wiertarkę w celu wkręcania tych śrub a później ten stół magazynować. Wartością dodaną jest dla niego to, że zostały wyprodukowane poszczególne elementy tego stołu a później odpowiednio skręcone – dla klienta wartością jest tylko wkręcanie – moment, kiedy wkrętarka wkręca śrubę – nie to jak długo trwało zanim przyłożono ją do stołu i nałożono śruby.

Wyróżniamy 7 rodzajów marnotrawstwa (MUDA):
Rodzaje marnotrawstwa Lean Manufacturing1. Nadprodukcja – jest najgorszym występującym marnotrawstwem. Polega na produkowaniu niepotrzebnych produktów, w niewłaściwej ilości i w niewłaściwym czasie. Prowadzi do zwiększenia zapasów, blokowania przepływu materiałów
i występowania braków.
2. Zapasy – to wszystkie produkty, półprodukty, surowce składowane w zakładzie lub poza nim. Prowadzi do nich nadprodukcja.
3. Transport –jest to przemieszczanie surowców, produktów, półproduktów z jednego miejsca w drugie, niezależnie od powodu. Przyczynami nadmiernego transportu jest najczęściej złe rozmieszczenie stanowisk pracy i magazynów.
4. Braki –są to wszystkie wadliwe produkty. Przyczynami braków są braki standardów kontroli jakości oraz kontrolowanie tylko w końcowej części produkcji.
5. Zbędne i niewłaściwe przetwarzanie –polega na nadmiernym lub niewłaściwym przetwarzaniu produktów. Wynika najczęściej z braku opracowanych standardów, przestarzałego sprzętu.
6. Zbędne ruchy – są to wszystkie wykonane ruchy niepotrzebne do wykonania danej operacji. Część ruchów wykonywanych podczas różnych operacji jest zupełnie zbędna i można je eliminować wprowadzając właściwe standardy. Niektórych ruchów nie można wyeliminować, ale można znacznie skrócić ich czas trwania.
7. Oczekiwanie –jest to czas każdego oczekiwania ludzi i maszyn.
Często wskazywana jest również ósma strata: niewykorzystanie ludzkiego potencjału.

Oprócz usuwania Muda, Lean dąży także do likwidacji Mura i Muri.
Mura to nieregularność i nierównomierność, przez którą dochodzi do przerwania ciągłości pracy. Może powodować ją np. nierównomierni rozłożony harmonogram produkcji, niedostosowanie ilości produkcji do ilości maszyn lub dostępnych pracowników.
Muri jest przeciążeniem ludzi i maszyn spowodowanym niedostosowaniem zlecanej im pracy do ich możliwości.


MUDA MURI MURA

Droga Lean Manufacturing nie kończy się jednak na usunięciu wszystkich strat. Po ich usunięciu należy wprowadzić standaryzację a także cały czas monitorować te procesy w celu identyfikacji nowo powstałych strat. Standaryzacja polega na utworzeniu standardów, których należy później przestrzegać. Jeśli na swoim stole roboczym uporządkowaliśmy przedmioty, z których korzystamy zgodnie z zasadami ergonomii, to miejsca, w których zawsze mają leżeć te przedmioty musimy najpierw opisać, a później zrobić zdjęcie/lub narysować ten układ/, wydrukować go i przetrzymywać w na tym stanowisku pracy. Dzięki temu każdy pracownik będzie wiedział co musi znajdować się na tym stole i w którym miejscu, oraz czego nie powinno na nim być. Standaryzacja ma nas uchronić przed popełnianiem tych samych błędów, prowadzących do powstania strat. Bo po co zadawać sobie trud z czymś, do czego zaraz powrócimy?


Lean Manufacturing posługuje się narzędziami, które pomagają likwidować marnotrawstwo we wszystkich aspektach środowiska pracy, rozpoczynając od organizacji pojedynczego stanowiska pracy, poprzez przezbrajanie maszyny, utrzymywanie ruchu, do magazynowania.

Narzędzia Lean Manufacturing:

1. 5S – organizacja stanowiska pracy
2. SMED – redukcja czasu przezbrojenia maszyny
3. TPM – zapewnienie utrzymania ruchu
4. VSM – mapowanie strumienia wartości
5. Poka Yoke – zapobieganie błędom
6. Just in Time – produkcja dokładnie na czas
7. Kaizen – ciągłe doskonalenie

Warto dodać, że Lean Manufacturing mona stosować nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale także usługowych. W ostatnich miesiącach, w fazie wzrostu branży logistycznej i rozwoju procesów logistycznych modne i niezwykle efektywne staje się stosowania zasad Lean w logistyce. Lean Logistic, czyli szczupłe zarządzanie logistyczne pozwala usprawnić procesy logistyczne usuwając z nich wszystkie marnotrawstwa.

Więcej o narzędziach Lean Manufacturing dowiesz się w kolejnym artykule.
Zapraszam do lektury!

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5