Co oznacza a czego nie oznacza certyfikacja iso 9001 Lynsky Solutions

Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015

Co oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015?

Po procesie wdrażania w firmach wymagań normy ISO 9001, nadchodzi czas certyfikacji. Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Celem Certyfikacji jest sprawdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Audyt Certyfikacyjny

Podczas certyfikacji weryfikowane jest, czy firma wdrożyła System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, czy jest zdolna dostarczyć wyroby zgodne z wymaganiami klienta, przepisami prawnymi i innymi, dotyczącymi tych wyrobów. Jeśli firma m.in. określiła  wszystkie swoje procesy, odpowiednio nimi zarządza i je monitoruje, zapewnia dostępność zasobów, niezbędnych do realizacji procesów, prowadzi działania zapobiegające niezgodnościom, posiada kanały komunikacji ze swoimi klientami, to wdrożony SZJ jest zgodny z wymaganiami ISO 9001.

Jeśli audyt certyfikacyjny będzie miał wynik pozytywny, firma otrzyma Certyfikat,  potwierdzający, że procesy w firmie są zgodne z normą, którym od tej pory będzie mogła się posługiwać. Jeśli firma otrzyma Certyfikat, nie oznacza to, że może posługiwać się nim już przez cały okres swojego istnienia. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, jednak zgodność z wymaganiami jest weryfikowana  zarówno po pierwszym, jak i po drugim roku przez audytorów z Jednostek Certyfikujących. Po 3 latach musi przejść ponowną certyfikację.

Jeśli zostanie wprowadzona nowa wersja normy ISO 9001, to organizacja również będzie musiała dostosować System Zarządzania Jakością do nowych wymagań, a następnie starać się o nowy Certyfikat ISO 9001.

Czego nie oznacza certyfikacja na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015?

Po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, nadchodzi czas na certyfikację i uzyskanie stosownego Certyfikatu. Podczas audytu certyfikującego sprawdza się, czy SZJ spełnia wymagania normy ISO 9001, czy organizacja może dostarczać wyroby zgodne z wymaganiami klientów. Certyfikacja nie oznacza jednak, że to wyrób posiada Certyfikat zgodności z ISO 9001. To system spełnia wymagania normy, a nie wyrób. Oczywiście wyroby również można certyfikować, lecz certyfikacja wyrobu jest zupełnie innym procesem niż certyfikacja systemu.