KFS dofinansowanie na szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest podmiotem udostępniającym środki finansowe na aktualizację umiejętności i przekwalifikowanie pracowników. Dzięki tym środkom, możesz zainwestować w swoich pracowników niezależnie od liczby zatrudnionych.

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

  1. Sprawdź, na kiedy wyznaczono termin składania wniosków o dofinansowanie w Twoim Urzędzie Pracy.
  2. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji.
  3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go we właściwym Urzędzie Pracy.

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY?

KFS jest podmiotem udostępniającym środki finansowe na aktualizację umiejętności i przekwalifikowanie pracowników. Dzięki tym środkom, możesz zainwestować w swoich pracowników niezależnie od liczby zatrudnionych.

Co zyskujesz? 

– Podnosisz kwalifikacje swoich pracowników.
– Wkraczasz na nowe horyzonty – szkolenia, na które nie miałeś środków, stają się możliwe do odbycia.
– Pewność, że Ciebie i Twoich pracowników szkolą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem branżowym oraz trenerskim.
– Udział w szkoleniach, gdzie teoria przeplata się z ćwiczeniami praktycznymi.
– Potwierdzenie nabytych umiejętności certyfikatami Jednostki Certyfikacyjnej TUV lub LQ Cert.