Korzysci z wdrozenia oraz-Certyfikacji Systemu Zarzadzania-jakoscia Lynsky Solutions

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością

System zarządzania jakością według ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów. Wdrożenie, a następnie certyfikacja systemu zarządzania jakością, niesie za sobą szereg korzyści. Posiadając system zarządzania jakością, nasz klient ma pewność, co do jakości i bezpieczeństwa wyrobów danej firmy, ponieważ system zarządzania jakością wspomaga uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wyrobów. Wdrożenie SZJ usprawnia procesy oraz wprowadza nadzór nad systemem zarządzania. Wdrożenie wymagań ISO 9001:2015 zwiększa konkurencyjność firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Często pozwala nam brać udział w przetargach, w których jednym z warunków jest posiadanie certyfikowanego SZJ. Zaletą SZJ jest to, że jest on integrowalny z innymi systemami. Jego wdrożenie stanowi bazę do wdrażania kolejnych systemów.