4d identyfikacja przyczyny źródłowej lynsky solutions

Krok 4D w raporcie 8D: Przyczyna źródłowa

Krok 4D w raporcie 8D jest odpowiedzialny za analizę przyczyn źródłowych. Pozwala na uniknięcie pojawienia się tych samych problemów czy niekorzystnych działań w przyszłości. Niezwykle pomocne w poszukiwaniu źródła problemów są narzędzia: Burza mózgów, Diagram Ishikawy, Metoda 5 WHY.

Dlaczego krok 4 – identyfikacja przyczyn źródłowych – jest najważniejszy w metodzie 8D?  

Współczesne systemy i metody zarządzania jakością pomagają w wielu aspektach działalności przedsiębiorstwa, jednak nie sprawią, że będzie można w sposób całkowity uniknąć wystąpienia wad i błędów. Dlatego w zarządzaniu reklamacjami w branży automotive istotną rolę odgrywają raporty 8D. Ich metodyka określa 8 kroków, które muszą być realizowane w ścisłej kolejności. Wszystkie z tych kroków są istotne i powinny być wykonane z należytą starannością, jednakże na czoło wysuwa się krok 4D, gdyż określenie rzeczywistej przyczyny źródłowej pozwoli na uniknięcie jej wystąpienia w przyszłości. Krok 4D opisuje źródłowe przyczyny powstania problemu. Niejednokrotnie jest tak, że ten sam problem ma swoje źródła w różnych obszarach tj. nieodpowiedni proces, instrukcje, procedury czy też standardy.  

Interesuje Cię ta tematyka? Zapisz się na szkolenie Metoda 8D

Narzędzia wykorzystywane w identyfikacji i analizie przyczyn źródłowych 

Pomocne w aspekcie odnalezienia źródłowej przyczyny wystąpienia problemu będą narzędzia takie jak Burza mózgów, 5 WHY czy Diagram Ishikawy. 

Burza mózgów 

Burza mózgów (ang. Brainstorming) jest metodą pomocną w poszukiwaniu przyczyn wystąpienia danego problemu. W skrócie, polega na twórczym udziale grupy ludzi w celu ulepszania, wymyślenia czegoś nowego, znalezienia rozwiązania problemu czy też poszukiwania jego przyczyny. Istotne jest, aby powstała wówczas jak największa liczba idei i pomysłów, ponieważ z całej tej gamy prawdopodobnie uda się odnaleźć najlepsze rozwiązanie czy też rzeczywistą przyczynę problemu. W metodzie tej stawia się na ilość pomysłów a nie na ich jakość. Burza mózgów dzieli się na dwie podstawowe fazy: 

burza mozgow lynsky solutions

5 WHY

Metoda ta jest jednym z najpopularniejszych sposobów poszukiwania źródeł wystąpienia problemu. Swoją popularność zawdzięcza prostocie, bowiem realnie polega na zadawaniu pytania „dlaczego?”.

5 why lynsky solutions

Należy pamiętać, że nie można zadać tego pytania jednokrotnie, ponieważ otrzymamy jedynie skrawek odpowiedzi. Pytanie to zadaje się zwyczajowo 5 razy, chociaż niejednokrotnie sytuacja wymusi, aby zadać je mniej lub więcej razy. Chodzi o to, aby drążyć temat do momentu uzyskania pewności, że znalazło się źródło problemu. 

Diagram Ishikawy 

Zastosowanie Diagramu Ishikawy ma na celu ustalenie źródłowych przyczyn problemu lub działania. Stąd też ów diagram nazywany jest wykresem przyczynowo-skutkowym. Zbudowany jest ze strzałek, do których przypisane są opisy przyczyn, które łączą się ze strzałką główną (oznaczającą skutki problemu). Diagram służy znalezieniu przyczyn problemu i w klarowny sposób je prezentuje oraz jest pomocny w określeniu obszarów, dla których powinno się przeprowadzić działania korygujące.

diagram ishikawy lynsky solutions

Diagram Ishikawy 

Zobacz: Ishikawa – przykład 

Jak poprawnie wykonać krok 4D w raporcie 8D? 

Jak wspomniano na początku artykułu, krok 4D jest odpowiedzialny za analizę przyczyn źródłowych. Wymieniono również narzędzia, które w niej pomagają. Natomiast już po określeniu źródła problemów należy je odpowiednio zweryfikować. Powinno ono spełniać następujące warunki: 

  • Musi być możliwość wyizolowania źródła. W momencie usunięcia przyczyny, problem nie powinien już występować. 
  • Powinna istnieć sposobność odtworzenia przyczyny – jeśli ona powróci, również problem powinien od razu powrócić. 
  • Powinno być możliwe wyjaśnienie wszelkich symptomów przyczyny i jej konsekwencji. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego uczynić to z dużym prawdopodobieństwem nie zidentyfikowano rzeczywistej przyczyny lub też istnieje ich więcej. 

Jak przejść poprawnie i z sukcesem przez Raport 8D? Zapisz się na szkolenie Raport 8D.

 

Poznaj też inne metody w zakresie rozwiązywania problemów – Problem Solving:

Japońskie podejście do rozwiązywania problemów – Raport A3

Artykuł: Raport A3 – kompleksowe narzędzie od Toyoty

Szkolenie: Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3

Quick Response Quality Control, czyli Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe

Artykuł: QRQC Quick Response Quality Control – szybka reakcja na problemy jakościowe

Szkolenie: QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

Kompleksowy cykl szkoleniowy Problem Solving Team Leader

Szkolenie: Problem Solving Team Leader