lessons learned card lynsky solutions

Lessons Learned i LLC – Lesson Learned Card

LLC – Lesson Learned Card jest specyficznym formularzem, w ramach którego dokonuje się opisu problemu, jego przyczyn źródłowych a także spisuje się najważniejsze wnioski i zalecenia na przyszłość. Formularz ten wskazuje standardy, które zostały wprowadzone w konsekwencji pojawienia się danego problemu. Swoje zastosowanie znajduje w QRQC i Problem Solving.

Lessons Learned – czym są i dlaczego się je stosuje? 

Podobno uczymy się całe życie. Nauka, którą przyjmujemy ma różne oblicza, ale za każdym razem wpływa na nasz rozwój osobisty. Nie inaczej jest w przypadku większych przedsięwzięć, takich jak bardziej rozbudowane projekty. Doświadczenia płynące z zarówno sukcesów i niepowodzeń powodują, że w przyszłości można uniknąć błędów a co za tym idzie doprowadzić dany projekt do szczęśliwego finału. Co do pojęcia Lessons Learned (LL) to oznacza ono „wyuczone lekcje”. Stosuje się je rozpoczynając od poszukiwań dotyczących tego czy w przeszłości był już realizowany projekt opierający się na podobnych założeniach. Jeśli tak, to zapewne istnieje możliwość rozmowy z osobami, które były zaangażowane w rozwój tego projektu, przestudiowanie jego historii oraz raportów doświadczeń z nim związanych. Ma to na celu zwiększenie szansy na finalny sukces własnego projektu poprzez uniknięcie podobnych błędów a także zwrócenie uwagi na wyodrębnione przez poprzedników szanse, które można wykorzystać.

Lessons Learned, czyli „wyuczone lekcje”

Warto wziąć pod uwagę, że nasze Lessons Learned będą mogły być podstawą do analizy kolejnych projektów o podobnych założeniach, co jeszcze bardziej powinno wpłynąć na nas samych w kwestii ich rzetelnego przygotowania. Poprzez „wyuczone lekcje” tworzymy listę dobrych praktyk, dzięki której w przyszłości będziemy w stanie uniknąć błędów oraz zachować porządek i ład w projekcie. Istotną kwestią jest to, że bez Lessons Learned doświadczenia z projektu mogą nam umknąć i w sytuacji wzięcia udziału przez nas w podobnym projekcie w przyszłości będziemy narażeni na wykonanie podobnych błędów. Podkreślić należy, że nie ma zwartej metodyki przeprowadzenia Lessons Learned. Jak zostanie to zrealizowane zależy od nas samych a także od zespołu czy organizacji, w ramach której projekt został wykonany. Najważniejszy jest finalny cel, czyli spisanie wszystkich dobrych praktyk w postaci Lessons Learned. Systematycznie zbierane doświadczenia tworzą potencjał organizacji, która dzięki temu rozwija się ona w szybszym tempie i nabiera odporności na błędy a poprzez to jest w stanie osiągać znacznie lepsze wyniki.  

Lessons Learned wykorzystuje się w zakresie utrwalania dobrych praktyk, związanych z rozwiązywaniem problemów – Problem Solving, np. w ramach QRQC, 8D, Raportu A3 czy też Six Sigma. Stosowane jest także we wszystkich metodykach zarządzania projektami – PM, takich jak m.in. PRINCE, PMBoK, Agile itp. Wykorzystywane jest w wielu organizacjach o różnym profilu działalności.

LLC – Lesson Learned Card – czym jest? 

LLC, czyli Lesson Learned Card stosuje się do opisu zmian następujących w standardzie. Swoje zastosowanie znajduje w QRQC i Problem Solving. Jest to specjalny formularz, na którym opisywany jest zarówno problem, przyczyna źródłowa, jak i wyciągnięte z sytuacji wnioski i spostrzeżenia na przyszłość. LLC – Lesson Learned Card podaje informacje co do tego, co zmieniło się w sposobie pracy zarówno przed jak i po wydaniu tej karty. Wskazuje również standardy, które zostały wdrożone w konsekwencji pojawienia się danego problemu. Tego typu karty stosowane są w celu wskazania przyczyny niewykrycia a także wystąpienia problemu. Zapis w karcie oznacza standard postępowania w podobnych sytuacjach, zarówno na innej linii technologicznej, innym dziale, czy nawet zakładzie. W tej sytuacji powinno się zapisać czy osoby używające ten standard zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie jego częściowej zmiany i czy je pojęły. Finalnym etapem będzie weryfikacja w miejscu pracy czy wprowadzone standardy/instrukcje pracownicze zostały zaktualizowane na podstawie działań naprawczych i czy są zrozumiałe dla członków zespołu pracowniczego. 

Jeśli zainteresowała Cię ta tematyka: 

Weź udział w szkoleniu QRQC oraz RCA Root Cause Analysis  

Przeczytaj również artykuły:  

QRQC Quick Response Quality Control – szybka reakcja na problemy jakościowe 

FTA Factor Tree Analysis w analizie przyczyn usterek