ISO 9000 2015 Nazywaj rzeczy-tak samo Lynsky solutions

Norma ISO 9000:2015 – nazywaj rzeczy tak samo

Norma PN-EN ISO 9000:2015 obejmuje kluczowe pojęcia i definicje z zakresu zarządzania jakością, które mają na celu pomóc stronom zainteresowanym danym zagadnieniem w interpretacji podstawowych pojęć.

Norma PN-EN ISO 9000:2015  – cel, zakres i wytyczne

Norma ma za zadanie poszerzyć świadomość wszelkich organizacji, aby ułatwić osiągnięcie ich celów dotyczących zarządzania jakością. Skierowana jest ona przede wszystkim do:

 • organizacji, które dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością starają się osiągnąć trwały sukces;
 • organizacji, które chcą mieć pewność, że łańcuch dostaw jest poprawny i wymagania danego procesu lub usługi będą spełnione;
 • organizacji, które chcą zrozumiale, w oparciu o terminy zawarte w normie rozmawiać ze stronami zainteresowanymi daną usługą;
 • organizacji, które oceniają zgodność z wymaganiami ISO 9001;
 • klientów, którzy chcą mieć pewność, że dostarczanie wyrobów i usług będzie odbywało się zgodnie z określonymi zasadami;
 • osób, działających w obszarze zarządzania jakością, które mogą czerpać interesujące ich terminy i pojęcia z normy.

Wymagania normy ISO 9000:2015

Norma PN-EN ISO 9000:2015  zawiera terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością. Norma ta zachęca do skorzystania z zapisanych w niej definicji, pojęć, dzięki którym stosowanie ich może pomoc w poprawnym korzystaniu z systemów zarządzania jakością. Stosowanie terminologii zawartej w normie poprawia komunikację pomiędzy organizacjami a klientem.

Podstawowe terminy związane z normą ISO 9000:2015

Norma PN-EN ISO 9000:2015 jest typem normy terminologicznej. Zawiera w sobie podstawowe zagadnienia związane z systemami zarządzania jakością. Została stworzona, by ułatwić osiąganie celów organizacjom, poprzez ustalenie podstawowych pojęć, zasad, procesów oraz zasobów dotyczących jakości. Norma PN-EN ISO 9000:2015 systematyzuje podstawowe pojęcia podzielone w kategorie, takie jak:

 • podstawowe pojęcia i zasady zarządzania jakością,
 • terminy i definicje.

W pierwszym z podanych punktów, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z jakością oraz przedstawia definicje, związane z systemami zarządzania jakością. Wyróżnia m.in. cele organizacji, przywództwo, zaangażowanie czy ciągłe doskonalenie.  Przedstawia w szczególności główne korzyści, które można uzyskać, trzymając się odpowiedniego podejścia, związanego z zarządzaniem jakością oraz możliwe działania w celu ich osiągnięcia.

W następnym punkcie norma przedstawia terminy i definicje, razem z przykładami, odnoszącymi się od konkretnych punktów lub norm. Wyjaśnia ich znaczenie oraz przedstawia uwagi związane z interpretacją danej definicji tak, aby w sposób jak najbardziej dokładny wyjaśnić dane zagadnienie. Są to np. terminy dotyczące: osób, organizacji, działań czy procesu i pojęcia m.in. związane z przywództwem, orientacją na klienta, czy podejściem procesowym.

W dalszej części, w celu ułatwienia rozumienia definicji i ich oddziaływania na siebie, stworzono w sposób graficzny ich wzajemny wpływ. Zostało to przedstawione w formie diagramów, dzielących definicje na grupy, takie jak: pojęcia dotyczące osób, organizacji, działań, procesu, systemu, wymagań, wyników oraz danych, informacji i dokumentów.

Korzyści z zastosowania normy ISO 9000:2015

Podstawową korzyścią ze znajomości i zastosowania normy PN-EN ISO 9000:2015 jest zrozumienie podstawowych pojęć, zasad i słownictwa związanego z zarządzaniem jakością, co jest niezbędne, by móc skutecznie i efektywnie wdrażać systemy zarządzania jakością, jak również korzystać z powiązanych norm.

Znając niniejszą normę, można sprawnie posługiwać się wszystkimi normami związanymi z zarządzaniem jakością. Niesie to za sobą korzyści w wielu obszarach, m.in. w postaci:

 • wzrostu zadowolenia i wartości dla klienta,
 • poprawy reputacji organizacji,
 • wzrostu przychodów i udziału w rynku,
 • udoskonaleniu komunikacji między poziomami i funkcjami organizacji,
 • zwiększeniu skuteczności i efektywności w spełnianiu celów jakościowych organizacji,
 • zwiększeniu zaangażowania ludzi w działania doskonalące,
 • zwiększonej zdolności przewidywania i reagowania na wewnętrzne, a także zewnętrzne ryzyka i szanse.