ISO 9001 wymagania-i-korzysci Lynsky Solutions

Norma PN-EN ISO 9001:2015 – wymagania i korzyści

Norma określa wymagania, których celem jest zapewnienie zaufania do wyrobów i usług dostarczanych przez organizację, co zwiększa poziom zadowolenia klienta.  Określa również wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji.

Czego dotyczy norma ISO 9001?

Norma określa wymagania, których celem jest zapewnienie zaufania do wyrobów i usług dostarczanych przez organizację, co zwiększa poziom zadowolenia klienta.  Określa również wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji. Stanowią one uzupełnienie wytycznych, dotyczących wyrobów i usług. Zastosowano tu podejście procesowe, które uwzględnia cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj), które umożliwia organizacji zaplanowanie procesów i powiązań między nimi, oparte jest na ryzyku, pozwala określić czynniki, mogące spowodować odchylenia od zaplanowanych wyników i wprowadzić środki zapobiegawcze. Norma ta oparta jest na zasadach zarządzania jakością, które opisane są w normie ISO 9000. Zawierają one deklaracje, wyjaśnienia, istotność dla organizacji, przykłady korzyści, a także typowe działania, które doskonalą efekty, gdy zasada ta jest stosowana. Ponadto, norma ta rozszerza wymagania poprzedniej wersji, w zakresie współpracy z klientami.

Jakie są wymagania normy ISO 9001?

W normie tej zostały opisane wymagania, które dotyczą systemu zarządzania jakością w sytuacjach, gdy organizacja pragnie wykazać zdolności do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania, oraz gdy dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez zastosowanie systemu. Wymagania te są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje.

Norma nie narzuca już określonej liczby udokumentowanych procedur (w przeciwieństwie do normy ISO 9001:2008, która wymagała ich sześciu), dlatego dokumentacja może się różnić w zależności od wielkości organizacji, jej rodzaju działań, procesów, produktów, usług czy liczby pracowników i ich kwalifikacji. Pozostawiono organizacji większą swobodę w decydowaniu, jakie udokumentowane informacje są dla niej odpowiednie i przydatne.

 

Korzyści z zastosowania normy ISO 9001

  • zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne
  • stwarzanie szans na zwiększenie zadowolenia klienta
  • uwzględnienie ryzyka i szans, które są związane z jej kontekstem i celami
  • możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami systemu zarządzania jakością
  • prestiż, konkurencyjność, zaufanie klienta
  • ustanowienie skutecznych procesów identyfikowania wymagań klientów i doskonalenie oferty