PMBok Guide Lynsky Solutions

PMBok Guide jako zbiór dobrych praktyk

PMBok Guide to kompendium wiedzy dotyczącej sprawnego zarzadzania projektami. Od kilkudziesięciu lat jest stale aktualizowane przez najlepszych na świecie praktyków zarządzania projektami. PMBok Guide powinien stanowić podstawę działania dla wszystkich kierowników projektu. Zawiera praktyczne wskazówki, które służą sprawnej realizacji projektu a także eliminacji typowych błędów.

Project Management Body of Knowledge (PMBok) jest metodą, która opiera się na zbiorze dobrych praktyk, czyli PMBok Guide. Przewodnik ten rozwijany jest od kilkudziesięciu lat i zawiera wiedzę dotyczącą prowadzenia projektów. Dzieli się ona na ponad 40 procesów zarządzania projektami, które korzystają z dziesiątek technik i narzędzi. Ich sprawny dobór i użycie tworzy metodykę prowadzenia danego projektu.

PMBok Guide – czym jest?

Można go określić jako zbiór dobrych praktyk, które są niezbędne do racjonalnego zarządzania projektami. W połowie lat 90. pojawiła się pierwsza wersja tego podręcznika, która stale jest aktualizowana. Przewodnik ten powinien stać się podstawą dla osób, które w swojej codziennej działalności zawodowej zajmują się zarządzaniem projektami. Podręcznik punkt po punkcie prezentuje nam cały proces projektowy, szczegółowo analizując poszczególne kwestie.

Dlaczego warto korzystać z dobrodziejstwa PMBok Guide?

Podręcznik PMBok został stworzony i jest rozwijany przez najlepszych praktyków zarządzania projektami z całego świata. Zasób wiedzy i doświadczenia w nim zawartego jest ogromny i pokazuje krok po kroku na co należy zwrócić uwagę w zarządzaniu projektami, tak aby nie popełniać standardowych błędów. PMBok prezentuje określone praktyki, dzięki zastosowaniu których jesteśmy w stanie zrealizować nasz projekt w należyty sposób. Znajomość podręcznika PMBok będzie miała pozytywne oddziaływanie na realizację projektu z powodu zawarcia w podręczniku kilkudziesięcioletnich doświadczeń praktyków zarządzania projektami.

Co zawiera najnowsza edycja PMBok Guide?

Aktualizacja odnosi się do zagadnień zwinnego zarządzania projektami (Agile). Dzięki żargonowi bliskiemu kierownikom projektów a także doświadczeniu twórców podręcznika, wiedza zawarta w PMBok Guide v. VI pomoże dobrać odpowiednie metody i narzędzia, w celu sprawnej realizacji i zarządzaniu projektem. W najnowszej wersji sporo uwagi zostało poświęcone odpowiedzialności i roli kierownika projektu (Project Manager). Ponadto podręcznik proponuje konkretne metody zwinne, które można zastosować w specyficznych obszarach, które aktualnie nas interesują. Najnowsza aktualizacja PMBok Guide skupia się bardziej na celach biznesowych, co powinno zainteresować zarówno początkujące osoby jak i te, które w praktyce zawodowej wykorzystują już wiedzę i doświadczenie pochodzące z poprzednich edycji tego dzieła.

Dowiedz się więcej o PMBok na szkoleniu Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBok