Powody dla ktorych warto wdrozyc Lean

Powody, dla których warto wdrożyć Lean Management

Jeśli zaangażowanie pracowników obejmie firmę w całości, po czasie jesteśmy w stanie zaobserwować zwiększenie satysfakcji zatrudnionych osób. Lean zwraca uwagę na podmiotowe traktowanie pracowników, będących niezbędnym elementem w sukcesie firmy. Będą się oni czuli częścią zespołu, gdy widoczna będzie ich wartość w ogniwie funkcjonowania przedsiębiorstwa

Przed wdrożeniem systemów bazujących na Lean Management w organizacji, należy porównać potencjalne korzyści z kosztami, bowiem wprowadzanie ich nie zawsze jest potrzebne. Zależy to od czynników takich jak: przedmiot działalności firmy, poziom dojrzałości organizacyjnej, zaangażowania kierownictwa, a także od zastanych postaw wszystkich pracowników. Poznaj powody, dla których warto wdrożyć Lean Management.

Lepsza jakość i zarządzanie wizualne

Przede wszystkim lepsza jakość, która sprzyja wzrostowi zadowolenia klienta i zmniejszeniu liczby reklamacji, a co za tym idzie podniesienie konkurencyjności organizacji na rynku. Cała koncepcja Lean jest nastawiona na maksymalizowanie wartości dodanej dla klienta, co jest nieodłącznie związane z poprawą jakości i w ramach systemu Lean stworzono wiele narzędzi i technik Lean, które pomagają rozwiązywać problemy związane z tym zagadnieniem.

Kolejnym powodem Lean jest zarządzanie wizualne. Dobrze stworzone schematy wpływają na przejrzystość obrazu przedsiębiorstwa. Wszelkie nieprawidłowości będą się wyróżniać na profesjonalnie zaprojektowanych wizualizacjach, tablicach i wskaźnikach przez co problem zostanie zidentyfikowany szybciej.

Standaryzacja pracy

Zwiększona wydajność i produktywność pracowników zależeć będzie od standaryzacji pracy, dzięki której pracownicy będą wykonywać swoją pracę poprawnie przy użyciu każdorazowo tej samej metody, a równoważenie linii zapewnia, że każda osoba zaangażowana w danym procesie działa najskuteczniej.

Łatwiejsze zarządzanie zapewnią instrukcje i standardy pracy, dzięki którym pracownicy bez kłopotu odnajdą się w swoich zadaniach i obowiązkach.

Wprowadzenie systemu Lean pozwala na szybkie odnajdywanie źródeł niepowodzeń, co za tym idzie wpływa na bezpieczeństwo miejsca pracy.

Celem Lean jest zredukowanie zbędnych zapasów, które traktowane są jako marnotrawstwo. Ich przechowywanie generuje dodatkowe koszty i odbiera przestrzeń. Dotyczy to również produktów niekompletnych, oczekujących na dalszą obróbkę. Produkcja uzależniona jest od popytu, w skutek czego klient płaci jedynie za wytworzenie produktu, nie zaś za magazynowanie i oczekiwanie na skompletowane części, co zmniejsza koszt wytworzenia produktu.

Krótszy czas realizacji zamówień 

Dodatkowo na ogólny zysk firmy pozytywnie wpłyną usprawnienia mające na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji zamówień. Według założeń czas ten powinien być krótszy od czasu oczekiwania akceptowalnego przez klienta. Często czas wykonania jest dla klienta kluczowy, zatem firma zyskuje przewagę nad konkurencją.

Jeśli zaangażowanie pracowników obejmie firmę w całości, po czasie jesteśmy w stanie zaobserwować zwiększenie satysfakcji zatrudnionych osób. Lean zwraca uwagę na podmiotowe traktowanie pracowników, będących niezbędnym elementem w sukcesie firmy. Będą się oni czuli częścią zespołu, gdy widoczna będzie ich wartość w ogniwie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto ważne stanie się ciągłe podwyższanie ich kwalifikacji i samodoskonalenie. Chętniej rozpatruje się także ich autorskie pomysły i rozwiązania.

Ponadto można wyróżnić powody, takie jak:

  • minimalizowanie czasu przezbrojeń
  • redukcja rotacji pracowników
  • optymalizacja kosztów i poprawa przepływów pieniężnych
  • zmniejszenie powierzchni produkcyjnej
  • wzrost wydajności produkcyjnej nawet o 40%
  • zmniejszenie trwania cyklu produkcyjnego

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury: Na co tracimy czas i pieniądze, czyli 7 strat Lean Manufacturing  oraz Czym eliminować 7 strat – narzędzia Lean Manufacturing