SARS-Cov-2 – podjęte środki bezpieczeństwa w Lynsky Solutions

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników przekazujemy informacje na temat podjętych działań w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Szkolenia w Lynsky Solutions – podjęte działania i środki bezpieczeństwa

W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 w kraju i na świecie, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników chcielibyśmy przekazać informacje na temat podjętych działań w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Aby ograniczyć ryzyko zarażenia, należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych:

 1. Noszenie maseczki ochronnej/chustki zasłaniającej nos i usta

Instruktaż poprawnego zakładania i ściągania maseczki ochronnej znajdziesz tutaj:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. Częste mycie rąk – do mycia należy używać mydła lub płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Instruktaż poprawnego mycia rąk znajdziesz tutaj:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

Instruktaż poprawnego dezynfekowania rąk znajdziesz tutaj:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. Stosowanie odpowiednich zasad ochrony podczas kaszlu i kichania – należy zakrywać usta i nos łokciem lub chustką (należy ją natychmiast wyrzucić), a także umyć ręce wodą i mydłem lub za pomocą płynu/żelu (zawartość alkoholu min. 60%)
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości – min. 2 metry
 3. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Sala szkoleniowa

 1. Sala szkoleniowa została specjalnie przystosowana do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy siedzą w ławkach z zachowaniem 1,5 metra odstępu.
 2. Sala szkoleniowa jest wyposażona w płyn/żel do dezynfekowania rąk – uczestnicy są zobowiązani do dezynfekowania rąk podczas każdorazowego wchodzenia do sali i przed korzystaniem z dystrybutora wody.
 3. Sala jest regularnie wietrzona oraz posiada sprawnie działającą wentylację.
 4. Powierzchnie poziome oraz klamki i uchwyty są dezynfekowane min. 2 razy dziennie (płynem
  z zawartością 70% alkoholu).
 5. Na każdej ławce znajduje się indywidualny catering paczkowany (przekąski) oraz zestaw kawowy (jednorazowe kubki, herbata, kawa, cukier).
 6. W celu działań prewencyjnych lunch jest zamawiany do sali szkoleniowej w jednorazowych pojemnikach.

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich objawów chorobowych, kontaktów z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zarażenie, a także o przebytych kwarantannach przez siebie lub osoby w bliskim otoczeniu.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz procedur.
 3. Podczas szkolenia uczestnicy są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego (min. 2 metry) oraz noszenie maseczek ochronnych [Lynsky nie dostarcza masek].
 4. Każdorazowo po wejściu do sali oraz przed skorzystaniem z dystrybutora na wodę należy zdezynfekować ręce płynem/żelem antybakteryjnym.
 5. Podczas korzystania z dystrybutora na wodę należy przestrzegać zasad dystansu społecznego. Przy dystrybutorze może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Prosimy o siedzenie w wybranej ławce w wyznaczonym obszarze (sfera wydzielona przez naklejone linie).
 7. Okrycia wierzchnie należy wieszać na oparciu krzesła.
 8. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sali należy zachować dystans społeczny (min. 2 metry).
 9. Prosimy o wychodzenie z ławek oraz poruszanie się po sali tylko w niezbędnych sytuacjach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnicy szkolenia są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad oraz procedur. Lynsky Solutions zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, odmowy uczestnictwa lub wyproszenia z sali w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i procedur. Lynsky Solutions zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do szkolenia uczestnika, który ma objawy charakterystyczne dla COVID-19, a także wyproszenia takiej osoby z sali szkoleniowej.

 

Pracownicy Lynsky Solutions

 1. Pracownicy Lynsky Solutions zostali przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa, a także zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy pracownicy bezwzględnie stosują się do obowiązujących zasad i przestrzegają procedur.
 2. Trener podczas prowadzenia szkolenia ma obowiązek ubierania przyłbicy ochronnej.
 3. Pracownik zajmujący się organizacją szkolenia, czuwający nad jego przebiegiem oraz wydający lunch ma obowiązek zakładania maseczki oraz rękawic jednorazowych.

 

Wierzymy, że podjęte przez nas działania zapewnią Wam i nam bezpieczeństwo.