Scrum Master Lynsky Solutions

Scrum Master – specjalista od zarządzania projektem

Scrum Master to osoba, która powinna odznaczać się odpowiednimi cechami charakteru oraz posiadać umiejętności, zarówno miękkie i twarde. Mistrz Scrum musi być bardzo dobrze zaznajomiony z metodyką zwinnego zarządzania projektami. Jest on zarówno mentorem, trenerem, kierownikiem jak i doradcą, który czuwa nad prawidłowością realizowanego projektu od początku do końca.

Metodyka Scrum to zwinne podejście do tworzenia usług i produktów. Zakłada ono, że nie jesteśmy w stanie od początku stwierdzić ani przewidzieć czasu trwania i przebiegu całości procesu projektowego. Związane jest to chociażby ze zmiennymi oczekiwaniami klienta, który na początku może często zmieniać swoje oczekiwania względem produktu czy usługi. To właśnie w oparciu o metodykę Scrum funkcjonuje zespół projektowy, na który składają się deweloperzy, właściciele produktów i mistrzowie Scruma. Tej ostatniej roli przyjrzymy się poniżej.

Kim jest Mistrz Scrum, czyli Scrum Master?

Każda organizacja i zespół, który decyduje się na stosowanie zwinnego zarządzania projektem potrzebuje osoby, która będzie w stanie kierować wszystkimi osobami, procesami i pracami takiego teamu. W przypadku stosowania Scrum będzie to Scrum Master, który powinien być doskonale zaznajomiony z metodyką zwinną. Jego rola to konglomerat cech trenera, kierownika czy doradcy, który czuwa nad całym procesem projektowym.

Scrum Master w swojej działalności współpracuje zarówno z właścicielem produktu (Product Owner) z deweloperami a także ze swoją organizacją.

Jakie umiejętności powinien mieć Scrum Master?

Scrum Masterem może zostać osoba, która odznacza się odpowiednimi cechami a także doświadczeniem. Na pewno kluczowe będą umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność, spostrzegawczość,  mediowanie czy wzbudzenie zaufania oraz posiadanie tendencji do ciągłego samorozwoju. Z kolei umiejętności twarde są istotne, ale głównie w kwestii doskonałej znajomości metodyki Scrum. Nawet w projektach z branży IT nie jest wymagana znajomość programowania, co samo przez się definiuje Scrum Mastera nie jako osoby, która posiada encyklopedyczną wiedzę z danego obszaru, ale raczej mentora który wspiera zespół i proces.

Rola i obowiązki Scrum Mastera

Do głównych obowiązków i zadań Scrum Mastera należy zarządzanie sytuacjami problematycznymi w zespole. A również czuwanie nad tym, aby cały zespół znał zwinne metody zarządzania. Do jego zadań należy organizacja codziennych spotkań zespołów, wsparcie właścicieli produktów czy przekazanie każdemu członkowi teamu jaka jest jego rola w całości procesu. Scrum Master musi czuwać nad projektem od jego inicjacji po zamknięcie.

Rozszerz swoje umiejętności i zapisz się na szkolenie Scrum Master