zarzadzanie projektem agile lynsky solutions

Zarządzanie projektem Agile

Agile jest metodą obejmującą zwinne sposoby zarządzania projektem, które wymagają bardzo silnej współpracy z klientem. Stosowanie metodyki Agile zwiększa szanse na dostarczenie zamawiającemu produktu spełniającego jego wymagania. Zarządzanie projektem Agile sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma dokładnie zdefiniowanego wymagania lub istnieje spora szansa na to, że ulegnie ono korektom w toku prowadzonego projektu.

Podejście Agile Project Management

Agile to metoda służąca do nadzorowania projektów, które charakteryzują się sporą dynamiką, zmiennością i ryzykiem. W swych początkach Agile stosowano głównie w branży IT, jednakże obecnie używa się go wielu innych miejscach. Dlatego warto wspomnieć także o tym, że zarządzanie projektem Agile przebiega w kilku częściach, które składają się na serie cykli. Każdorazowo kiedy dany cykl się kończy, zespół oczekuje na odpowiedź od klienta i ewentualnie wprowadza wówczas zmiany.

Agile Manifesto

Manifest Agile, czyli deklaracja wspólnych wartości, reguł i zasad dla zwinnych metod wytwarzania oprogramowania został opracowany w 2001 roku. Manifest ten opiera się na 12 zasadach, których przestrzeganie ma w założeniu usprawnić proces zarządzania projektem. Zasady są następujące:

 • największą wartością jest zadowolenie klienta. W związku z tym projekty powinny być dostosowane do potrzeb biznesowych zleceniodawców.
 • gotowość do zmian. A to dlatego, że założenia Agile determinują gotowość do realizacji zmian na każdym etapie przeprowadzania projektu.
 • dostarczać rezultaty często, w kilkutygodniowych bądź kilkumiesięcznych odstępach. W tym przypadku występuje zasada: im częściej, tym lepiej.
 • współpracuj z innymi. Zarządzanie projektem Agile wymaga bieżącej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych branż i dziedzin.
 • pracuj ze zmotywowanym zespołem, sam motywuj innych do działania.
 • komunikuj się face-to-face. W zarządzaniu zwinnym Agile preferowany jest bezpośredni kontakt celem prawidłowego przepływu informacji.
 • działające oprogramowanie jest podstawą postępu prac projektowych.
 • równe, dostosowane do innych tempo pracy.
 • skupienie zespołu na technicznym i sprawnym projektowaniu zwiększa zwinność.
 • kluczem jest prostota. Metoda Agile zaleca brak nadmiernych komplikacji w celu uniknięcia chaosu i zwiększenia czasu trwania projektu.
 • samoorganizowanie się zespołów. Metoda Agile zakłada, że Project Manager nie może wskazywać członkom zespołów, w jaki sposób powinni pracować.
 • analiza i wnioski. Każdy zespół powinien dokonywać analizy swojej pracy po każdym etapie, by móc następnie wyciągnąć odpowiednie wnioski, które wpłyną na usprawnienie projektu.

Pomimo tego, że metodyka Agile uznawana jest jako bardzo ryzykowna to stanowi jeden z najbardziej popularnych sposobów zarządzania projektami na świecie.

Przekonaj się o tym i już dziś zapisz się na szkolenie Agile Project Management.