Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/18001 2007

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. Uczestnicy szkolenia poznają wymagania norm ZSZ oraz uczą się techniki audytowania.

Audytor i pełnomocnik 1


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, sekcji bhp i zarządzania środowiskiem, pełnomocników jakości, bhp i systemu środowiskowego, kierownictwa oraz wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania.


Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • znajomość wymagań norm wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/18001,
 • umiejętność planowania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • umiejętność przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego,
 • umiejętność tworzenia pytań audytowych,
 • umiejętność przeprowadzania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • umiejętność raportowania wyników z audytu

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł I (6h) - Wymagania ISO 9001:2015

1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
2. Omówienie struktury normy: HLS.
3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
5. Podejście procesowe
6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
8. Kontekst organizacji.
9. Podejście bazujące na ryzyku.
10. Analiza ryzyka.
11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Moduł II (4h) - Wymagania ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007

1.Analiza i interpretacja wymagań ISO 14001:2015
2.Identyfikacja aspektów środowiskowych
3.Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
4.WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 14001:2015
5. Analiza i interpretacja wymagań OHSAS/18001
6. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
8. WARSZTATY PRAKTYCZNE - Wymagania OHSAS/18001

Dzień II

Moduł III (6h) - Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

1.Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
2. Audyt wewnętrzny:
2.1. Rodzaje audytów
2.2. Precyzyjne określanie celu audytu
3. Planowanie i przygotowanie do audytu
3.1. Program audytów
3.2. Plan audytu
3.3. Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
3.4. Opracowywanie list kontrolnych
4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
4.1. Zasady prowadzenia badania na miejscu
4.2. Dobór próby do badania audytowego
4.3. Audyt w kontekście podejścia procesowego
4.4. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
4.5. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
4.6. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7. Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
4. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
5. Prowadzenie wywiadów audytowych
6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001:2015

Moduł IV (4h) - Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

1. Audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego
2. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
3. Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość, Środowisko- BHP
4. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TUV Thuringen Grupppe Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/18001


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

20 godzin - 2 dni po 10 godzin


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI 

1090 zł netto/osoba


Cena obejmuje  W CENĘ WLICZONO

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

 

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

25-26 kwiecień 2019, Kraków
17-18 październik 2019, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Audytor i pełnomocnik

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 

 


   Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin: szkolenie Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzaniaintegrowanych Systemów Zarządzania

Zapisz się na szkolenie  Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania przez formularz zgłoszeniowy 

Jeśli jesteś audytorem lub pełnomocnikiem ISO 9001 i chcesz się doszkolić w ramach nowej normy ISO 9001:2015, zapraszamy na szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 - audytor wewnętrzny i pełnomocnik PLUS. Przejdź do strony szkolenia >>>>>

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001:2015 przejdź do strony poświęconej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

 Informacje o nowej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

Szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 . Przejdź do strony >>>>>


Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5