Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania – trening interpersonalny:

1. Techniki komunikacji i prezentacji.
2. Współpraca w zespole
3. Zarządzanie personelem: przywództwo, motywowanie pracowników.
4. Zarządzanie karierą
5. Zarządzanie sobą w czasie  
 

Lider zespołu produkcyjnego - Doskonalenie kompetencji mistrzów i brygadzistów:

1. Obowiązki brygadzisty i mistrza jako osoby zarządzającej
2. Budowanie i motywowanie zespołu
3. Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowników
4. Przywództwo i osobowość lidera
5. Budowanie relacji międzyludzkich
6. Asertywne egzekwowanie zadań    
 

Kierowanie zespołem:

1. Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania
2. Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa
3. System wartości - oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom
4. Krytyka definicje i podział
5. System zachęt i kar w kierowaniu zespołem
6. Stosowanie nagród indywidualnych i zespołowych  
 

Przywództwo w kulturze Lean  

 

Współczesne standardy i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5