Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.
Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z  funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane przez normę.  Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.


Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS

CEL SZKOLENIA

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia i audytowania systemu zarządzania systemem BHP.

PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy mają zostać audytorami wewnętrznymi lub pełnomocnikami BHP, dla audytorów i pełnomocników BHP, a także dla wszstkich osób zainteresoanych tematyką Bzpieczeństwa i Higieny Pracy.


Korzyści ze szkolenia:
- poznanie wymagań normy PN-N 18001/OHSAS,
- umiejętność identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,
- umiejętność planowania i przeprowadzania audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
- umiejętność stwierdzenia niezgodności i raportowania wyników z audytu.


Program szkolenia:

1. Charakterystyka i wymagania normy  PN-N 18001/OHSAS
2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.  
3. Ocena przygotowania organizacji na potencjalne sytuacje awaryjne.
4. BHP w prawie polskim.
5. Kompetencje i umiejętności audytora.
6. Audyt wewnętrzny:
    - Cele audytu
    - Zakres audytu
    - Przygotowanie audytu
    - Fazy audytu
    - Formułowanie niezgodności
    - Dokumentacja
7. Podsumowanie, pytania
8. Test 
Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TÜV Thüringen Gruppe: Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS.


Forma szkolenia:
Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:
Szkolenie trwa 16 godzin - 2 dni po 8 godzin.


W cenę wliczono:
• Certyfikaty
• Materiały szkoleniowe
• Obiady
• Przerwy kawowe.

 

Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

PN-N 18001/OHSAS

 

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych. 
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.
Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z  funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane pzez normę.  Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.

Cel szkolenia :

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia i audytowania systemu zarządzania BHP. Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat jednostki certyfikującej.
Program szkolenia:
1. Charakterystyka i wymagania normy  PN-N 18001/OHSAS
2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.  
3. Ocena przygotowania organizacji na potencjalne sytuacje awaryjne.
4. BHP w prawie polskim.
5. Kompetencje i umiejętności audytora.
6. Audyt wewnętrzny:
    - Cele audytu
    - Zakres audytu
    - Przygotowanie audytu
    - Fazy audytu
    - Formułowanie niezgodności
    - Dokumentacja
7. Podsumowanie, pytania
8. Test 
Organizacja szkolenia:
Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat.Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

 

Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS


Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.
Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane pzez normę. Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.

 

Cel szkolenia :

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia i audytowania systemu zarządzania BHP. Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat jednostki certyfikującej.

 

Program szkolenia:

1. Charakterystyka i wymagania normy PN-N 18001/OHSAS
2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.
3. Ocena przygotowania organizacji na potencjalne sytuacje awaryjne.
4. BHP w prawie polskim.
5. Kompetencje i umiejętności audytora.
6. Audyt wewnętrzny:
- Cele audytu
- Zakres audytu
- Przygotowanie audytu
- Fazy audytu
- Formułowanie niezgodności
- Dokumentacja
7. Podsumowanie, pytania
8. Test

Organizacja szkolenia:

Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat.Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5