Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

5S w biurze - warsztaty

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda) związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing, do których należą m.in. 5S.

5S jest narzędziem Lean Manufacturing pozwalającym na efektywne zarządzanie miejscem pracy oraz jego ciągłe doskonalenie gwarantujące wzrost wydajności.. Organizacja ta odbywa się w pięciu etapach: Selekcja- Systematyka- Sprzątanie- Standaryzacja - Samodyscyplina. Zastosowanie 5sw biurze pozwala zredukować straty występujące w procesach biurowych, a dzięki standaryzacji i samodyscyplinie, zapewnia utrzymanie uzyskanego stanu.


Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie efektywnego stosowania 5S w biurze.


Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do pracowników biurowych wszystkich jednostek przedsiębiorstwa.


Korzyści z warsztatów:

 • znajomość metodyki 5S zarówno w zakresie teorii jak i wdrażania
 • umiejętność identyfikowania strat
 • umiejętność stworzenia efektywnie zorganizowanego miejsca pracy, co pozwoli na:
  -  poprawę warunków pracy
  -  wprowadzenie porządku i ładu na stanowisku pracy,
  -  podniesienie wydajności pracy
  -  efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowych
 • Wzrost świadomości pracowników w zakresie ważności pracy na zorganizowanym stanowisku

Program warsztatów:

 1. Co to jest 5s?
 2. Marnotrawstwo i jego rodzaje
 3. Wartość dodana – co ją stanowi w procesach biurowych
 4. Fazy 5s:
  - Serii – selekcja
  - Seiton – systematyka
  - Seiso – sprzątanie
  - Seiketsu – standaryzacja
  - Shitsuke – samodyscyplina
 5. Etap 1: Przygotowanie projektu,
 6. Etap 2: Analiza sytuacji w biurze,
 7. Etap 3: Selekcja: segregacja i wybór,
 8. Etap 4: Systematyka: porządek i ograniczenia,
 9. Etap 5: Sprzątanie: czyszczenie i kontrola,
 10. Etap 6: Standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
 11. Etap 7: Samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
 12. Audyt 5S

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista 5S wydawany przez LQcert.


Forma warsztatów:

Warsztaty 5S są  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania warsztatów:

Warsztaty trwają  6 godzin – 1 dzień


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba


W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe

Terminy szkolen  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Sprawdź termin: warsztaty 5S

Zapisz się na warsztaty 5 S w biurze


 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5