Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Uczestnicy szkolenia poznają wymagania norm ZSZ oraz uczą się techniki audytowania.

Audytor i pełnomocnik 1


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, sekcji bhp i zarządzania środowiskiem, pełnomocników jakości, bhp i systemu środowiskowego, kierownictwa oraz wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania.


Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • znajomość wymagań norm wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • umiejętność planowania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • umiejętność przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego,
 • umiejętność tworzenia pytań audytowych,
 • umiejętność przeprowadzania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • umiejętność raportowania wyników z audytu

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł I (6h) - Wymagania ISO 9001:2015

1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
2. Omówienie struktury normy: HLS.
3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
5. Podejście procesowe
6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
8. Kontekst organizacji.
9. Podejście bazujące na ryzyku.
10. Analiza ryzyka.
11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Moduł II (4h) - Wymagania ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

1.Analiza i interpretacja wymagań ISO 14001:2015
2.Identyfikacja aspektów środowiskowych
3.Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
4.WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 14001:2015
5. Analiza i interpretacja wymagań ISO 45001
6. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
8. WARSZTATY PRAKTYCZNE - Wymagania ISO 45001

Dzień II

Moduł III (6h) - Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

1.Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
2. Audyt wewnętrzny:
2.1. Rodzaje audytów
2.2. Precyzyjne określanie celu audytu
3. Planowanie i przygotowanie do audytu
3.1. Program audytów
3.2. Plan audytu
3.3. Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
3.4. Opracowywanie list kontrolnych
4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
4.1. Zasady prowadzenia badania na miejscu
4.2. Dobór próby do badania audytowego
4.3. Audyt w kontekście podejścia procesowego
4.4. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
4.5. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
4.6. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7. Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
4. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
5. Prowadzenie wywiadów audytowych
6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001:2015

Moduł IV (4h) - Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

1. Audyt Systemu Zarządzania Środowiskowego
2. Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
3. Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość, Środowisko- BHP
4. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TUV Thuringen Grupppe Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

20 godzin - 2 dni po 10 godzin


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI 

1190 zł netto/osoba


Cena obejmuje  W CENĘ WLICZONO

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

 

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

Szkolenie organizowane jako szkolenie zamknięte
lub termin szkolenia otwartego zostanie ustalony po zebraniu grupy szkoleniowej.


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Audytor i pełnomocnik

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 

 


   Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin: szkolenie Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzaniaintegrowanych Systemów Zarządzania

Zapisz się na szkolenie  Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania przez formularz zgłoszeniowy 

Jeśli jesteś audytorem lub pełnomocnikiem ISO 9001 i chcesz się doszkolić w ramach nowej normy ISO 9001:2015, zapraszamy na szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 - audytor wewnętrzny i pełnomocnik PLUS. Przejdź do strony szkolenia >>>>>

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001:2015 przejdź do strony poświęconej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

 Informacje o nowej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

Szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 . Przejdź do strony >>>>>


Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5