Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Audytor i pełnomocnik ISO 9001:2015

Szkolenie Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.

Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z  funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane pzez normę.  Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.


Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Audytor i pełnomocnik 1

 Program szkolenia   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • znajomość wymagań normy ISO 9001:2015
  • umiejętność planowania, przeprowadzania audytu oraz dokumentacji wyników z audytu
  • Znajomość zasad wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
  • Umiejętność opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

 Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I 
Moduł I (6h) - Wymagania ISO 9001:2015

1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
2. Omówienie struktury normy: HLS.
3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015. 
5. Podejście procesowe
6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
8. Kontekst organizacji.
9. Podejście bazujące na ryzyku. 
10. Analiza ryzyka.
11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015 
13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Dzień II

Moduł II (6h) - Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

1.Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
2. Audyt wewnętrzny:
2.1. Rodzaje audytów
2.2. Precyzyjne określanie celu audytu
3. Planowanie i przygotowanie do audytu
3.1. Program audytów
3.2. Plan audytu
3.3. Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
3.4. Opracowywanie list kontrolnych
4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
4.1. Zasady prowadzenia badania na miejscu
4.2. Dobór próby do badania audytowego
4.3. Audyt w kontekście podejścia procesowego
4.4. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
4.5. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
4.6. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7. Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
4. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
5. Prowadzenie wywiadów audytowych
6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001

Moduł III (4h) - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

1.Rola, zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika podczas wdrażania Systemu Zarządzania Jakością 
2. Etapy wdrażania SZJ, czyli od czego zacząć?
3. Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów.
4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
- Etapy wdrażania
- Korzyści z wdrożenia SZJ
5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
6. Organizacja przeglądu zarządzania.
7. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
8. WARSZTATY PRAKTYCZNE - Pełnomocnik ISO 9001:2015 


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Certyfikat LQCert Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień - 6 godzin
2 dzień - 10 godzin


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

990 zł netto/osoba


 Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

  • Uczestnictwo w szkoleniu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Egzamin
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

Szkolenie organizowane jako szkolenie zamknięte
lub termin szkolenia otwartego zostanie ustalony po zebraniu grupy szkoleniowej.


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Audytor i pełnomocnik

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5