Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Efektywne zarządzanie projektami - praktyczne wprowadzenie

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów w sposób efektywny i kontrolowany. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek, zmieniając standardy organizacji i jej procesy operacyjne lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek zespołowy podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.
Szkolenie to prezentuje podstawy najlepszych, sprawdzonych metod, standardów i praktyk z zarządzania projektami m.in.: IPMA, PMI/PMBoK, AgilePM, PRINCE2, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.
Szkolenie obejmuje konkretną wiedzę przeplataną licznymi przykładami z rzeczywistych realizacji oraz kilkoma warsztatami.


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie ich efektywności w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, realizację, monitorowanie i kontrolowanie - aż do zamknięcia projektu; poprzez zastosowanie adekwatnych narzędzi do potrzeb oraz różnych rodzajów projektów, które prowadzą lub w których uczestniczą i będą uczestniczyć.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • początkujących i przyszłych kierowników projektów,
 • uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu,
 • wszystkich osób zainteresowanych nabyciem kompetencji twardych i rozwojem w obszarze zarządzania projektami.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Jednocześnie szkolenie to jest dobrą propozycja dla osób, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i w planie mają poznanie bardziej zaawansowanych metodyk, sposobów i standardów zarządzania projektami takich jak IPMA, AgilePM, PMI/PMBoK czy PRINCE2.


Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować aktywności firmy, dla których warto stosować metodę projektow
 • Zdefiniować prawidłowe cele i zakres projektu
 • Przeprowadzić poszczególne fazy planowania i realizacji projektu
 • Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki
 • Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową
 • Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów
 • Zdefiniować ryzyka i opracować plan minimalizacji ryzyk
 • Zidentyfikować stanowisko Interesariuszy i potrzeby użytkowników projektu oraz zarządzać komunikacją wewnątrz zespołu projektowego i na zewnątrz
 • Szukać możliwości łączenia narzędzi projektowych ze zwinnym podejściem do realizacji projektów w sytuacjach, w których może to być korzystne lub wymagane
 • Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący realizację projektu
 • Aktywnie uczestniczyć w zespołach realizujących projekty

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Wprowadzenie:
1. Sprawy organizacyjne – prezentacja sylwetki trenera i uczestników.

2. Identyfikacja oczekiwań uczestników, prezentacja celów szkolenia i programu.
3. Przegląd opinii indywidualnych dotyczących zarządzania projektem.

Moduł II Wspólne definicje (terminologia):
1. Podstawowe definicje w zarządzaniu projektami.
2. Ujednolicenie terminologii projektowej uczestników.
3. Rola projektów w organizacji.
4. Projekty, a inne aktywności organizacji.
5. Uznane metody, praktyki i standardy zarządzania projektami (ich przegląd i porównanie).

Moduł III Kluczowe role w projektach:
6. Sponsor – jego rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora.

7. Kierownik Projektu – jego rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności.
8. Zespół projektowy:
    - charakterystyka, zadania,
    - fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
9. Biuro Zarządzania Projektami:
    - jego umiejscowienie w organizacji,
    - jego funkcje i role,
10. Komitet Sterujący:
    - jego funkcja i rola w projekcie,
11. Interesariusze:
    - definicja, identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu,
    - identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
    - sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu.

Moduł IV Fazy projektu:
12. Analiza potrzeb (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe.
13. Planowanie.
14. Realizacja.
15. Zakończenie.
16. Rola i znaczenie poszczególnych faz dla skutecznej realizacji celu projektu.
17. Najczęściej popełniane błędy i ich negatywne skutki na projekt.

Moduł V Faza Analizy i Planowania projektu:
18. Jak prawidłowo określić cel projektu? (wg. metody SMART),
    - Ćwiczenie 1: Wyznaczanie i opisanie celu głównego projektu i celów szczegółowych.
19. Karta Projektu - definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry),
20. Identyfikacja zakresu projektu:
    - określenie produktów i zadań w projekcie,
    - Struktura Podziału Pracy (SPP) z ang. WBS – kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań,
    - Ćwiczenie 2: Stworzenie Struktury Podziału Pracy (SPP) dla projektu.
21. Harmonogram projektu:
    - techniki tworzenia harmonogramu: model Gantta,
    - określenie czasu trwania zadań: Wyliczanie Ścieżki Krytycznej w projekcie,
    - Ćwiczenie 3: Wyliczenie Ścieżki Krytycznej w projekcie i stworzenie harmonogramu projektu.
22. Stworzenie planu zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu projektu:
    - zasoby finansowe,
    - zasoby rzeczowe,
    - zasoby ludzkie,
    - inne zasoby niezbędne do skutecznej realizacji projektu,
    - Ćwiczenie 4: Stworzenie Macierzy RACI – macierz odpowiedzialności w projekcie i Planu Komunikacji w Projekcie.
23. Identyfikacja ryzyk i szans w projekcie omówienie procesu radzenia sobie z nimi:
    - definicja ryzyk i szans oraz ich wpływu na projekt,
    - identyfikacja ryzyk i szans oraz strategie zarządzania ryzykiem
    - Ćwiczenie 5: Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej ryzyka, stworzenie planów reakcji na ryzyko i szansę,
      monitorowanie i kontrolowanie ryzyk – Macierz Ryzyk.

Moduł VI Zarządzanie realizacją projektu:
24. Komunikacja w projekcie:
    - rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
    - zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
25. Zarządzanie zespołem realizującym projekt:
    - dobre praktyki zarządzania zespołem,
26. Kontrola i zarządzanie zakresem projektu:
    - zarządzanie zmianą, analiza i akceptacja wprowadzania zmian w sposób sformalizowany
27. Ewaluacja i zamknięcie projektu:
    - rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu,
    - analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
    - najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie,
   - Ćwiczenie 6: Stworzenie dwóch raportów: Raportu Zamknięcia Projektu i Raportu Wniosków z Projektu tzw. z ang. „Lessons Learned”.

Moduł VII Zakończenie szkolenia:
28. Ocena realizacji oczekiwań Uczestników oraz uzyskania informacji zwrotnych od Uczestników a ile wykorzystają w pracy zawodowej zdobytą wiedzę i umiejętności na szkoleniu.
29. Egzamin i podsumowanie szkolenia.


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat potwierdzający kompetencje uzyskane podczas szkolenia Efektywne zarządzanie projektami - praktyczne wprowadzenie, wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

SZKOLENIE DEDYKOWANE:
Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego.


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych – 2 dni po 8 godzin


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

1150 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

   

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

19-20 marzec 2020, Kraków
8-9 czerwiec 2020, Kraków
7-8 wrzesień 2020, Kraków
9-10 listopad 2020, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5