Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Metoda Global 8D - warsztaty praktyczne

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów opartą na ośmiu krokach. Postępując zgodnie z metodą należy: zdefiniować problem, wprowadzić działania korygujące, zdefiniować przyczynę źródłową problemu, zastosować odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze. Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych. Można zastosować ją do wszelkiego rodzaju problemów i odchyleń m.in.: w procesach reklamacji, produkcji, logistyki, zakupów, ofertowania, magazynowania, projektowania, jakości, księgowości, obsługi klienta, gospodarki odpadami, bhp itd. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.


Cel szkolenia   CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy w zakresie metody 8D oraz umiejętności rozwiązywania problemów z jej wykorzystaniem.

Problem Solving 1


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników działów jakości i reklamacji, kadry kierowniczej, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie metody 8D.


Korzyści   KORZYŚCI Z WARSZTATÓW

 • wiedza z zakresu metody Global 8D,
 • umiejętność doboru członków zespołu 8D,
 • umiejętność definiowana problemu
 • umiejętność odnalezienia przyczyny źródłowej problemu oraz zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych,
 • znajomość narzędzi pomocniczych w metodzie 8D,
 • umiejętność tworzenia raportu 8D.

Program szkolenia   PROGRAM WARSZTATÓW

1. Wprowadzenie do metody Ford Global 8D
2. Zastosowanie metody 8D w organizacji – dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
3. Raport 8D w cyklu PDCA
4. Global 8D - elementy metody i raportu 8D:
    D0 – Przygotowanie do stosowania metody 8D
               Raport analizy problemu 8D / Problem Solving Worksheet 8D
    D1 – Powołanie zespołu 8D
              Dobór członków zespołu,
              Role w zespole,
              Zasady pracy zespołu
    D2 – Opis i zdefiniowanie problemu,
             Precyzyjny opis problemu – metoda 5W2H (Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie? Dlaczego? Jaka jest skala? W jakiej sytuacji?)
             Zbieranie i analiza informacji o problemie – dokumenty, informacje, charakterystyki procesowe
    D3 – Tymczasowe działania osłonowe - działania natychmiastowe,
             Rodzaje działań tymczasowych – Interim Containment Action (ICA)
             Wybór oraz wdrożenie tymczasowych/natychmiastowych działań osłonowych
             Weryfikacja i walidacja działań
    D4 – Analiza przyczyny źródłowej problemu,
             RCA – identyfikacja przyczyn źródłowych
             Generowanie pomysłów - burza mózgów.
             Diagram Ishikawy.
             Metoda 5Why i Deep Why/Why.
    D5 – Wybór planowanych działań zaradczych – akcji korygujących,
             Warunki brzegowe i kryteria wyboru działań
             Wybór działań/rozwiązań – analiza kosztów i korzyści
    D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie działań zaradczych - akcji korygujących.
             Walidacja trwałych działań korygujących.
             Potwierdzenie skuteczności wprowadzonych działań korygujących.
    D7 – Zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu.
             Wybór działań systemowych
             Standaryzacja wprowadzonych działań.
    D8 – Podsumowanie pracy zespołu – zamknięcie raportu 8D
             Ocena skuteczności działań
             Analiza wniosków z procesu Global 8D
             Budowanie doświadczenia organizacji (Lesson learned).
             Motywowanie zespołu – celebracja zakończenia pracy zespołu
5. Metoda 8D – analiza case study i warsztaty praktyczne z wykorzystania raportu 8D


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. metody Global 8D wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA WARSZTATÓW

Warsztaty Metoda Global 8D są  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.
Zajęcia praktyczne w formie warsztatów - dotyczące rozwiązywania rzeczywistego problemu zgodnie z metodyką 8D stanowią 70% czasu szkolenia.


Czas trwania   CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

Warsztaty trwają  8 godzin – 1 dzień


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

890 zł netto/osoba

Szkolenie może zostać zoranizowane także jako szkolenie zamknięte.


 Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

     

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1

Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

11 marzec 2020, Kraków
10 czerwiec 2020, Kraków
25 wrzesień 2020, Kraków
11 grudzień 2020, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu


Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie!


 Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


 
Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

  
 


     

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


 Sprawdź termin i cenę: warsztaty 8D

Zapisz się na warsztaty 8D

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5