Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Metoda Global 8D - warsztaty praktyczne

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów opartą na ośmiu krokach. Postępując zgodnie z metodą należy: zdefiniować problem, wprowadzić działania korygujące, zdefiniować przyczynę źródłową problemu, zastosować odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze. Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych. Można zastosować ją do wszelkiego rodzaju problemów i odchyleń m.in.: w procesach reklamacji, produkcji, logistyki, zakupów, ofertowania, magazynowania, projektowania, jakości, księgowości, obsługi klienta, gospodarki odpadami, bhp itd. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.


Cel szkolenia   CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy w zakresie metody 8D oraz umiejętności rozwiązywania problemów z jej wykorzystaniem.

Problem Solving 1


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników działów jakości i reklamacji, kadry kierowniczej, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie metody 8D.


Korzyści   KORZYŚCI Z WARSZTATÓW

 • wiedza z zakresu metody Global 8D,
 • umiejętność doboru członków zespołu 8D,
 • umiejętność definiowana problemu
 • umiejętność odnalezienia przyczyny źródłowej problemu oraz zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych,
 • znajomość narzędzi pomocniczych w metodzie 8D,
 • umiejętność tworzenia raportu 8D.

Program szkolenia   PROGRAM WARSZTATÓW

1. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
2. Ewolucja metod Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, Arkusz A3, QRQC, Ford- Metoda 8D i inne)
3. Problem Solving a cykl PDCA
4. Elementy metody i raportu 8D - metoda 8D:
• Geneza 8D - wprowadzenie do metodyki i możliwości jej praktycznego zastosowania w organizacji,
• D0 – Przygotowanie do stosowania metody,
• D1 – Powołanie zespołu 8D
• D2 – Opis i zdefiniowanie problemu,
• D3 – Tymczasowe działania osłonowe - działania korekcyjne,
• D4 – Analiza przyczyny źródłowej problemu,
• D5 – Wybór planowanych działań zaradczych,
• D6 – Wdrożenie działań zaradczych,
• D7 – Zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu,
• D8 – Podsumowanie pracy zespołu - ocena i zamknięcie działań.
5. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w cyklu PDCA:
    - głos klienta VOC,
    - praca zespołowa,
    - burza mózgów i jej warianty,
    - podejście SMART,
    - 5W2H,
    - mapa procesu,
    - analiza RCA,
    - diagram Ishikawy,
    - metoda 5 Why,
    - analiza Pareto-Lorenza.
6. Problem Solving – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody 8D


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. metody Global 8D wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA WARSZTATÓW

Warsztaty Metoda Global 8D są  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.
Zajęcia praktyczne w formie warsztatów - dotyczące rozwiązywania rzeczywistego problemu zgodnie z metodyką 8D stanowią 70% czasu szkolenia.


Czas trwania   CZAS TRWANIA WARSZTATÓW

Warsztaty trwają  8 godzin – 1 dzień


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

650 zł netto/osoba

Szkolenie może zostać zoranizowane także jako szkolenie zamknięte.


 Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

     

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1

Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

4 marzec 2019, Kraków
26 czerwiec 2019, Kraków
12 wrzesień 2019, Kraków
13 grudzień 2019, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu


Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie!


 Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


 
Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

  
 


     

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


 Sprawdź termin i cenę: warsztaty 8D

Zapisz się na warsztaty 8D

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5