Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

 

 

Certyfikowany Menedżer Jakości - program szkolenia

szkolenia certyfikowane

 

Menedżer jakości w swojej codziennej pracy musi posiadać szeroko rozwiniętą wiedzę z zakresu wszystkich aspektów jakości występujących w przedsiębiorstwie. Na wiedzę tą składa się kilka elementów z zakresu jakości. Należą do nich: Systemy Zarządzania (Zintegrowany System Zarządzania – jakość+bezpieczeństwo+środowisko), narzędzia i techniki rozwiązywania problemów jakościowych, metoda Problem Solving, zarządzanie projektem oraz podejście kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością.


Korzyści ze szkolenia

  • nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością,
  • poznanie technik zarządzania jakością oraz umiejętność praktycznego ich stosowania oraz doboru do konkretnej sytuacji/ problemu dzięki ćwiczeniom
  • umiejętność rozwiązywania problemów jakościowych zgodnie z metodą Problem Solving
  • nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Menedżera Jakości
  • umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.


Korzyści z uzyskania certyfikatu Menedżer Jakości wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

 • Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen , wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 • Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników. - Wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie Menedżera Jakości

TUV THURINGEN 

 Posiadając Certyfikat Menedżera Jakości stają się Państwo certyfikowanym personelem SZJ, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

TIC TUV

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program szkolenia | Certyfikowany Menedżer ds. Jakości 

Moduł I

(8h elearningu)

/moduł realizowany w formie elearningu/

Poziom I - Koncepcje zarządzania jakością - TQM

1. Kompleksowe Zarządzanie Jakością:

- Współczesne koncepcje zarządzania jakością

-Filozofia TQM

-Zrównoważona karta wyników

-Rachunek kosztów jakości

Poziom II - Lean manufacturing - szczupłe zarządzanie

2. Lean Manufacturing jako system doskonalenia jakości

- Ewolucja Lean Manufacturing

- Narzędzia Lean Manufacturing

- Wdrażanie Lean Manufacturing i korzyści z wdrożenia

Poziom III - Zarządzanie projektami jakościowymi

3. Zarządzanie projektem:

-Podejście projektowe

-Planowanie cyklu projektu

-Organizacja zespołu projektowego

-Techniki stosowane w zarządzaniu projektami

Moduł II

(16h godzin kontaktowych

+ 4h elearningu)

Poziom IV - Wymagania systemów zarządzania

4.Systemy Zarządzania ISO 9001

-Charakterystyka systemów

-Analiza wymagań

-Wdrażanie systemów

4.1 Systemy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ich integracja (punkt realizowany w formie elearningu)

Poziom V - Audytor systemów zarzadzania

5. Audytowanie według ISO 19011.

- Rodzaje audytów

- Zasady audytowania

- Etapy audytowania

Program tożsamy ze szkoleniem Wymagania i audyt ISO 9001

Moduł III

(16h)

Poziom VI - Podstawowe narzędzia zarządzania jakością

6.1 Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością.

6.2 Metody/techniki/narzędzia zarządzania jakością a cykl PDCA

6.3 Menedżerskie techniki stosowane w ZJ:

    - Burza mózgów
    - Praca zespołowa
    - Koła jakości

6.4  Klasyczne narzędzia : mapa procesu, diagram Ishikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych, karty kontrolne Shewharta

6.5 Nowoczesne narzędzia: diagram pokrewieństwa, diagram zależności, drzewo decyzyjne, diagram macierzowy, macierz analizy danych, diagram strzałkowy, karta planowania procesu decyzyjnego

6.6  Specyficzne metody stosowane w rozwiązywania problemów: - PDCA - SMART - 5W2H - 5 Why
Poziom VII - Metody zarządzania jakością
7.1. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)
7.2. Metoda analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad FMEA - analiza ryzyka (podstawy)

Moduł IV

(8h)

Poziom VIII - Kompetencje menedżerskie

8. Kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania:

-Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem

-Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem

-Zarządzanie sobą w czasie

-Techniki komunikacji i prezentacji

Egzamin kompetencyjny


Dodatkowe informacje

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Menedżera Jakości nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.

Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany specjalista ds. jakości, realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Certyfikowany Menedżer ds. Jakości ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z czterech modułów. Czas trwania szkolenia to 5 dni po 8 godzin (40 godzin szkoleniowych) oraz 8 godzin (elearningu) z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

2800 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

  • Udział w szkoleniu
  • Certyfikaty
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Obiady
  • Przerwy kawowe. 

   

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2019
Certyfikowany Menedżer Jakości

Edycja jesienna 2019
Certyfikowany Menedżer Jakości

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I i II: 25-26 kwiecień 2019, Kraków
Moduł III: 9-10 maj 2019, Kraków
Moduł IV: 11 czerwiec 2019, Kraków

Moduł I i II: 17-18 październik 2019, Kraków
Moduł III: 7-8 listopad 2019, Kraków
Moduł IV: 10 grudzień 2018, Kraków


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.  


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


   Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Menedżer ds. Jakości !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5