Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenia FMEA w Krakowie

Szkolenie FMEA procesu w praktyce - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.
Dzięki metodzie PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) możemy ciągle doskonalić proces poprzez poddawanie go kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu. PFMEA jest wykorzystywane do procesów o różnym stopniu złożoności zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej.
FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu ją w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów. 
Szkolenie jest realizowane według wytycznych AIAG - FMEA 4 edycja.

Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody pFMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA , pracownicy firm wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Automotive 1

korzysci   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymogami IATF 16949 i APQP
 • Poznanie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia procesu
 • Nabycie umiejętności wykonania kompletnej analizy FMEA procesu


Ćwiczenia   ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów. Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli w zależności od scenariusza,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • kompletne wykonywanie pFMEA na podstawie symulowanego procesu z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach),
 • istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia FMEA z warsztatami realizowanymi na wybranym procesie klienta.

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

       1. FMEA – idea, zakres stosowania, cele i korzyści (FMEA w cyklu PDCA)
       2. Rodzaje FMEA:
          - FMEA konstrukcji (dFMEA)
          - FMEA procesu (pFMEA)

       3. Organizacja zespołu FMEA – niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół
       4. Powiązanie metody FMEA – APQP, Control Plan.
       5. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie arkuszem FMEA – bazy wiedzy, korzystanie z doświadczenia
       6. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA (FMEA procesu)
       7. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
       8. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA
          - mapa procesu,
          - diagram Ishikawy,
          - 5Why,
          - analiza Pareto-Lorenza

       9. Analiza jakościowa wad:
           - Formułowanie wad
           - Szukanie przyczyn wad
           - Badanie skutków wad
           - Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention)
           - Identyfikacja charakterystyk specjalnych

       10. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition):           
           - R (Częstość - Ryzyko wystąpienia – Occurrence - O),
           - W (Wykrywalność – Detection - D)
           - Z (Znaczenia wady dla klienta - Szkodliwości – Severity - S),

       11. Analiza ilościowa wad:
           - Oszacowanie czynników ryzyka
           - Wyznaczenie krytyczności wad
           - Wyznaczanie współczynników RPN, SOD i innych

       12. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
       13. Działania doskonalące/naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
       14. Warianty formularzy FMEA według wytycznych AIAG 4th Edition
       15. Analiza studium przypadku (Case study)
       16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
       17. Podsumowanie, pytania i test

Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują unikalny, numerowany, rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. FMEA procesu wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie pFMEA ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

1090 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

18-19 luty 2019, Kraków
15-16 kwiecień 2019, Kraków
24-25 czerwiec 2019, Kraków
29-30 sierpień 2019, Kraków
7-8 październik 2019, Kraków
2-3 grudzień 2019, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Automotive

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


 
Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   
 


     

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


  Sprawdź termin szkolenia FMEA procesu w praktyce

Zapisz się na szkolenie FMEA przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5