Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

 

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań eliminujących problem oraz zapobiegających możliwości powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie, nabywając niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera zespołów Rozwiązywania Problemów - Problem Solving. poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiazywania problemów z wiedzą menedżerską niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarzadzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów. 

Problem Solving 1

 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leader-a
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa
 • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów dotyczących własnych działań w zakresie problem solving

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu PROBLEM SOLVING TEAM LEADER wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

 • Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen , wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 • Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników. - Wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie PROBLEM SOLVING TEAM LEADER

 

TUV THURINGEN 

 Posiadając Certyfikat Problem Solving Team Leader stają się Państwo certyfikowanym personelem SZJ, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

 

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

TIC TUV

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program certyfikowanego szkolenia | PROBLEM SOLVING TEAM LEADER 

     
 

Moduł I

(8h)

Problem solving - skuteczne rozwiązywanie problemów

1. Koncepcja Problem Solving Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?

2. Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Ford- Metoda 8D)

3. Problem Solving a cykl PDCA - metodyka rozwiązywania problemów

4. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w cyklu PDCA: - praca zespołowa, - burza mózgów, - podejście SMART, - 5W2H - mapa procesu, - diagram Ishikawy, - metoda 5 Why, - analiza Pareto-Lorenza, - podstawowe metody statystyczne

5. Problem solving - warsztaty praktyczne

     
 

Moduł II

(16h)

Narzędzia i techniki zarzadzania jakością

1.Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością.

2. Metod/techniki/narzędzia zarządzania jakością a cyklu PDCA

3. Menedżerskie techniki stosowane w ZJ: - Burza mózgów - Praca zespołowa - Koła jakości

4. 7 klasycznych narzędzi zarządzania jakością: - mapa procesu, - diagram Ishikawy, - analiza Pareto-Lorenza, - histogram, - wykres korelacji, - arkusz zbierania danych, - karty kontrolne Shewharta (podstawy).

5. 7 nowych narzędzi zarządzania jakością: - diagram pokrewieństwa, - diagram zależności, - drzewo decyzyjne, - diagram macierzowy, - macierz analizy danych, - diagram strzałkowy, - karta planowania procesu decyzyjnego.

6. Metody stosowane w rozwiązywania problemów: - PDCA - SMART - 5W2H - 5 Why

7. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)

8. Metoda analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad FMEA - analiza ryzyka (podstawy)

     
 

Moduł III

(8h)

Kompetencje menedżerskie

1. Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem:

   - Znaczenie przywództwa w organizacji.

   - Autorytet jako atrybut przywództwa, rodzaje autorytetu, metody jego budowania.

   - Modele przywództwa.

   - Znaczenie pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole.

   - Cykl kierowania zespołem.

   - Rola motywatorów pozafinansowych. Motywowanie pracowników na co dzień.

2. Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem

   - Definicje i podział krytyki

   - Nagroda jako system wynagradzania pracownika

3. Zarządzanie czasem

   - Limity czasu i jego wykorzystanie. Sposoby postrzegania czasu.

   - Metody definiowania celów. Efektywne planowanie zadań do wykonania.

   - Podejmowanie decyzji. Złodzieje czasu

   - Podstawy zarządzania karierą

4. Techniki komunikacji i prezentacji:

   - Proces spostrzegania.

   - Przebieg procesu komunikacji. Kanały komunikacji.

   - Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.

   - Elementy skutecznej komunikacji..

     
    Egzamin kompetencyjny

 


Dodatkowe informacje

 

 

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Problem Solving Team Leader nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.

Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji, realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Certyfikatu Problem Solving Team Leader ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech modułów. Czas trwania szkolenia to 4 dni po 8 godzin (32 godzin szkoleniowych).

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

1990 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2019
Problem Solving Team Leader 

Edycja jesienna 2019
Problem Solving Team Leader 

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I: 8 maj 2019, Kraków
Moduł II: 9-10 maj 2019, Kraków
Moduł III: 11 czerwiec 2019, Kraków

Moduł I: 6 listopad 2019, Kraków
Moduł II: 7-8 listopad 2019, Kraków
Moduł III: 10 grudzień 2019, KrakówZapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Problem Solving

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Problem Solving Team Leader !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5