Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Upgrade to Six Sigma Black Belt

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Jest to metoda wywodząca się z międzynarodowych korporacji takich jak Motorola i General Electric, od wielu lat znajdująca zastosowanie również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów poprzez zastosowanie narzędzi statystycznych i analitycznych.
Uczestnik projektu Six Sigma Black Belt potrafi przeprowadzać, nadzorować i kierować  projektami Six Sigma, w któych wykorzystuje narzędzia statystyczne i analityczne.
Black Belt posiada umiejętności interpersonalne pozwalające mu na skuteczną  komunikację i efektywne zarządzanie zespołem oraz czasem.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case study doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma opartą na praktycznym działaniu.

Upgrade to Six Sigma Black Belt 2


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia potrafi identyfikować priorytetowe obszary do doskonalenia w przedsiębiorstwie, nadzorować dobór właściwych uczestników zespołu, jasno precyzować cele oraz dobrać odpowiedni zestaw narzędzi statystycznych i metody zarzadzania umożliwiający skuteczną realizacje projektów doskonalących. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na interpretację wyników analiz uzyskanych przez członków zespołu, rozwiązywanie zaistniałych problemów w trakcie realizacji projektów i wsparcie członków zespołów doskonalących (Green, Yellow i White Belt). Uczestnik szkolenia jest w pełni przygotowany do aktywnego prowadzania i kierowania projektami Six Sigma oraz nadzoru nad pracą innych zespołów doskonalących Six Sigma. Analizuje i ocenia zrealizowane projekty oraz raportuje ich wyniki najwyższemu kierownictwu


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Uczestnicy szkolenia Six Sigma na poziomie Six Sigma Green Belt zainteresowani zdobyciem czarnego pasa Six Sigma - Six Sigma Black Belt.
Warunek uczestnictwa: Odbycie szkolenia na poziomie Six Sigma Green Belt

Six Sigma strona dedykowana 3

Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Umiejętność identyfikowania priorytetowych obszarów do doskonalenia i selekcji projektów Six Sigma,
 • Umiejętność dobierania odpowiednich zestawów narzędzi statystycznych i metod zarzadzania umożliwiających skuteczną realizacje projektów doskonalących.
 • Poznanie i umiejętność skutecznego zastosowania narzędzi statystycznych wykorzystywanych w każdym etapie cyklu DMAIC,
 • Umiejętność interpretacji, opracowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA), zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu (DOE)
 • Umiejętność przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel)
 • Kompleksowe umiejętności metodyczno-interpersonalne pozwalające na skuteczną komunikację, nadzór i efektywne zarządzanie zespołami Six Sigma.
 • Przygotowanie do samodzielnego kierowania zespołem w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego Six Sigma

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA UPGRADE TO SIX SIGMA BLACK BELT

1 dzień

1. Zarządzanie projektem Six Sigma

1.1. Zarządzanie projektami – definicje, cechy i kluczowe parametry projektu.
1.2. Fazy cykl życia projektu na tle cyklu DMAIC
1.3. Struktura, role i uprawnienia zespołu projektowego Six Sigma
1.4. Zarządzanie zespołem projektowym - dobór członków zespołu projektowego i praca ze sponsorami projektu
1.5. Metody doboru tematów projektów, ich wyboru i weryfikacji
1.6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Six Sigma
1.7. Ocena rezultatów biznesowych projektu (NPV, ROI itp.)

2. Kreatywne rozwiązywanie problemów 
2.1. Metody rozwiązywania problemów– przegląd metod stosowanych w organizacjach 
2.2. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów - warsztaty
2.2.1.  Metoda burzy mózgów i jej odmiany
2.2.2.  Meta plan.
2.2.3.  Mapa myśli.
2.2.4.  Metoda Walta Disney’a.
2.2.5.  Metoda 6 kapeluszy de Bono.

2 dzień

3.1. Planowanie zespołu projektowego i dobór pracowników
3.1.1. Zasady doboru pracowników
3.1.2. Wybrane narzędzia selekcji
3.1.3. Ustalenie reguł organizujących pracę
3.1.4. Mity dotyczące pracy w zespole

3.2. Motywacja zespołu
3.2.1. Najważniejsze współczesne teorie motywacji i wnioski z nich płynące
3.2.2. Jak skutecznie motywować zewnętrznie
3.2.3. Jak uruchomić motywację wewnętrzną
3.2.4. Skrzynia motywatorów do użytku Black Belt’a

3.3. Metody rozwoju kompetencji pracowników
3.3.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
3.3.2. Rozwój pracowników w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego

3.4. Techniki efektywnej komunikacji w zespole projektowym
3.4.1. Techniki i narzędzia poprawiające skuteczność komunikacji
3.4.2. Dobre: wystąpienie, prezentacja, spotkanie oraz email
3.4.3. Udzielanie pochwały motywującej
3.4.4. Udzielanie informacji zwrotnej w oparciu o model FUKO
3.4.5. Storytelling

3.5. Konflikt i sytuacje niestandardowe w pracy zespołu
3.5.1. Przyczyny sytuacji niestandardowych
3.5.2. Model linii wody
3.5.3. Apteczka pierwszej pomocy - zasady postępowania w nagłych sytuacjach

3.6. Sprawna organizacja pracy zespołu
3.6.1. Narzędzia planowania pracy
3.6.2. Podejmowanie decyzji w zespole

3-4 dzień

4. Zaawansowane narzędzia statystyczne wykorzystywane w Six Sigma
4.1. Narzędzia statystyczne w cyklu DMAIC – przegląd
4.2. Miary jakości Six Sigma (DPU, DPO, DPMO, FPY, RTY, zdolność krótkoterminowa i długoterminowa)
4.3. Zaawansowane zagadnienia SPC i MSA - ocena zdolności procesów dla rozkładów innych niż normalne, zaawansowane i wielowymiarowe karty kontrolne Shewharta - karta EWMA, CUSUM, MA, T2 Hotellinga, metody analizy systemów pomiarowych – metoda średniej i rozstępów (ARM), metoda ANOVA (wersja z interakcją i bez interakcji), ocena zdatności w przypadku oceny alternatywnej, wyznaczanie i interpretacja współczynnika kappa Cohena, analiza specyficzne przypadków MSA
4.4. Dokładność ocen statystycznych – budowa przedziałów ufności
4.5. Wnioskowanie statystyczne – testy t-studenta, test Fishera, nieparametryczny test U Manna-Whitneya, funkcja mocy testu, wyznaczanie liczności próbki gwarantującej określony poziom dokładności wnioskowania.
4.6. Analiza korelacji i regresji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, wyznaczanie i interpretacja równania regresji liniowej (prostaregresji), regresja wieloraka, ocena błędów modelu, testy statystyczne.
4.7. Analiza wariancji (ANOVA i MANOVA) - jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji. 
4.8. Analiza wariancji - formułowanie problemu, procedury rachunkowe, analiza wyników, zalety i ograniczenia metody, analizy normalności równości wariancji – (testy Bartletta, Hartleya), testy post-hoc do badania istotności różnic pomiędzy średnimi (test Fishera - NIR, wielokrotnych porównań Tukeya), analizy nieparametryczne – (test Kruskala-Wallisa, test Friedmana).
4.9 Wybrane zaawansowane metody statystyczne – analiza przeżycia (Weibulla), analiza regresji logistycznej, analiza kowariancji (ANCOVA)
4.10. Oprogramowanie dla metod statystycznych w Six Sigma – Excel, Minitab, Statistica - przykłady wykorzystania

5. Podsumowanie szkolenia na poziomie Black Belt

6. Test sprawdzający na poziomie Black Belt


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Black Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez partnera jednostki certyfikującej TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem. Certyfikaty wydawane są w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykłady + intensywne warsztaty!


Trenerzy   TRENERZY
Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Projekt Six Sigma   PROJEKT ZALICZENIOWY

Kiedy zdobyłeś już potrzebną wiedzę i umiejętności, nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Black Belt!
Jak to zrobić?
1. Zdecyduj, czy Twój projekt będzie oparty o proces z przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, czy chciałbyś otrzymać niezbędne dane od nas.
2. Przystąp do działania!
3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz obywać krótkie konsultacje po kolejnych fazach projektu.
4. Projekt gotowy? Przyszedł czas na jego obronę!
5. Powodzenia!
Warunkiem uzyskania Certyfikatu Black Belt jest pozytywny wynik z testu wiedzy oraz obrona projektu.
Zaliczenie testu w kolejnym terminie – gratis
Obrona projektu w innym terminie - gratis


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 32 godziny - 4 dni szkoleniowe po 8 godzin.
Szkolenie Upgrade to Six Sigma Black Belt stanowi IV moduł cyklu szkoleń Six Sigma.
Kolejny poziom: Lean Six Sigma Black Belt
Warunek uczestnictwa: Odbycie szkolenia na poziomie Six Sigma Green Belt


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

4690 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Dwa certyfikaty Six Sigma Black Belt w tym jeden partnera jednostki certyfikującej TUV w języku polskim i angielskim
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Black Belt
 • Lunch
 • Przerwy kawowe. 

Naszych klientów zainetersowały   TYLKO U NAS:

 • Za darmo przystąpisz do egzaminu w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Za darmo obronisz swój projekt Six Sigma w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • Wszystko jest zawarte w cenie szkolenia!
 • Gratis masz u nas także podwójną certyfikację (dla early birds - więc nie zwlekaj i zapisz się już teraz).

Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów. 


Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosna 2020
Upgrade to Six Sigma Black Belt 
Edycja lato 2020
Upgrade to Six Sigma Black Belt 
Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł IV: 22-23-24-25 czerwiec , Kraków Moduł IV: 21-22-23-24 wrzesień 2020, Kraków

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu


 
Cykl szkoleniowy Six Sigma

Szkolenie Upgrade to Six Sigma Black Belt stanowi IV moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma.

Szkolenie Black Belt Six Sigma

Kolejny poziom: Lean Six Sigma Black Belt

Szkolenie Six Sigma poziomy 2

Six Sigma - White belt >>> Six Sigma - Yellow Belt
>>> Six Sigma - Green Belt >>>  Six Sigma - Black Belt >>> Lean Six Sigma
1 dzień              2 dni                 3 dni  4 dni 1 dzień

 


Zapisz się na szkolenieOdwiedź stronę dedykowaną Six SigmaZapytaj o szkolenie zamknięte

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Six Sigma strona dedykowana 2

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały również szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 


 

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5