Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Upgrade to Six Sigma Green Belt

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji takich jak Motorola i General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów w ujęciu biznesowym poprzez zastosowanie metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Uczestnik szkolenia Upgrade to Six sigma Green Belt potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty oraz interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma na poziomie Green Belt oraz raportowania jego wyników wyższemu kierownictwu.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case study doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma opartą na praktycznym działaniu.

Upgrade to Six Sigma Green Belt 1


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA
Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje
narzędzia i metody, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu.
Uczestnik potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi
koszty, interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik
jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu
doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma
na poziomie Green Belt.

DLACZEGO SZKOLENIA SIX SIGMA GREEN BELT W LYNSKY SOLUTIONS?

 • Intensywna trzydniowa sesja - trening wiedzy i umiejętności
 • Prowadzący - eksperci Black Belt z bogatym doświadczeniem
 • Forma warsztatowa z case study i licznymi ćwiczeniami
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Doświadczenie w postaci tworzenia projektu Six Sigma Green Belt
 • Stała możliwość konsultacji z trenerem
 • Znany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV

Profil uczestników 2  PROFIL UCZESTNIKÓW
Uczestnicy szkolenia Six Sigma Yellow Belt zainteresowani zdobyciem zielonego pasa Six Sigma - Green Belt.
Six Sigma strona dedykowana 3

Korzyści   KORZYŚCI

 • Umiejętność jasnego precyzowania celów i zadań
 • Poznanie i umiejętność zastosowania w realnych przypadkach narzędzi statystycznych i metod zarządzania wykorzystywanych w Six Sigma,
 • Umiejętność interpretowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA) i zaplanowania eksperymentu (DOE)
 • Umiejętność analizy zebranych danych z wykorzystaniem podstawowych statystyk i metod graficznej analizy danych,
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i realizacji zadań w projektach Six Sigma,
 • Przygotowanie do samodzielnego pokierowania zespołem w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego
 • Umiejętność przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel)
 • Znajomość możliwych do zastosowania programów statystycznych wspierających analizy statystyczne (m.in. Minitab)

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA  UPGRADE TO SIX SIGMA GREEN BELT

1 dzień

1. Define
1.1. Prowadzenie projektów Green Belt
1.2. Wybór projektu do realizacji
1.3. Podstawy komunikacji w projekcie – macierz RACI
1.4. Interpretacja głosu klienta - metoda diagramu macierzowego i QFD
1.5. Benchmarking wewnętrzny
1.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.7. Własny projekt Six Sigma - zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Wybór miar – czynniki krytyczne (CTQ Tree)
2.2. Plan zbierania danych (pomiaru)
2.3. Pobieranie próbek z procesu
2.4. Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego – MSA – poziom II-
2.5. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych i atrybutywnych
2.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.7. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i projektowanie systemu pomiarowego

2 dzień:
3. Analyze
3.1. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis (RCA)
3.2. Diagram pokrewieństwa
3.3. Diagram relacji
3.4. Diagram spaghetti
3.5. Rozkłady statystyczne ciągłe i dyskretne – rozkład normalny, rozkład t-studenta, rozkład Poissona i rozkład dwumianowy – poziom II
3.6. Badanie normalności rozkładu - testy nieparametryczne (K-S, Chi2, Shapiro-Wilka)
3.7. Wnioskowanie statystyczne i porównanie dwóch grup (testy t-Studenta, testy dla proporcji)
3.8. Analiza regresji (regresja prosta i regresja logistyczna)
3.9. Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
3.10. Planowanie eksperymentów - tradycyjne eksperymenty a metoda DOE – poziom I
3.11. Badanie zdolność procesu -  Zdolność krótkoterminowa i długoterminowa – poziom II
3.12. Narzędzia informatyczne w Six Sigma - Minitab i Excel itp
3.13. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
3.14. Własny projekt Six Sigma – dobór metod do analizy zebranych danych

3 dzień:
4. Improve
4.1. Metody generowania rozwiązań (burza mózgów i jej odmiany)
4.2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązań – analiza CBA
4.3. Pilotaż oraz pełne wdrażanie rozwiązań
4.4. Analiza ryzyka i projektowanie działań zaradczych (rozwiązań) - FMEA – poziom II
4.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
4.6. Własny projekt Six Sigma – dobór metody optymalizacji

5. Control
5.1. Plany monitoringu i kontroli
5.2. Audyt rozwiązań (system, proces, wyrób/usługa)
5.3. Wprowadzenie standardów – standardowa procedura operacyjna (SOP)
5.4. Visual Management – zastosowanie zarządzania wizualnego
5.5. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.6. Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.7. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.8. Zastosowanie kart specjalnych (Xi, MR, średniej ruchomej itp.)
5.9. Kontrola odbiorcza
5.10. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
5.11. Ocena wyników i rezultatów biznesowych - zamknięcie projektu Green Belt
5.12. Zastosowanie Six Sigma w projektowanie procesów - Metoda Design for Six Sigma DFSS (DMDV, IDOV)
5.13. Narzędzia informatyczne – wykorzystanie Minitaba i Excela
5.14. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.15. Własny projekt Six Sigma – dobór metod monitoringu i standaryzacji w udoskonalonym procesie.
5.16. Podsumowanie narzędzi w fazie Control
6. Projekty Six Sigma Green Belt - Ustalenie i prezentacja przez uczestników
7. Egzamin certyfikacyjny - poziom Green Belt


Certyfikaty   CERTYFIKAT
Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Green Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez partnera jednostki certyfikującej TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem. Certyfikaty wydawane w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykłady + intensywne warsztaty + E-LEARNING


Trenerzy   TRENERZY
Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Projekt Six Sigma    PROJEKT ZALICZENIOWY

Kiedy zdobyłeś już potrzebną wiedzę i umiejętności, nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Green Belt!
Jak to zrobić?
1. Zdecyduj, czy Twój projekt będzie oparty o proces z przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, czy chciałbyś otrzymać niezbędne dane od nas.
2. Przystąp do działania!
3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz odbywać krótkie konsultacje po kolejnych fazach projektu.
4. Projekt gotowy? Przyszedł czas na jego obronę!
5. Powodzenia!
Warunkiem uzyskania Certyfikatu Green Belt, jest pozytywny wynik z testu wiedzy oraz obrona projektu.
Zaliczenie testu w kolejnym terminie – gratis
Obrona projektu w innym terminie - gratis


Czas trwania   CZAS TRWANIA

Pełne szkolenie trwa 24 godziny - 3 dni szkoleniowe

Szkolenie jest trzecim modułem w cyklu szkoleniowym Six Sigma: 
Moduł III – Green belt - trwa 3 dni.
Ukończenie szkolenia na poziomie Six Sigma Green Belt jest konieczne przed przystąpieniem do szkolenia na poziomie Black Belt.
Kolejne poziomy: Black Belt oraz Lean Six Sigma.


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI:

2990 zł netto/osoba 


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w intensywnym 3-dniowym szkoleniu
 • Dwa certyfikaty Six Sigma Green Belt - w tym Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV w języku polskim i angielskim
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Green Belt
 • Lunch
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Naszych klientów zainetersowały   TYLKO U NAS:

 • Za darmo przystąpisz do egzaminu w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Za darmo obronisz swój projekt Six Sigma w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • Wszystko jest zawarte w cenie szkolenia!
 • Gratis masz u nas także podwójną certyfikację


ZOSTAŃ GREEN BELTEM!

Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów przez trenerów Black Beltów oraz Master Black Beltów


 

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosna 2020
Upgrade to Six Sigma Green Belt
Edycja lato 2020
Upgrade to Six Sigma Green Belt
Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł III: 20-21-22 kwiecień 2020, Kraków Moduł III: 3-4-5 czerwiec 2020, Kraków

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu


 


 
Cykl szkoleniowy Six Sigma

Szkolenie Six Sigma Green Belt stanowi I, II i III moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma.

Szkolenie Green Belt Six Sigma

Kolejne poziomy: Black Belt oraz Lean Six Sigma

Szkolenie Six Sigma poziomy 2

Six Sigma - White belt >>> Six Sigma - Yellow Belt >>> Six Sigma - Green Belt >>>  Six Sigma - Black Belt >>> Lean Six Sigma
1 dzień              2 dni                 3 dni  4 dni 1 dzień


Zapisz się na szkolenieOdwiedź stronę dedykowaną Six SigmaZapytaj o szkolenie zamknięte

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Six Sigma strona dedykowana 2

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały również szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1


 


 

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5