Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie SPC – statystyczne sterowanie procesem - z Excelem

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jest jednym z najstarszych, najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych narzędzi statystycznych w zarzadzaniu jakością. SPC odpowiada na kluczowe pytania dotyczące możliwości spełnienia wymagań klienta, czyli ocenę zdolności proces do spełnienia oczekiwań (wskaźniki zdolności procesu) oraz monitorowania zmienności procesu w czasie (karty kontrolne Shewharta).

Monitorowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem SPC, daje możliwość szybkiego wykrywania problemów i możliwości zakłócenia przebiegu procesu. Dzięki podjętym na podstawie sygnałów z karty kontrolnej działaniom, pozwala na utrzymanie stabilności procesu, jego doskonalenie a co zatem przyczynia się do zapobiegania występowania niezgodności w danym procesie.


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami, czyli  kontroli procesów za pomocą narzędzi statystycznych. Uczestnicy dowiadują się jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu - względem granic specyfikacji.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką SPC.

Automotive 1


Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • poznanie metodologii SPC oraz umiejętność zastosowanie jej w praktyce,
 • umiejętność oceny zdolności procesu,
 • umiejętność monitorowania procesu za pomocą kart kontrolnych.

Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

1. SPC a współczesne systemy zarządzania jakością – rola i znaczenie
2. Zmienność procesów i ich tolerancja - wpływ na parametry wyrobów.
3. Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
4. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
5. Podstawowe statystyki w SPC – statystyczny opis tendencji centralnej i zmienności procesu oraz metody prezentacji graficznej zmienności (box-whisker, histogram, scatterplot itp. )
 • Podstawowe statystyki w SPC - ćwiczenia
6. Rozkłady statystyczne – analiza rozkładu normalnego, badanie normalności rozkładu
 • Rozkłady statystyczne - ćwiczenia
7. Zdolność procesu:
 • Badanie zdolności procesu i maszyn.
 • Wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk
 • Wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja.
 • Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm)

 8. Karty kontrolne:

 • Zasady funkcjonowania
 • Konstrukcja kart kontrolnych
9. Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych) .
 • Zastosowanie kart kontrolnych (karta X – średnie i R, karta X – średnie i S, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)).
10. Dobór kart kontrolnych – metody próbkowania (wielkość i częstość) 
11. Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).
12. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych
13. Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie
14. Zasady wdrażania metod SPC

Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. SPC wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie SPC - statystyczne sterowanie procesem  ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.


Cena szkolenia   KOSZT INWESYCJI

1390 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

9-10 marzec 2020, Kraków
29-30 czerwiec 2020, Kraków
9-10 wrzesień 2020, Kraków
4-5 listopad 2020, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Automotive

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


    

Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


     

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


 Sprawdź termin szkolenia SPC

Zapisz się na szkolenie SPC przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5