Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie FMEA w Krakowie

Szkolenie DFMEA i PFMEA - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad konstrukcji i procesu

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.
Dzięki metodzie DFMEA i PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) możemy ciągle doskonalić wyrób i proces poprzez poddawanie go kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu. DFMEAPFMEA jest wykorzystywane do wyrobów i procesów o różnym stopniu złożoności zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej.
FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu ją w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów. 
Szkolenie jest realizowane według wytycznych AIAG - FMEA 4 edycja.

Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA konstrukcji i procesu, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA , pracownicy firm wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Automotive 1

korzysci   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymogami IATF 16949 i APQP
 • Poznanie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia wyrobu i procesu
 • Nabycie umiejętności wykonania kompletnej analizy FMEA wyrobu i procesu


Ćwiczenia   ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów. Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • dekompozycja systemu (system | podsystem | komponent),
 • analiza funkcjonalna,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli w zależności od scenariusza,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • wykonywanie analiz DFMEA i PFMEA na podstawie symulowanego procesu z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach).

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia FMEA z warsztatami realizowanymi na wybranym procesie klienta.


Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA

       1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA) 
       2. Rodzaje FMEA: 
         - FMEA konstrukcji (dFMEA) 
         - FMEA procesu (pFMEA)

      3. Organizacja zespołu FMEA - niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół
      4. Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA)
      5. Powiązania metody FMEA - APQP , DFMEA a PFMEA, Control Plan
      6. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu
      7. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, dane o problemach (wykres Pareto-Lorenza) 
      8. Dane wejściowe do PFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobi i procesu, mapa procesu
      9. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA
     10. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji 
     11. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA
        - mapa procesu,
        - diagram Ishikawy,
        - 5Why,
        - analiza Pareto-Lorenza 

     12. Analiza jakościowa wad 
         - Formułowanie wad 
         - Szukanie przyczyn wad 
         - Badanie skutków wad
         - Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention)
         - identyfikacja charakterystyk specjalnych 

     13. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition):
         - O (R - Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence),
         - D (W- Wykrywalność - Detection)
         - S (Z - Znaczenia wady dla klienta - Szkodliwości - Severity),
     
     14. Analiza ilościowa wad:

         - Oszacowanie czynników ryzyka
         - Wyznaczenie krytyczności wad
         - Wyznaczanie współczynników RPN, SOD i innych

     15. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
     16. Działania doskonalące/naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
     17. Warianty formularzy FMEA według wytycznych AIAG 4th Edition
     18. Analiza studium przypadku (Case study)
     19. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
     20. Podsumowanie, pytania i test

Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują unikalny, numerowany, rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. FMEA procesu wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie FMEA ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie organizowane wyłącznie w formule zamkniętej i "on the job".


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin lub 24 godziny - 3 dni po 8 godzin w zależności od zakresu warsztatów. 


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

1190 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

Możliwość zorganizowania jako szkolenie zamknięte 
lub termin zostanie ustalony po zapisie 6 osób na szkolenie otwarte  

Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Automotive

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


 
Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   
 


     

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


  Sprawdź termin szkolenia FMEA procesu w praktyce

Zapisz się na szkolenie FMEA przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5