single trainning banner

Szkolenie Audytor i Pełnomocnik ISO 22000/HACCP

Koszt inwestycji1590 zł netto / osoba

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania, to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania. System HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Identyfikuje, ocenia oraz kontroluje zagrożenia istotne dla zachowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Norma ISO 22000 jest to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem żywności, który określa bezpieczeństwo żywności i środków spożywczych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 22000/HACCP

Standard ISO 22000 oraz System HACCP umożliwiają identyfikację, ocenę oraz kontrolę zagrożeń istotnych dla zachowania bezpieczeństwa i jakości żywności.
Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według normy ISO 22000 oraz systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia, dokumentacji oraz audytowania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według ISO 22000 oraz systemu HACCP.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość systemów: ISO 22000 oraz HACCP.
 • Umiejętność skutecznego wdrożenia systemów ISO 22000 oraz HACCP, celem dostarczania klientom bezpiecznej żywności.
 • Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności, ustalanie krytycznych punktów kontroli oraz ich monitoring.
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Audytowanie oraz doskonalenie Systemu HACCP oraz SZBŻ ISO 22000.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy firm produkujących i prowadzących obrót żywnością, osoby zajmujące się przygotowywaniem i serwowaniem żywności oraz chcące zdobyć uprawnienia do audytowania systemów ISO 22000 i HACCP.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 22000/HACCP

Dzień I

 1. Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Analiza wymagań normy ISO 22000
 3. Dobre Praktyki Produkcyjne GMP oraz Dobre Praktyki Higieniczne GHP
 4. System HACCP w ISO 22000
 5. Charakterystyka systemu HACCP:
  – analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka,
  – krytyczne Punkty Kontroli CCP
 6. Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w oparciu o normę ISO 22000
 7. Wdrażanie systemu HACCP:
  – 7 zasad wdrażania systemu HACCP według Codex Alimentarius oraz 12 etapów wdrażania systemu.
 8. Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności


Dzień II

 1. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 2. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – opracowywanie list kontrolnych
 3. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
  – wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności,
  – działania korygujące i zapobiegawcze
 4. Prowadzenie wywiadów audytowych
 5. WARSZTATY PRAKTYCZNE – audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000/HACCP
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik kierownictwa ds. SZBŻ ISO 22000 i Systemu HACCP – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Joanna. Sprawdź jej doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem