Szkolenie Audytor IATF 16949:2016

Koszt inwestycji1590 zł netto / osoba

W październiku 2016 roku, międzynarodowa organizacja branży motoryzacyjnej – International Automotive Task Force (IATF) – opublikowała nowy standard IATF 16949:2016.

Zmiana ISO/TS 16949 podyktowana była wydaniem nowej normy ISO 9001:2015 (zastępującej ISO 9001:2008). Konieczne stały się modyfikacje ISO/TS 16949, dostosowujące standard do nowej normy ISO 9001.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor IATF 16949:2016

Przekazanie wiedzy, na temat zmian wprowadzonych przez IATF 16949:2016, przedstawienie wymagań IATF 16949:2016 i informacji z zakresu wdrażania zmian i dostosowania organizacji do nowej wersji normy. Nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych dotyczących audytu IATF 16949:2016.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wiedza z zakresu wprowadzonych zmian przez IATF 16949.
 • Znajomość wymagań IATF 16949 oraz umiejętność ich interpretacji.
 • Przygotowanie do wdrożenia wprowadzonych zmian w organizacji.
 • Umiejętność planowania, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.
 • Posiadanie kompetencji do przeprowadzania audytu IATF 16949:2016.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kadra kierownicza i menedżerska, inżynierowie jakości i produkcji, audytorzy IATF 16949 oraz kandydaci na audytorów Systemu Zarządzania Jakością branży motoryzacyjnej.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor IATF 16949:2016

Dzień I

 1. Ewolucja norm dla przemysłu motoryzacyjnego
 2. Analiza zmian pomiędzy ISO/TS 16949 a IATF 16949
 3. Terminy i definicje IATF 16949:2016
 4. Wymagania IATF 16949:2016 – analiza i interpretacja
 5. IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
 6. Kontekst organizacji
 7. Podejście bazujące na ryzyku – analiza ryzyka
 8. Specyficzne wymagania klienta (CSR) i wykorzystanie podręczników (AIAG): PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA w kontekście zmian IATF 16949
 9. Wprowadzanie zmian do organizacji – aktualizacja systemu zarządzania
 10. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania IATF 16949

Dzień II

 1. Rodzaje audytów wewnętrznych wymaganych przez ITAF 16949
 2. Audyt wewnętrzny:
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
 5. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy:
  – definicja i identyfikacja niezgodności
 6. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
 7. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności
 8. Działania korygujące i zapobiegawcze
 9. Prowadzenie wywiadów audytowych
 10. WARSZTATY PRAKTYCZNE – audyt wewnętrzny
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor Wewnętrzny IATF – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Dużo praktycznych przykładów, dobry kontakt z grupą, dostosowanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia.

Podawanie żywych przykładów.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem