single trainning banner

Szkolenie Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

Koszt inwestycji1390 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Certyfikowany Menedżer Jakości
Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację, potrzebną do opracowania raportu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne, jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.

Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Uczestnicy poznają wymagania ISO 9001:2015 oraz nabywają umiejętności audytowania Systemu Zarządzania Jakością, wdrożonego zgodnie z tą normą.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Umiejętność planowania audytu.
 • Umiejętność przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego.
 • Umiejętność tworzenia pytań audytowych.
 • Umiejętność przeprowadzania audytu.
 • Umiejętność raportowania wyników z audytu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Przyszli audytorzy wewnętrzni, pracownicy działów jakości, pełnomocnicy jakości, kierownictwa oraz wszystkie osoby, chcące zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

Dzień I

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015
 2. Omówienie struktury normy HLS
 3. Zmiany ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji
 9. Podejście bazujące na ryzyku
 10. Analiza ryzyka
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Dzień II

 1. Wytyczne dotyczące audytowania według normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – kogo dobierać jako audytujących i audytowanych,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – zasady prowadzenia badania na miejscu,
  – dobór próby do badania audytowego,
  – audyt w kontekście podejścia procesowego,
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności
 5. Wymagania, związane z dokumentowaniem niezgodności:
  – działania korygujące i zapobiegawcze,
  – skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
 6. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 7. Prowadzenie wywiadów audytowych
 8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001:2015
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor Wewnętrzny ISO 9001 – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

12 godzin – 2 dni po 6 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągłą dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia

Trener posiada dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne

Na szkoleniu wiele przykładów praktycznych

Bardzo przyjazna atmosfera podczas szkolenia

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem