single trainning banner

Szkolenie Audytor Wiodący ISO 9001:2015

Koszt inwestycji1890 zł netto / osoba

Profesjonalizm audytorów wiodących ma istotne znaczenie w procesie audytowania. Audytor wiodący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu, ustala zespół audytorów wspomagających, a także podejmuje ostateczną decyzję w zakresie ustaleń z audytu. Sprawuje nadzór nad członkami zespołu oraz sporządza raport. Kompetencje audytora wiodącego, takie jak efektywna i skuteczna komunikacja, zapewniają sprawne przeprowadzenie audytu i realizację jego celów i założeń.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor Wiodący ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności audytora wiodącego SZJ, według ISO 9001. Uczestnicy zostają przygotowani do kierowania zespołem audytorów, podczas audytu SZJ według ISO 9001 oraz skutecznego przeprowadzenia tego audytu.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Umiejętność sprawdzenia zgodności standardów przedsiębiorstwa z wymaganiami ISO 9001.
 • Umiejętność przeprowadzania audytów jako Audytor Wiodący.
 • Umiejętność dokumentowania wyników audytu.
 • Umiejętność odpowiedniej komunikacji podczas audytu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Czynni audytorzy wewnętrzni SZJ według ISO 9001, audytorzy wewnętrzni SZJ według ISO 9001 z aktualnym certyfikatem, audytorzy zewnętrzni, pełnomocnicy SZJ według ISO 9001, konsultanci SZJ.

Program szkolenia

Program szkolenia
Szkolenie Audytor Wiodący ISO 9001:2015

Dzień 1
Moduł I (6h) – Wymagania ISO 9001:2015

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015
 2. Omówienie struktury normy: HLS
 3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji
 9. Podejście bazujące na ryzyku
 10. Analiza ryzyka
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Dzień 2
Moduł II (6h) – Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

 1. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – kogo dobierać jako audytujących i audytowanych,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – zasady prowadzenia badania na miejscu,
  – dobór próby do badania audytowego,
  – audyt w kontekście podejścia procesowego,
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
  – wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności,
  – działania korygujące i zapobiegawcze,
  – skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
 5. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 6. Prowadzenie wywiadów audytowych
 7. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001

Moduł III (4h) – Kompetencje Audytora Wiodącego

 1. Rola Audytora Wiodącego
 2. Cechy Audytora Wiodącego
 3. Przygotowanie Audytu
 4. Przeprowadzenie audytu
 5. Dokumentowanie wyników z audytu
 6. Komunikacja interpersonalna: werbalna i niewerbalna, podczas audytu wewnętrznego
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor Wiodący ISO 9001 – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 6 godzin + 10 godzin

1 dzień – 6 godzin
2 dzień – 10 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy, nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem