Automatyzacja z Power Apps

Koszt inwestycjiOd 1990 zł netto / osoba

Microsoft Power Apps jest zbiorem aplikacji i usług a także platformą danych, która umożliwia w szybki sposób stworzenie aplikacji na potrzeby własne czy przedsiębiorstwa. Power Apps jest platformą low-code, co oznacza, że aplikacje może stworzyć osoba, która nie posiada wiedzy o kodowaniu czy programowaniu. Praca z Power Apps polega na współpracy z kreatorem programu i tworzeniu aplikacji metodą drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Metoda ta pozwala nam na wykonaniu określonych działań na 2 różnych obiektach przy pomocy ruchu myszką.  

Aplikacje wykonane w Power Apps są stosowane na urządzeniach stacjonarnych a także mobilnych, do których dostęp mają pracownicy danego przedsiębiorstwa jak również inne osoby, którym tego typu dostęp został umożliwiony. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Automatyzacja z Power Apps

Głównym celem szkolenia Power Apps jest nauka tworzenia aplikacji na podstawie dostępnych danych. W prosty sposób nauczysz się używać danych skumulowanych w firmowej chmurze. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu konfiguracji tej usługi a także umiejętności szybkiego wdrażania i udoskonalania aplikacji w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki kursowi Power AppsLynsky Solutions będziesz w stanie stworzyć swoją pierwszą aplikację, bez konieczności programowania czy kodowania. Pomożesz swojemu zespołowi w szybszej realizacji rozmaitych projektów. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • praktyczna umiejętność kreacji i konfigurowania Power Apps 
 • umiejętność tworzenia aplikacji w platformie Power Apps, wykorzystując dostępne dane 
 • wiedza z zakresu używania danych skumulowanych w firmowej chmurze 
 • umiejętność łatwego i szybkiego wdrożenia oraz udoskonalenia aplikacji 
 • wiedza z zakresu zarządzania aplikacją 
 • umiejętność sterowania aplikacją 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby poszerzyć swoje umiejętności o pracę w Power Apps i tworzyć aplikacje, bez konieczności posiadania doświadczenia w programowaniu i kodowaniu. Uczestnicy kursu Power Apps zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę z zakresu kreacji, testowania i publikacji aplikacji, które współdziałają z danymi różnego pochodzenia. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Wymogiem jest znajomość platformy MS Office w stopniu podstawowym. 

 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu tworzenia, zarzadzania i konfiguracji aplikacji w Power Apps na podstawie dostępnych danych. W ich trakcie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu łatwego i szybkiego wdrożenia oraz udoskonalenia aplikacji. Spora uwaga poświęcona jest na wiedzy z zakresu zarządzania oraz sterowania aplikacją.  

Program szkolenia

Program szkolenia
Automatyzacja z Power Apps

 1. Wprowadzenie do Power Apps 
  uzyskanie Power Apps 
  licencje i koszty 
  korzyści z Power Apps 
  aplikacje oparte na modelu 
 2. Tworzenie aplikacji 
  metodyka pracy 
  tworzenie interfejsu 
  Kontrolki – dodawanie, edytowanie, usuwanie 
  wprowadzenie do formuł 
  ustawienia aplikacji 
  aplikacja mobilna 
 3. Dane i ich struktury 
  źródła danych 
  tworzenie witryn i list 
  import list 
  łączenie się z danymi 
  MS Excel i MS SharePoint 
 4. Aplikacje i portale Power Apps 
 5. Integracja aplikacji 
  Teams 
  SharePoint 
 6. Power Apps i Power Automate 
  operacje, zatwierdzenia 
  wywołanie procesu z Power Apps 
 7. Zarządzanie aplikacją
  operacje zmiany nazwy, ikony, rozmiaru i orientacji ekranu 
  edytowanie i usuwanie aplikacji 
  zapisywanie, udostępniania i controling uprawnień użytkownika 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Automatyzacji z Power Apps wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Power AppsLynksy Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcje zajęć uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu tworzenia, zarządzania i konfiguracji aplikacji w Power Apps. Kursanci dowiedzą się  również o tym, w jaki sposób zintegrować powstałą aplikację z Teams i SharePoint a także jak skorelowany jest Power Apps z Power Automate. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

Specjalista Data Analysis i Business Intelligence.

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem