Black Belt Lean Expert

Koszt inwestycji9990 zł netto / osoba

Szukasz kompleksowych szkoleń Lean? Chciałbyś zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i umiejętności prowadzone podczas warsztatowych szkoleń? Chcesz zrealizować projekt Lean – być może Twój pierwszy w życiu? Dobrze trafiłeś/aś! Przygotowaliśmy dla Ciebie program rozwojowy Lean – dostępny na dwóch poziomach: Green Belt Lean SpecialistBlack Belt Lean Expert. Na tej stronie dowiesz się więcej o pierwszym z nich.

Kompleksowy program rozwojowy Black Belt Lean Expert został oparty na sprawdzonych światowych standardach oraz dobrych praktykach w zakresie optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Program rozwojowy został opracowany przez praktyków Lean Management w oparciu o model kompetencji jakimi musi się wykazać personel i organizacja w zakresie Lean Management.

Program rozwojowy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez praktyków Lean Management, specjalistów z zakresu Problem Solving i ekspertów Lean Six Sigma, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, przeprowadzaniu procesów zmian i implementacji poszczególnych metod szczupłego zarządzania i rozwiązywania problemów.

W programie Black Belt Lean Expert uczestnicy realizują projekt doskonalący Lean, uczą się budować zespoły ciągłego doskonalenia i kierować nimi oraz trwale utrzymywać zmiany.

Program dostępny na dwóch poziomach:

  1. Green Belt Lean Specialist
  2. Black Belt Lean Expert
CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Black Belt Lean Expert

Celem programu rozwojowego jest nabycie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w zakresie optymalizacji procesów. Uczestnik poznaje w zaawansowanym stopniu pryncypia Lean Management, narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które z powodzeniem potrafi zastosować w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, potrafi m.in: identyfikować marnotrawstwa (muda) i wartość dodaną w procesie, identyfikować obszary do poprawy, mapować procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy. Black Belt Lean Expert zostaje przygotowany do wdrożenia i prowadzenia projektów z zakresu optymalizacji, doskonalenia procesów i wdrażania strategii Lean Management.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Poznanie i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu pryncypiów Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
  • Nabycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.
  • Umiejętność wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności i krytycznego oceniania posiadanej wiedzy.
  • Zdobycie kompleksowych umiejętności metodyczno-interpersonalnych, pozwalających na skuteczną komunikację, nadzór i efektywne zarządzanie zespołami podczas realizacji projektów doskonalących Lean.
  • Uzyskanie praktycznych umiejętności tworzenia zespołów, kształtowania odpowiednich postaw wśród pracowników przedsiębiorstwa.
  • Przygotowanie do wdrożenia i prowadzenia projektów z zakresu optymalizacji, doskonalenia procesów i wdrażania strategii Lean Management.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierowany jest do obecnych jak i przyszłych ekspertów ds. optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zapewnienia jakości, continuous improvement, process excellence, kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla, inżynierów produktu i procesu, a przede wszystkich dla osób zainteresowanym rozwojem własnym, nową ścieżką kariery zawodowej i doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Z racji swojej elastyczności programowej, kierowany jest zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych jak i biznesowych (usługowych).

projekt zaliczeniowy

PROJEKT DOSKONALĄCY LEAN

Uczestnicy realizują własne projekty na podstawie wybranego sposobu rozwiązywania problemów: Metodę RAZ-DWA-TRZY, PDCA-Kaizen lub Metodę A3 opierając analizy na case study lub prowadząc projekt we własnym przedsiębiorstwie.

Postępy projektów są na bieżąco monitorowane i nadzorowane przez eksperta i opiekuna merytorycznego.

Dzięki opiece mentora i coacha w trakcie sesji oraz po każdej z nich, otrzymują niezbędne wsparcie podczas przeprowadzanych analiz własnych w ramach realizowanych konsultacji projektowych face to face (12h) i indywidualnych konsultacji projektowych realizowanych online (4h).

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy prezentują uzyskane rezultaty w ramach realizowanych projektów doskonalących (sesja online).

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty. Pierwszy Black Belt Lean and Continuous Improvement Expert wydawany przez LQcert – Lynsky Solutions, drugi Black Belt Lean Expert wydawany przez partnera jednostki certyfikującej – TUV – TVVPOL TÜV Thüringen Partner. Dzięki temu, kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem.

Więcej o certyfikacji TUV dowiesz się tutaj: Certyfikacja

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 80 godzin – 10 dni szkoleniowych.
Moduł 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 – Black Belt Lean Expert – trwa 10 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA BLACK BELT LEAN EXPERT

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Budowa zespołów
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Symulacja Lean
Utrzymanie zmiany
Obrona projektów
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania  

Warsztatowe podejście  

Możliwość poznania różnych modeli i metod, omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne, wiedza prowadzącego

Rzeczowo, dobre tempo, wyjaśnianie zagadnień, ciekawe przykłady, dobre ćwiczenia

Praca w grupach, action learning 

Luźna atmosfera, ciekawe materiały i case’y, praca zespołowa, nie ma presji 

 

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

Opcje cenowe

Moduły szkoleniowe

Projekt Lean
Wsparcie i mentoning - konsultacje
Certyfikat LQcert
Certyfikat TUV
Ilość dni szkoleniowych
Koszt inwestycji

Green Belt Lean Specialist

M1 + M2 + M4 + M5

6 dni
4990 zł

Black Belt Lean Expert

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
10 dni
9990 zł
Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem