single trainning banner

Business Intelligence w Excelu i Power BI - Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI Desktop

Koszt inwestycjiOd 1490 zł netto / osoba

Excel jest narzędziem, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykonać wszystkie działania związane z analizą danych a w połączeniu z aplikacją Power BI uzyskujemy szersze możliwości ich analizy i wizualizowania. Już po zapoznaniu się z podstawami tego programu można bardzo prosto zbierać, kształtować i analizować kluczowe dane biznesowe na setki nowych sposobów. Konsekwencją pracy z bezpłatnymi dodatkami takimi jak Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI Desktop są ciekawe raporty, dashboardy czy zestawienia i analizy, które za pomocą kilku kliknięć myszką zapisujemy i publikujemy. Sprawne posługiwanie się tymi dodatkowymi funkcjami Excela rozwiązuje wiele z codziennych problemów w analizie danych i późniejszej wizualizacji, jak również potrafi oszczędzić sporo czasu. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Business Intelligence w Excelu i Power BI - Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI Desktop

Celem szkolenia jest zapoznanie się z rozszerzonymi możliwościami MS Excel i Power BI. Główną osią kursu Business Intelligence w Excelu i Power BI jest praca z dodatkami Power Query, Power Pivot, Power Map oraz z programem Power BI Desktop. Zaprezentujemy jak użytecznie wykorzystać wiedzę zdobytą podczas kursu, aby usprawnić i wzbogacić możliwości analizy i wizualizacji danych, bez konieczności nauki VBA. Dzięki udziałowi w szkoleniu poszerzysz swoją wiedzę w zakresie analizy danych i ich wizualizacji, na podstawie importowanych danych pochodzących z MS Excel oraz plików csv, txt, xlsx czy PDF. Uczestnicy szkolenia zostaną uzbrojeni w wiedzę z zakresu planowania i budowy modelu danych opartego na importowanych danych, kolumn kalkulowanych, definiowania miary co pozwoli im na zakończenie danej analizy raportem. 

 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Samodzielne planowanie struktury modelu danych (kolumny kalkulowane, miary). 
 • Umiejętność przekształcenia danych w celu ich analizy. 
 • Analiza i wizualizacja danych bazująca na dodatkach MS Excel. 
 • Umiejętność łączenia tabeli relacjami.
 • Poznanie podstawowych możliwości i funkcji języka DAX. 
 • Praktyczna umiejętność prezentacji danych w raportach.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie Business Intelligence w Excelu i Power BI dedykowane jest osobom, które sprawnie posługują się MS Excel jak również posiadają podstawową znajomość Power BI lub/i Power Pivot i Power Query. Kurs Business Intelligence w Excelu i Power BI przeznaczony jest przede wszystkim dla analityków danych, jak również dla osób, które w swojej pracy zajmują się przygotowywaniem interaktywnych raportów, na podstawie danych zaimportowanych z arkuszy MS Excel i plików csv, txt, xlsx czy PDF. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z Power Query, Power Pivot a także Power BI Desktop w zakresie importu danych, ich podstawowych funkcji i analizy danych. Oprócz obsługi powyższych dodatków i narzędzi, uczestnicy szkolenia poznają dodatek Power Map w zakresie prezentacji danych, geolokalizowania na mapie, obsługi interfejsu i analizy danych w czasie. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Business Intelligence w Excelu i Power BI - Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI Desktop

 1. Business Intelligence
  narzędzia BI
  Excel BI
 2. Obsługa Power Query
  import danych z: plików csv, txt, xlsx czy PDF, z katalogu, ze stron www, z baz danych (Access, SQL Server)
  łączenie tabel, kształtowanie i przestawianie kolumn
  upload danych do modelu danych lub tabeli
  aktualizowanie danych
  korekta danych
  analiza danych
 3. Obsługa Power Pivot
  import danych w Power Pivot
  tworzenie relacji między tabelami wraz z omówieniem modelu danych
  budowa hierarchii i grup danych
  przykładowe funkcje języka DAX
  użycie modelu danych w tabeli przestawnej
 4. Obsługa Power Map
  geolokowanie na mapie
  przedstawianie danych
  interfejs Power Map
  typy wykresów, przewodniki i sceny
  tworzenie filmów, animacji oraz implementacja ścieżki dźwiękowej
  odświeżanie danych
  analiza danych w czasie
 5. Obsługa Power BI Desktop
  importowanie i edycja danych
  tworzenie wykresów, relacji
  prezentacja, wizualizacja i publikowanie dashboardu
  prezentacja typów wykresów
  dane z datami
  filtrowanie i sortowanie danych
  tworzenie miar
  niestandardowe wizualizacje
  tworzenie zakładek
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Business Intelligence wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Business Intelligence w Excelu i Power BI – Power Query, Power Pivot, Power Map i Power BI Desktop w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr, Beata lub Dariusz S. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem