Szkolenie DOE – Planowanie Eksperymentu

Koszt inwestycji1990 zł netto / osoba

Szkolenie DOE – Planowanie Eksperymentu – nauczy Cię planować eksperymenty oraz analizować ich wyniki z wykorzystaniem oprogramowania Excel. Dowiesz się, jak analizować wpływ wielu parametrów na wyrób/problem/proces oraz ich wpływ na siebie nawzajem. Zaplanujesz i przeprowadzisz eksperyment a następnie przeanalizujesz jego wyniki, wraz z ustaleniem wpływu parametrów wejściowych. Zostaniesz przygotowany do skutecznego przeprowadzania eksperymentów w swojej firmie.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
DOE – Planowanie Eksperymentu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności planowania eksperymentów. Uczestnicy dowiadują się, jak planować, przeprowadzać eksperymenty oraz jak analizować otrzymane wyniki. Dzięki ćwiczeniom wykonywanym w arkuszu kalkulacyjnym Excel, otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie, czym jest DOE.
 • Umiejętność planowania eksperymentów.
 • Umiejętność analizy otrzymanych wyników.
 • Umiejętność wykorzystania Excela w DOE.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Inżynierowie jakości i procesów, kierownicy komórek doskonalenia, Six Sigma Green i Black Belci, osoby zainteresowane tematyką DOE.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia przeprowadzanie w arkuszu kalkulacyjnym Excel: planowanie eksperymentów oraz analiza otrzymanych wyników.

Program szkolenia

Program szkolenia
DOE – Planowanie Eksperymentu

 1. Planowanie eksperymentów – wprowadzenie do DOE
 2. Projekt Badawczy – cele i hipotezy
 3. Podstawy statystycznej analizy danych – statystyki opisowe, wnioskowanie statystyczne (estymacja, weryfikacja hipotez), testy parametryczne i nieparametryczne, analizy graficzne (histogramy, wykresy rozrzutu, wykresy pudełkowe)
 4. Etapy planowania eksperymentów
 5. Plany eksperymentów:
  – Full Factorial Experiment,
  – Fractional Factorial Experiment
  – randomizacja, replikacja, losowość
 6. Wybór planu badań
 7. Przeprowadzenie eksperymentu
 8. Analiza wyników eksperymentu
 9. Narzędzia statystyczne wykorzystywane do analizy wyników eksperymentów (ANOVA i MANOVA)
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie DOE-planowania eksperymentu wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek lub Marcin Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący

Na plus interakcja z grupą, przykłady z doświadczenia

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem