Szkolenie FMEA procesu w praktyce

Koszt inwestycji1690 zł netto / osoba
Online 1490 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

Poznaj narzędzie służące do identyfikacji i analizy związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu lub procesu — FMEA, czyli Failure Mode and Effects Analysis. Głównym celem metody nauczanej podczas szkolenia jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych defektów, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego. Co więcej, kurs odpowiada wymaganiom AIAG i VDA.

Zastosowanie pFMEA w doskonaleniu procesów

Metoda pFMEA, znana jako Process Failure Mode and Effects Analysis, pozwala na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzanie kolejnych analiz i na ich podstawie wprowadzanie nowych poprawek oraz rozwiązań. Te innowacje skutecznie eliminują źródła wad i przyczyniają się do dostarczania nowych pomysłów na ulepszanie właściwości wyrobów. pFMEA jest szczególnie przydatne w procesach o różnym stopniu złożoności, zarówno w produkcji masowej, jak i jednostkowej.

FMEA w branży motoryzacyjnej i wymagania AIAG

Failure Mode and Effects Analysis zyskał na popularności dzięki włączeniu go w wymagania AIAG i VDA. Metoda nauczana podczas szkolenia stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości znanej jako APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów niezbędnych w branży.

Szkolenie według wytycznych AIAG i VDA

Kurs z zakresu pFMEA, czyli Process Failure Mode and Effects Analysis, realizowany jest zgodnie z wytycznymi wspólnego podejścia AIAG i VDA. Ten sposób szkolenia zapewnia uczestnikom kompleksową wiedzę na temat metodologii FMEA oraz jej praktycznego zastosowania w różnych obszarach przemysłu, m.in. w branży motoryzacyjnej. Szkolenie pFMEA kładzie nacisk na praktyczne aspekty zastosowania narzędzia, umożliwiając uczestnikom nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem i doskonalenia procesów produkcyjnych.

Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z kursu!

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
FMEA procesu w praktyce

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody pFMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się, jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka, z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymogami IATF 16949 i APQP.
 • Poznanie wytycznych, zgodnie z nowym wspólnym podejściem AIAG i VDA.
 • Poznanie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia procesu.
 • Umiejętność wykonania kompletnej analizy FMEA procesu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA, pracownicy firm, wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym SZJ IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów.
Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli, w zależności od scenariusza,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • kompletne wykonywanie pFMEA, na podstawie symulowanego procesu z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach),
 • istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia FMEA z warsztatami realizowanymi na wybranym procesie klienta.
Program szkolenia

Program szkolenia
FMEA procesu w praktyce

 1. FMEA – idea, zakres stosowania, cele i korzyści (FMEA w cyklu PDCA)
 2. Podejście wspólne do FMEA: AIAG i VDA
 3. Rodzaje FMEA:
  – FMEA konstrukcji (dFMEA),
  – FMEA procesu (pFMEA),
  – FMEA-MSR
 4. Organizacja zespołu FMEA – niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół
 5. Powiązanie metody FMEA – APQP, Control Plan
 6. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie arkuszem FMEA – bazy wiedzy, korzystanie z doświadczenia
 7. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA (FMEA procesu) – nowe podejście 7 kroków:
  – Krok 1: Planowanie i przygotowanie
  – Krok 2: Analiza struktury
  – Krok 3: Analiza funkcji
  – Krok 4: Analiza wad
  – Krok 5: Analiza ryzyka
  – Krok 5: Optymalizacja
  – Krok 5: Dokumentacja rezultatów
 8. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
 9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:
  – mapa procesu,
  – diagram Ishikawy,
  – 5Why,
  – analiza Pareto-Lorenza
 10. Analiza jakościowa wad:
  – formułowanie wad,
  – szukanie przyczyn wad,
  – badanie skutków wad,
  – identyfikowanie środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie – detection and prevention),
  – identyfikowanie charakterystyk specjalnych
 11. Dobór czynników ryzyka:
  – S – Znaczenia wady dla klienta – Szkodliwości – Severity,
  – O – Częstość – Ryzyko wystąpienia – Occurrence,
  – D – Wykrywalność – Detection,
 12. Analiza ilościowa wad:
  – oszacowanie czynników ryzyka,
  – wyznaczenie krytyczności wad,
  – wyznaczanie współczynników SOD i AP
 13. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
 14. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
 15. Analiza studium przypadku (case study)
 16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA, na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
 17. Podsumowanie, pytania i test
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie FMEA procesu w praktyce, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol lub Wojciech. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Wysoka jakość przedstawienia tematu.

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia.

Trener posiada dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Miła atmosfera oraz komunikacja.

Materiały, prowadzący, organizacja szkolenia.

Zaangażowanie wszystkich uczestników.

Praca na praktycznych przykładach z firm.

Atmosfera, wiedza i zaangażowanie trenera.

Praktyczne podejście do zagadnień.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem