single trainning banner

Szkolenie ISO 9001:2015 – wymagania

Koszt inwestycji890 zł netto / osoba

Wprowadzenie nowej wersji normy ISO 9001, przyniosło ze sobą wiele zmian dotyczących zarówno jej struktury, jak i wymagań. Celem szkolenia jest omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015, przedstawienie informacji z zakresu kontekstu organizacji, analizy ryzyka oraz wdrażania wymagań. Nowa norma została sporządzona w nowej architekturze, która będzie wspólna dla wszystkich nowych standardów systemów zarządzania. Dzięki temu znacząco uprości się proces integracji, podczas wdrażania więcej niż jednego systemu.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
ISO 9001:2015 – wymagania

Uczestnicy poznają wymagania normy ISO 9001:2015 oraz ich interpretację. Dowiadują się także, jak wprowadzać wymagania oraz przygotować niezbędną dokumentację.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość wymagań ISO 9001:2015 oraz umiejętność ich interpretacji.
 • Umiejętność identyfikacji kontekstu organizacji oraz analizy ryzyka.
 • Umiejętność wdrożenia zmian w organizacji.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby, pełniące funkcję pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni SZJ, osoby zarządzające oraz pracownicy, powiązani z jakością.

Program szkolenia

Program szkolenia
ISO 9001:2015 – wymagania

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015
 2. Omówienie struktury normy HLS
 3. Zmiany ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji
 9. Podejście bazujące na ryzyku
 10. Analiza ryzyka
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015

WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie wymagań ISO 9001:2015 wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

6 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący

Na plus interakcja z grupą, przykłady z doświadczenia

Dobre, merytoryczne przygotowanie trenera

Super atmosfera, świetne przykłady z życia

Ćwiczenia praktyczne, analizowanie krok po kroku

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem