Szkolenie Kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Problem Solving Team Leader oraz Certyfikowany Menedżer Jakości

Osoba obejmująca stanowisko menedżera, poza doświadczeniem i wiedzą, powinna posiadać kompetencje miękkie i odpowiednie cechy charakteru. Kompetencje miękkie to uniwersalne umiejętności, które przydają się w każdym zawodzie i znacznie ułatwiają pracę z innymi ludźmi. Są to nie tylko indywidualne cechy dobrego kierownika, takie jak: asertywność, zarządzanie sobą w czasie, pewność siebie oraz radzenie sobie w sytuacjach stresujących i samomotywacja. Istotne są także umiejętności interpersonalne: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i pracy w grupie, zdolności perswazyjne, motywowanie innych, podział zadań. Menedżerowie zarządzają określonym zespołem ludzi, dlatego też ważne, by bez większych przeszkód radzili sobie z wydawaniem poleceń w sposób jasny, ale również stanowczy.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie kompetencji interpersonalnych. W ramach szkolenia, uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu budowy autorytetu oraz zarządzania podległym zespołem. Poznają narzędzia zwiększające efektywność codziennej pracy. Rozwiną również umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość narzędzi efektywnego zarządzania zespołem.
 • Umiejętność skutecznego motywowania pracowników.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Wszystkie osoby, zarządzające zespołem pracowników, przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego oraz każdy, chcący nabyć kompetencje menedżerskie.

Program szkolenia

Program szkolenia
Kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem

I Nowoczesne przywództwo

 1. Zarządzanie a rządzenie
 2. Zarządzanie zespołem niehierarchicznym
 3. Autorytet lidera – style kierowania zespołem
 4. Dlaczego ludzie słuchają lidera?

II Tworzenie zespołu

 1. 4 kolory insight – świadomość potencjału i ograniczeń zespołu
 2. Matryca potrzeb (zadania/projektu) /matryca umiejętności (członków zespołu)
 3. Kroki elementarne a dobór członków zespołu według potrzebnych kompetencji kluczowych
 4. Fazy tworzenia się zespołu – model Tuckmana:
  – formowania (forming),
  – docierania (storming),
  – normowania (norming),
  – realizacji (performing)
 5. Przepływ wartości w organizacji pracy zespołu
 6. Komunikacja oczekiwań, celów i delegowanie zadań:
  – definiowanie celów zgodnie z zasadami SMART
 7. Wykorzystywanie mocnych stron swoich podwładnych

III Wybór metody pracy

 1. Zespół reaktywny / zespół proaktywny
 2. ,,Święta trójca” zarządzania zespołem:
  – bezpiecznie, na czas, z najlepszą jakością
 3. Jak nie używać argumentu siły – jak znaleźć silne argumenty?

IV Praca w zespole:

 1. Kick off meeting – żeby nie zacząć od końca – poznaj zespół
 2. Piramida Maslowa – co musisz dać zespołowi?
 3. Lokalne różnice interesów (np. logistyka vs jakość) oraz globalny wspólny cel – zysk organizacji
 4. Różnorodność członków zespołu jako największy potencjał
 5. Transparentna komunikacja jako odżywka dla kreatywności członków zespołu
 6. Schemat komunikacji – założenia i współczesna interpretacja:
  – nadawca,
  – odbiorca,
  – kontekst,
  – komunikat,
  – kod
 7. Zarządzanie konfliktem w zespole – konflikt funkcyjny i dysfunkcyjny
 8. Delegowanie odpowiedzialności i przegląd realizacji kroków elementarnych
 9. Priorytetyzacja – pilne, ważne, ważne i pilne
 10. Jak sprawić, żeby praca w twoim zespole była przygodą, a nie karą, również dla Ciebie?
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte umiejętności w zakresie kompetencji menedżerskich- zarządzania zespołem, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Jakub. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Dokładnie i dogłębnie wyjaśnione narzędzia.

Dużo przykładów, wiele różnych narzędzi, ukazanie różnego wykorzystania.

Otwartość, możliwość stałej konsultacji

Zgodność programu z opisem, przydatne materiały

Czas na zrobienie zadania, omówienie wyników na tablicy + interpretacja – wszystko jasne i zrozumiałe

Praktyczne przykłady, duża interakcja z prowadzącym

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem