Szkolenie kontroler jakości

Koszt inwestycji1490 zł netto / osoba

Kontroler jakości wykonuje pracę, która skupia się przede wszystkim na kontrolowaniu jakości danego procesu, związanego z jego produkcją. Zajmuje się także kwestiami administracyjnymi, dotyczącymi obsługi działu i pomocą przy realizacji danych procedur, powiązanych z kontrolą jakości. Monitoruje on proces i dba o to, żeby produkt końcowy osiągnął jak najwyższą jakość.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Kontroler jakości

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie jakości i jej kontroli w czterech głównych obszarach:

 • pojęcia jakości, kontroli jakości i jej roli oraz ważności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie,
 • przyrządów pomiarowych jako głównego narzędzia pracy kontrolera jakości,
 • interpretacji wyników kontroli jakości,
 • definiowania problemu oraz metod doskonalenia i rozwiązywania problemów.
korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie, czym jest jakość i kontrola jakości oraz jakie są jej cele i rola w przedsiębiorstwie.
 • Zdobycie wiedzy, kim jest klient wewnętrzny i zewnętrzny oraz zrozumienie ważności spełnienia ich wymagań.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu przyrządów pomiarowych, dokładności pomiarowej oraz dokumentacji w kontroli jakości.
 • Umiejętność dokumentowania wyników kontroli jakości oraz ich interpretacji.
 • Znajomość dostępnych metod doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Obecni i przyszli kontrolerzy jakości, a także wszystkie osoby zainteresowane obszarem kontroli jakości.

Program szkolenia

Program szkolenia
Kontroler jakości

 1. Kwestie jakości:
  1.1. Co to jest jakość?
  1.2. Jaka jest rola kontroli jakości? Cele i zadania kontroli jakości
  1.3. Rodzaje kontroli jakości
  1.4. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, ISO 9001
  1.5. Spełnienie wymagań klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 2. Pomiary:
  2.1. Przyrządy pomiarowe: Co można mierzyć i jak? Jak mierzyć poprawnie?
  2.2. Dokładność pomiarowa
  2.3. Wzorcowanie, kalibracja urządzeń
  2.4. Dokumentacja techniczna i technologiczna w kontroli jakości
  2.5. Procedury i listy kontrolne
 3. Wyniki kontroli jakości:
  3.1. Dokumentowanie wyników kontroli
  3.2. Zbieranie danych
  3.3. Wnioskowanie statystyczne
 4. Metody doskonalenia i rozwiązywania problemów:
  4.1. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów jakościowych – omówienie podstawowych narzędzi
  4.2. Zapobieganie brakom, poprzez usprawnienia procesu produkcyjnego: Kaizen, Lean – krótkie omówienie
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Kontroler Jakości – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Jakub. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zebranie wszystkich materiałów w całość i systematyczne zwiększanie zakresu szkolenia na wyższy poziom trudności

Oparte na dowodach, treści merytoryczne

Dużo ćwiczeń, nieustannie byłem zaangażowany w tematykę.

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem