single trainning banner

Szkolenie Koordynator Kaizen

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

Kaizen polega na doskonaleniu procesów, które najpierw należy rozebrać „na części”. Istotą Kaizen jest ciągłe doskonalenie – wprowadzanie niewielkich, stopniowych zmian w procesach, które w dłuższym czasie wpływają na wyniki firmy.

Głównym celem Kaizen jest eliminowanie strat i braków powstających w procesach. Dąży się do sytuacji, w której czas pracy pracownika przeznaczony jest wyłącznie do generowania wartości dodanej produktu i usługi.

Podstawą działania, według Kaizen, jest zastosowanie cyklu PDCA. Cykl PDCA (plan, do, check, act) wymusza ciągłe doskonalenie, krytyczne spojrzenie na stan obecny i poszukiwanie nowych, wyższych standardów. Inicjatorem kolejnych cyklów PDCA jest kierownictwo, stawiające przed pracownikami nowe, ambitne cele.

Wszyscy pracownicy, według metodologii Kaizen, powinni być blisko GEMBA (oznacza realne miejsce, w którym tworzona jest wartość, np. hala produkcyjna, biuro), czyli blisko procesów i odpowiadać za ich doskonalenie.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Koordynator Kaizen

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania w przedsiębiorstwie filozofii Kaizen oraz narzędzi ją wspomagających.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poznanie metodologii KAIZEN oraz Lean Manufacturing.
 • Umiejętność identyfikacji strat w procesach.
 • Umiejętność stosowania cyklu PDCA w ciągłym doskonaleniu procesów.
 • Umiejętność dopasowania i zastosowania narzędzia Kaizen do eliminacji poszczególnych strat.
 • Znajomość narzędzi wspomagających Kaizen.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Koordynatorzy Kaizen, pracownicy odpowiedzialni za Kaizen, pracownicy przedsiębiorstw, z wdrożonym i planowanym wdrożeniem Lean Manufacturing, pracownicy działów jakości, komórek doskonalących, inżynierowie produktów, procesów, pracownicy produkcyjni oraz wszyscy zainteresowani tematyką Kaizen.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
Koordynator Kaizen

 1. Czym jest Kaizen?
 2. Kaizen w metodologii Lean Manufacturing
 3. Wartość dodana i niedodana
 4. Rodzaje strat/marnotrawstw i ich charakterystyka
 5. Kaizen jako sposób rozwiązywania problemów
 6. Cykl PDCA – etapy ciągłego doskonalenia
 7. Wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwie:
  – powołanie zespołów Kaizen,
  – przydzielenie odpowiedzialności pracownikom, kierowników, liderom, itd.,
  – warsztaty Kaizen,
  – wprowadzanie udoskonaleń
 8. Narzędzia i metody stosowane w Kaizen:
  – 5S,
  – zarządzanie wizualne,
  – mapa strumienia wartości,
  – TPM,
  – SMED
 9. Standaryzacja
 10. Korzyści ze stosowania Kaizen
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Koordynator Kaizen – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 7 godzin –  1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem