Excel VBA - Visual Basic for Applications od podstaw w Excelu

Koszt inwestycjiOd 1290 zł netto / osoba

Visual Basic for Applications (VBA) jest językiem programowania, który stosuje się w rozmaitych aplikacjach ze środowiska Microsoft Office. Język ten dedykowany jest wszystkim, którym używanie w swojej pracy powszechnych narzędzi danych aplikacji przestało wystarczać. Warto zaznaczyć, że VBA jest zrozumiały nawet dla tych, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z programowaniem.  

Poprzez naukę VBA można zautomatyzować zarówno swoje działania jak i pracę innych ludzi. Automatyzacja ta dotyczy wielu sekwencyjnych zadań i działań – nie tylko w obrębie Excela – oraz kreacji interaktywnych skoroszytów. Nie trzeba dodawać, że do pełnego zrozumienia potencjału MS Excel konieczna jest biegła znajomość Virtual Basic for Applications, która umożliwia łatwe, graficzne tworzenie formularzy. 

 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Excel VBA - Visual Basic for Applications od podstaw w Excelu

Głównym celem szkolenia VBA w Excel jest zaznajomienie uczestników z podstawami programowania. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z najważniejszymi pojęciami związanymi z edytorem VBA, a także z jego funkcjami, pętlami i instrukcjami. Poprzez praktyczne ćwiczenia nauczą się, w jaki sposób móc przeczytać dany kod ze zrozumieniem oraz jak unikać podstawowych błędów w języku VBA. Kursanci dowiedzą się także czym jest makro, w jaki sposób zarządzać kodem VBA, zdobędą wiedzę z zakresu instrukcji warunkowych a także będą w stanie tworzyć własne formularze VBA i m.in. przypisywać im zdarzenia.  

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • umiejętność podstaw programowania w VBA 
 • praktyczna wiedza z zakresu funkcji, pętli i instrukcji VBA 
 • wiedza na temat unikania podstawowych błędów w języku VBA 
 • umiejętność czytania kodu ze zrozumieniem 
 • umiejętność użycia odpowiednich konstrukcji w programowaniu 
 • umiejętność tworzenia własnych formularzy 
 • wiedza z zakresu instrukcji warunkowych 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie Visual Basic for Applications VBA w Excelu dedykowane jest osobom, które pragną dokonać automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Kurs został stworzony z myślą o uczestnikach chcących poznać podstawowe reguły zarówno tworzenia jak i kodowania algorytmów.  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

W ramach kursu wymogiem jest znajomość pracy w programie MS Excel, nie ma natomiast konieczności posiadania umiejętności programowania. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzone są warsztaty z zakresu podstaw programowania w języku Visual Basic for Applications. Podczas kursu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą funkcji, pętli i instrukcji VBA. Spora uwaga poświęcona będzie sposobom unikania błędów w języku VBA a także szlifowaniu umiejętności związanych z czytaniem kodu. Uczestnicy nabędą m.in. praktyczne umiejętności użycia konkretnych konstrukcji w programowaniu oraz tworzenia własnych formularzy. 

Program szkolenia

Program szkolenia
Excel VBA - Visual Basic for Applications od podstaw w Excelu

 1. Makra w Excelu 
  definicja
  stosowanie
  użytkowanie edytora Visual Basic 
  rejestrowanie makr:
  – odwołania względne i bezwzględne 
  – rejestrator
  – karta Deweloper
  – przechowywanie makr
  – modyfikacja i usuwanie makr
  przekształcanie zarejestrowanych makr 
  zarządzanie kodem VBA:
  – włączanie makr z edytora VBA 
  – narzędzie Debugger 
  – tworzenie okna edytora 
  – kolory w kodzie i ich przeznaczenie 
  – archiwizacja kodu 
 2. Programowanie w języku Visual Basic for Applications
  kreacja, użycie i ograniczenia procedur 
  wywołanie, budowa, użycie i ograniczenia funkcji 
  rodzaje operatorów (m.in. arytmetyczne, porównania, złączenia tekstów itd.)
  debugowanie kodu 
  obiekty i ich rodzaje 
  rodzaje zmiennych, ich nazwy, zakres, definiowanie 
 3. Instrukcje warunkowe i powtarzanie czynności
  – podejmowanie decyzji (IF, THEN, ELSE itd.)
  instrukcja SELECT CASE
  Pętle: For Next, For Each, Do Loop 
 4. Formularze języka VBA
  tworzenie i wywoływanie 
  formularze modalne 
  automatyzacja 
 5. Podsumowanie i praktyka
  filtrowanie i grupowanie danych 
  formatowanie warunkowe 
  kolory w tabeli 
  import plików 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Excel VBA wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie VBA w Excelu ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcizajęć uczestnicy opanują podstawy programowania w języku VBA. Dowiedzą się również sposobów działania funkcji, pętli i instrukcji. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się unikania błędów w języku VBA a także szlifowaniu umiejętności związanych z czytaniem kodu. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Mateusz, Anna lub Dariusz S. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem