Szkolenie Lean Expert Green Belt

Koszt inwestycji4990 zł netto / osoba

Kompleksowe szkolenia Lean to coś, czego szukasz? Podczas warsztatowych szkoleń chcesz zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i umiejętności? Dobrze trafiłeś/aś!
Nasz program rozwojowy Lean jest przeznaczony właśnie dla Ciebie – dostępny na dwóch poziomach: Lean Expert Green BeltLean Manager Black Belt. Na tej stronie dowiesz się więcej o pierwszym z nich.

Lean Expert Green Belt to kompleksowy program rozwojowy, który powstał na podstawie światowych standardów i dobrych praktyk w zakresie optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Praktycy Lean Management opracowali program rozwojowy zgodnie z modelem kompetencji jakimi musi się wykazać kadra i organizacja w zakresie Lean Management.

Program rozwojowy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez praktyków Lean Management, specjalistów z zakresu Problem Solving i ekspertów Lean Six Sigma, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, przeprowadzaniu procesów zmian i implementacji poszczególnych metod szczupłego zarządzania i rozwiązywania problemów.

Program dostępny na dwóch poziomach:

  1. Lean Expert Green Belt
  2. Lean Manager Black Belt

 

Cykl szkolenia Lean Expert Green Belt

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Expert Green Belt

Celem programu rozwojowego jest nabycie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w zakresie optymalizacji procesów. Uczestnik poznaje w zaawansowanym stopniu pryncypia Lean Management, narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które z powodzeniem potrafi zastosować w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, potrafi m.in: identyfikować marnotrawstwa (muda) i wartość dodaną w procesie, identyfikować obszary do poprawy, mapować procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu imperatyw Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
  • Zdobycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
  • Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania złożonych problemów.
  • Umiejętność sprawnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce i poddawania ocenie posiadanej wiedzy.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierowany jest do obecnych jak i przyszłych ekspertów ds. optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zapewnienia jakości, continuous improvement, process excellence, kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla, inżynierów produktu i procesu, a przede wszystkich dla osób zainteresowanym rozwojem własnym, nową ścieżką kariery zawodowej i doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Z racji swojej elastyczności programowej, kierowany jest zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych jak i biznesowych (usługowych).

projekt zaliczeniowy

PROJEKT DOSKONALĄCY LEAN

Istnieje możliwość realizacji własnych projektów na podstawie wybranego sposobu rozwiązywania problemów: Metodę RAZ-DWA-TRZY, PDCA-Kaizen lub Metodę A3 opierając analizy na case study lub prowadząc projekt we własnym przedsiębiorstwie.

Postępy projektów są na bieżąco monitorowane i nadzorowane przez eksperta i opiekuna merytorycznego.

Dzięki opiece mentora i coacha w trakcie sesji oraz po każdej z nich, otrzymują niezbędne wsparcie podczas przeprowadzanych analiz własnych w ramach realizowanych konsultacji projektowych face to face (4h)*.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy prezentują uzyskane rezultaty w ramach realizowanych projektów doskonalących (sesja online).

 

*Możliwość dokupienia dodatkowych konsultacji online

certyfikaty

Certyfikat

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert.  Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

  • Lean Expert Green Belt
  • Lean and Continuous Improvement Expert
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin – 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + IV + V – Lean Expert Green Belt – trwa 6 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Lean Expert Green Belt

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Wiele materiałów oraz case’ów przygotowanych na realnych i prawdziwych danych, co pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień.

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania.

Warsztatowe podejście.

Możliwość poznania różnych modeli i metod; omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne; wiedza prowadzącego.

Zadania i praktyka, a nie tylko teoria.

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

 

Dokładnie omówione zagadnienia.

Wysokie kompetencje prowadzącej. Wysokiej jakości materiały (prezentacje i animacje).

Luźna atmosfera; ciekawe materiały i case’y; praca zespołowa; nie ma presji.

Jasny przekaz i wymiana oraz dzielenie się doświadczeniem.

Wiedza przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały.

Praca w grupach; action learning.

Kontakt z grupą; dużo ćwiczeń.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem