Szkolenie Lean Expert Green Belt

Koszt inwestycji4990 zł netto / osoba

Kompleksowe szkolenia Lean to coś, czego szukasz? Podczas warsztatowych szkoleń chcesz zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i umiejętności? Dobrze trafiłeś/aś!
Nasz program rozwojowy Lean jest przeznaczony właśnie dla Ciebie – dostępny na dwóch poziomach: Lean Expert Green BeltLean Manager Black Belt. Na tej stronie dowiesz się więcej o pierwszym z nich.

Lean Expert Green Belt to kompleksowy program rozwojowy, który powstał na podstawie światowych standardów i dobrych praktyk w zakresie optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Praktycy Lean Management opracowali program rozwojowy zgodnie z modelem kompetencji jakimi musi się wykazać kadra i organizacja w zakresie Lean Management.

Program rozwojowy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez praktyków Lean Management, specjalistów z zakresu Problem Solving i ekspertów Lean Six Sigma, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, przeprowadzaniu procesów zmian i implementacji poszczególnych metod szczupłego zarządzania i rozwiązywania problemów.

Program dostępny na dwóch poziomach:

  1. Lean Expert Green Belt
  2. Lean Manager Black Belt

 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Expert Green Belt

Celem programu rozwojowego jest nabycie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w zakresie optymalizacji procesów. Uczestnik poznaje w zaawansowanym stopniu pryncypia Lean Management, narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które z powodzeniem potrafi zastosować w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, potrafi m.in: identyfikować marnotrawstwa (muda) i wartość dodaną w procesie, identyfikować obszary do poprawy, mapować procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu imperatyw Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
  • Zdobycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
  • Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania złożonych problemów.
  • Umiejętność sprawnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce i poddawania ocenie posiadanej wiedzy.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierowany jest do obecnych jak i przyszłych ekspertów ds. optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zapewnienia jakości, continuous improvement, process excellence, kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla, inżynierów produktu i procesu, a przede wszystkich dla osób zainteresowanym rozwojem własnym, nową ścieżką kariery zawodowej i doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Z racji swojej elastyczności programowej, kierowany jest zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych jak i biznesowych (usługowych).

projekt zaliczeniowy

PROJEKT DOSKONALĄCY LEAN

Istnieje możliwość realizacji własnych projektów na podstawie wybranego sposobu rozwiązywania problemów: Metodę RAZ-DWA-TRZY, PDCA-Kaizen lub Metodę A3 opierając analizy na case study lub prowadząc projekt we własnym przedsiębiorstwie.

Postępy projektów są na bieżąco monitorowane i nadzorowane przez eksperta i opiekuna merytorycznego.

Dzięki opiece mentora i coacha w trakcie sesji oraz po każdej z nich, otrzymują niezbędne wsparcie podczas przeprowadzanych analiz własnych w ramach realizowanych konsultacji projektowych face to face (4h)*.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy prezentują uzyskane rezultaty w ramach realizowanych projektów doskonalących (sesja online).

 

*Możliwość dokupienia dodatkowych konsultacji online

certyfikaty

Certyfikat

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert.  Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

  • Lean Expert Green Belt
  • Lean and Continuous Improvement Expert
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin – 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + IV + V – Lean Expert Green Belt – trwa 6 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Lean Expert Green Belt

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Wiele materiałów oraz case’ów przygotowanych na realnych i prawdziwych danych, co pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień.

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania.

Warsztatowe podejście.

Możliwość poznania różnych modeli i metod; omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne; wiedza prowadzącego.

Zadania i praktyka, a nie tylko teoria.

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

 

Dokładnie omówione zagadnienia.

Wysokie kompetencje prowadzącej. Wysokiej jakości materiały (prezentacje i animacje).

Luźna atmosfera; ciekawe materiały i case’y; praca zespołowa; nie ma presji.

Jasny przekaz i wymiana oraz dzielenie się doświadczeniem.

Wiedza przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały.

Praca w grupach; action learning.

Kontakt z grupą; dużo ćwiczeń.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem