single trainning banner

Szkolenie Lean Leadership

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Sprawne wdrożenie i funkcjonowanie Lean w przedsiębiorstwie, wymaga odpowiedniego przywództwa. Lean Leadership zapewnia wsparcie i motywację do efektywnego działania w środowisku Lean.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Leadership

Zbudowanie kompetencji Lean Leadership w celu skutecznego zarządzania, zapewnienia wsparcia i przywództwa w kulturze Lean.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zrozumienie, czym jest Lean Leadership.
 • Wypracowanie postaw i zachowań, odpowiednich dla Lean Leadership.
 • Znajomość narzędzi i kroków, aby stać się wartościowym przywódcą w środowisku Lean.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Kierownicy komórek Lean oraz doskonalenia, kierownicy działów, liderzy, mistrzowie i brygadziści.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Lean Leadership – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

Program szkolenia

Program szkolenia
Lean Leadership

 1. Praca w środowisku Lean
 2. Lean Leadership – z jakimi problemami mierzy się przywódca ekipy Lean?
 3. Co to znaczy być dobrym przywódcą?
 4. Jakie cechy przywództwa są szczególnie ważne w kulturze Lean?
 5. Fazy tworzenia zespołu
 6. Sprawna organizacja pracy w zespole
 7. Skrzynka narzędziowa przywódcy Lean
 8. Motywowanie pracowników do wdrażania narzędzi Lean
 9. Trudne momenty – jak sobie poradzić?
 10. Skuteczna komunikacja w kulturze Lean
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 8 godzin – 1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Jakub, Anna lub Katarzyna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Prowadząca bardzo dobrze przygotowana do szkolenia. Ogromna wiedza merytoryczna oraz praktyczna, przystępnie przekazana.

 

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

 

Wiedza prowadzącej (doświadczenie z zakładów pracy).

 

Praktyczne przykłady, duża interakcja z prowadzącym.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem