Szkolenie Lean Leadership

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Sprawne wdrożenie i funkcjonowanie Lean w przedsiębiorstwie, wymaga odpowiedniego przywództwa. Lean Leadership zapewnia wsparcie i motywację do efektywnego działania w środowisku Lean.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Leadership

Zbudowanie kompetencji Lean Leadership w celu skutecznego zarządzania, zapewnienia wsparcia i przywództwa w kulturze Lean.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Zrozumienie, czym jest Lean Leadership.
 • Wypracowanie postaw i zachowań, odpowiednich dla Lean Leadership.
 • Znajomość narzędzi i kroków, aby stać się wartościowym przywódcą w środowisku Lean.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Kierownicy komórek Lean oraz doskonalenia, kierownicy działów, liderzy, mistrzowie i brygadziści.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Lean Leadership – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

Program szkolenia

Program szkolenia
Lean Leadership

 1. Praca w środowisku Lean
 2. Lean Leadership – z jakimi problemami mierzy się przywódca ekipy Lean?
 3. Co to znaczy być dobrym przywódcą?
 4. Jakie cechy przywództwa są szczególnie ważne w kulturze Lean?
 5. Fazy tworzenia zespołu
 6. Sprawna organizacja pracy w zespole
 7. Skrzynka narzędziowa przywódcy Lean
 8. Motywowanie pracowników do wdrażania narzędzi Lean
 9. Trudne momenty – jak sobie poradzić?
 10. Skuteczna komunikacja w kulturze Lean
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 8 godzin – 1 dzień

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Jakub, Anna lub Katarzyna. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania. 

 

Komunikacja i otwartość trenera 

 

Trener dobrze wyjaśnia trudne kwestie szkolenia 

Zgodność programu z opisem, przydatne materiały 

 

Czas na zrobienie zadania, omówienie wyników na tablicy + interpretacja – wszystko jasne i zrozumiałe  

 

Praktyczne przykłady, duża interakcja z prowadzącym  

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem