Szkolenie Lean Office

Koszt inwestycji1190 zł netto / osoba

Filozofia Lean Management, z racji swojej uniwersalności, zastosowanie znajduje nie tylko w obszarach produkcyjnych, lecz także w biurowych. Narzędzia Lean Management, zastosowane w procesach administracyjnych, pozwalają na lepszą organizację pracy oraz skuteczną eliminację strat z procesów.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodę Lean Office i uczą się praktycznego zastosowania narzędzi Lean Management, stosowanych w obszarach biurowych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Office

Uczestnicy poznają metodologię oraz narzędzia Lean Management, dedykowane do procesów biurowych i administracyjnych. Nabywają praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi Lean Management w biurze, w celu eliminacji strat z procesów.

korzysci ze szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poznanie i zrozumienie metodologii Lean Office.
 • Poznanie narzędzi Lean Office.
 • Umiejętność identyfikowania strat w procesach biurowych.
 • Umiejętność organizacji stanowiska pracy.
 • Umiejętność praktycznego stosowania narzędzi Lean Office.
 • Umiejętność usprawniania procesów administracyjnych.
PROFIL UCZESTINKÓW

PROFIL UCZESTNIKÓW

Osoby, chcące doskonalić procesy biurowe i administracyjne, z wykorzystaniem narzędzi Lean Management, pracownicy biurowi i administracyjni, pracownicy komórek Lean oraz ciągłego doskonalenia, wszyscy zainteresowani tematyką Lean Office.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA LEAN LOGISTIC
Lean Office

 1. Lean – geneza, podstawy koncepcji, korzyści i zastosowanie szczupłego zarządzania
 2. Lean Management i Lean Thinking – sposób zarządzania i myślenia zgodny z koncepcją Lean
 3. Lean Services – Lean w procesach biznesowych
 4. Skrzynka narzędziowa Lean – przegląd narzędzi Lean w sektorze usług
 5. Efektywny zespół – praca zespołowa, San Gen Shugi i komunikacja
 6. Marnotrawstwo w procesach usługowych – koszty jakości i ukryte fabryki
 7. Osiem rodzajów marnotrawstwa – identyfikacja i analiza
 8. Triada strat: muda, mura, muri
 9. Podejście procesowe – mapowanie procesu i analiza wartości dodanej
 10. Organizowanie przepływu w procesach usługowych – typy i warianty systemu ssącego
 11. Standaryzacja pracy w biurze i usługach – elementy pracy standardowej, procedury, instrukcje
 12. Zarządzanie wizualne – cele, metody, korzyści
 13. Efektywna organizacja środowiska pracy – metoda 5S i audyt 5S
 14. Najważniejsze narzędzia Lean Services:
  – Kanban,
  – SMED i TPM w usługach,
  – diagram spaghetti,
  – zapobieganie błędom POKA YOKE,
 15. Kaizen – idea ciągłego doskonalenia w cyklu PDCA
 16. Narzędzia Kaizen – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem podstawowych metod:
  – burza mózgów,
  – mapa myśli,
  – 5 Why,
  – Diagram Ishikawy
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Specjalista Lean Office – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Bartek lub Marek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Dużo praktycznych przykładów, dobry kontakt z grupą, dostosowanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia 

 

Tematyka poparta przykładami  

 

Podawanie żywych przykładów 

 

Zdolność trenera zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami 

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu 

 

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący 

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem