Lean Specialist

Koszt inwestycji3690 zł netto / osoba

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda), związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing.

Lean Specialist posiada wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi Lean Manufacturing, wzbogacone o praktyczną symulację Lean Play. Specjalista ds. Lean, nabywa także zaawansowane umiejętności mapowania strumienia wartości w przedsiębiorstwie. Podczas modułu Lean Leadership, uczy się także niezbędnych umiejętności miękkich.

Cykl szkolenia Lean Specialist

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Specialist

Uczestnicy szkolenia poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Uczą się usprawniać procesy: identyfikować straty (muda), organizować stanowiska pracy, planować produkcję bez strat. Zostają także przygotowani do wdrożenia Lean Manufacturing. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do warsztatów VSM, w jaki sposób tworzyć mapy stanu obecnego oraz przyszłego. Największy nacisk położony jest na samodzielną pracę, wyliczanie wskaźników oraz identyfikację obszarów do optymalizacji. Uczestnicy nauczą się na przykładach konkretnych technik, stosowanych w analizie i usprawnianiu procesów biznesowych i produkcyjnych. Podczas modułu Lean Leadership, zostaną zbudowane kompetencje miękkie, w celu skutecznego zarządzania, zapewnienia wsparcia i przywództwa w kulturze Lean.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i zrozumienie metodologii Lean Manufacturing.
 • Poznanie narzędzi Lean Manufacturing.
 • Umiejętność praktycznego stosowania narzędzi Lean Manufacturing.
 • Umiejętność usprawniania procesów produkcyjnych, usługowych i organizacyjnych.
 • Umiejętność identyfikowania strat (muda).
 • Umiejętność redukcji kosztów przedsiębiorstwa i poprawy jakość produktów.
 • Praktyczna umiejętność stosowania Mapowania Strumienia Wartości VSM.
 • Zrozumienie, czym jest wartość dodana w procesie.
 • Umiejętność stosowania narzędzi Lean Manufacturing przy Mapowaniu Strumienia Wartości.
 • Umiejętność zastosowania poszczególnych narzędzi Lean w celu usprawnienia procesu.
 • Wypracowanie postawy i zachowań odpowiednich dla Lean Leadership.
 • Znajomość narzędzi i kroków, aby stać się wartościowym przywódcą w środowisku Lean.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy komórek doskonalenia, komórek Lean, kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla, inżynierowie, liderzy, wszystkie osoby zainteresowane tematyką Lean.

certyfikaty

CERTYFIKAT

Podwójna certyfikacja: Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu – Lean Specialist, nadawanego przez partnera jednostki certyfikującej – TUV – TVVPOL TÜV Thüringen Partner.

Więcej o certyfikacji TUV dowiesz się tutaj: Certyfikacja

Objęte jest też dodatkowym certyfikatem LQcert – Lean Specialist.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

40 godzin – 5 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol lub Jakub – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Lean Specialist

Moduł I
Moduł II
Moduł III
MODUŁ IV
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania  

Warsztatowe podejście  

Możliwość poznania różnych modeli i metod, omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne, wiedza prowadzącego

Rzeczowo, dobre tempo, wyjaśnianie zagadnień, ciekawe przykłady, dobre ćwiczenia

Praca w grupach, action learning 

Luźna atmosfera, ciekawe materiały i case’y, praca zespołowa, nie ma presji 

 

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem