Green Belt Lean Specialist

Koszt inwestycji4990 zł netto / osoba

Kompleksowe szkolenia Lean to coś, czego szukasz? Podczas warsztatowych szkoleń chcesz zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i umiejętności? Dobrze trafiłeś/aś!
Nasz program rozwojowy Lean jest przeznaczony właśnie dla Ciebie – dostępny na dwóch poziomach: Green Belt Lean SpecialistBlack Belt Lean Expert. Na tej stronie dowiesz się więcej o pierwszym z nich.

Green Belt Lean Specialist to kompleksowy program rozwojowy, który powstał na podstawie światowych standardów i dobrych praktyk w zakresie optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Praktycy Lean Management opracowali program rozwojowy zgodnie z modelem kompetencji jakimi musi się wykazać kadra i organizacja w zakresie Lean Management.

Program rozwojowy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez praktyków Lean Management, specjalistów z zakresu Problem Solving i ekspertów Lean Six Sigma, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, przeprowadzaniu procesów zmian i implementacji poszczególnych metod szczupłego zarządzania i rozwiązywania problemów.

Program dostępny na dwóch poziomach:

  1. Green Belt Lean Specialist
  2. Black Belt Lean Expert
CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Green Belt Lean Specialist

Celem programu rozwojowego jest nabycie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w zakresie optymalizacji procesów. Uczestnik poznaje w zaawansowanym stopniu pryncypia Lean Management, narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które z powodzeniem potrafi zastosować w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, potrafi m.in: identyfikować marnotrawstwa (muda) i wartość dodaną w procesie, identyfikować obszary do poprawy, mapować procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu imperatyw Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
  • Zdobycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
  • Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania złożonych problemów.
  • Umiejętność sprawnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce i poddawania ocenie posiadanej wiedzy.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierowany jest do obecnych jak i przyszłych ekspertów ds. optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zapewnienia jakości, continuous improvement, process excellence, kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla, inżynierów produktu i procesu, a przede wszystkich dla osób zainteresowanym rozwojem własnym, nową ścieżką kariery zawodowej i doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Z racji swojej elastyczności programowej, kierowany jest zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych jak i biznesowych (usługowych).

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty. Pierwszy Green Belt Lean and Continuous Improvement wydawany przez LQcert – Lynsky Solutions, drugi Green Belt Lean Specialist wydawany przez partnera jednostki certyfikującej – TUV – TVVPOL TÜV Thüringen Partner. Dzięki temu, kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem.

Więcej o certyfikacji TUV dowiesz się tutaj: Certyfikacja

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin – 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + IV + V – Green Belt Lean Specialist – trwa 6 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Green Belt Lean Specialist

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania  

Warsztatowe podejście  

Możliwość poznania różnych modeli i metod, omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne, wiedza prowadzącego

Rzeczowo, dobre tempo, wyjaśnianie zagadnień, ciekawe przykłady, dobre ćwiczenia

Praca w grupach, action learning 

Luźna atmosfera, ciekawe materiały i case’y, praca zespołowa, nie ma presji 

 

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

Opcje cenowe

Moduły szkoleniowe

Projekt Lean
Wsparcie i mentoring - konsultacje
Certyfikat LQcert
Certyfikat TUV
Ilość dni szkoleniowych
Koszt inwestycji

Green Belt Lean Specialist

M1 + M2 + M4 + M5

6 dni
4990 zł

Black Belt Lean Expert

M1 + M2 + M3+ M4 + M5 + M6 + M7
10 dni
9990 zł
Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem