Szkolenie Lider Lean Manufacturing

Koszt inwestycji1690 zł netto / osoba

Sprawdź także cykle szkoleniowe: Lean Expert Green Belt Lean Manager Black Belt

Lean Manufacturing – Lean Management – jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda), związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lider Lean Manufacturing

Uczestnicy szkolenia poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Uczą się usprawniać procesy: identyfikować straty (muda), organizować stanowiska pracy, planować produkcję bez strat. Zostają także przygotowani do wdrożenia Lean Manufacturing. Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Lidera Lean Manufacturing oraz pracy na stanowiskach związanych z Lean Manufacturing.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

• Poznanie i zrozumienie metodologii Lean Manufacturing.
• Poznanie narzędzi Lean Manufacturing.
• Umiejętność praktycznego stosowania narzędzi Lean Manufacturing.
• Umiejętność usprawniania procesów produkcyjnych, usługowych i organizacyjnych.
• Umiejętność identyfikowania strat (muda).
• Umiejętność organizacji stanowiska pracy.
• Umiejętność redukcji kosztów przedsiębiorstwa i poprawy jakości produktów.

PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy komórek Lean Manufacturing, komórek ciągłego doskonalenia, działów jakości, pracownicy zakładów z wdrożonym lub planowanym wdrożeniem Lean Manufacturing, osoby zainteresowane tematyką Lean Manufacturing.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zestawów symulacyjnych, które pomogą w zrozumieniu wdrażania takich narzędzi jak 5S i SMED.
W trakcie tych ćwiczeń, uczestnicy usprawniają rzeczywiste stanowisko pracy oraz redukują czas przezbrojenia maszyny.

Program szkolenia

Program szkolenia
Lider Lean Manufacturing

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
2. Historia systemów produkcyjnych – Toyota kontra Ford
3. Przegląd narzędzi Lean Manufacturing
4. Kaizen – japońska idea ciągłego doskonalenia
5. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja
– marnotrawstwo,
– ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej w procesie,
– przeciążenie,
– nierównomierność
6. 5S – Organizacja stanowiska pracy:
– analiza sytuacji na stanowisku pracy,
– selekcja: segregacja i wybór,
– systematyka: porządek i ograniczenia,
– sprzątanie: czyszczenie i kontrola,
– standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
– samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
– ĆWICZENIE 2 – Organizacja stanowiska montażowego,
– ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów,
– zarządzanie wizualne,
– audyt 5S
7. Just in Time – Produkcja „na czas”
8. System Kanban:
– ĆWICZENIE 4 – Opracowanie Karty Kanban
9. Heijunka – Poziomowanie produkcji
10. TPM – Utrzymanie ruchu i zwiększenie niezawodności maszyn i narzędzi
11. SMED – Redukcja czasu przezbrojenia maszyn:
– ĆWICZENIE 5 – Przezbrojenie urządzenia: analiza SMED, wdrożenie zaproponowanych zmian
12. Jidoka – Eliminacja błędów w procesie produkcyjnym: Poka-Yoke i Andon:
– ĆWICZENIE 6 – Kontrola wizualna pod presją czasu taktu
13. VSM – Mapowanie strumienia wartości:
– ĆWICZENIE 7 – Analiza stanu obecnego procesu produkcyjnego, obliczenie wskaźników produkcyjnych, wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w przygotowaniu potencjalnych udoskonaleń
14. Etapy wdrażania Lean Manufacturing

certyfikaty

CERTYFIKAT

Lider Lean Manufacturing – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

Forma szkolenia

Szkolenie Lider Lean Manufacturing ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, wraz z przykładami wdrożeń narzędzi Lean Manufacturing przy wykorzystaniu zestawów symulacyjnych i analizą efektywności wdrożenia, pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.

czas trwania szkolenia

Czas trwania szkolenia

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

Trener

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

opinie uczestników

Dużo praktycznych zadań i dążenie do tego aby każdy je zrozumiał.

Wysoka kultura osobista trenera, luźna atmosfera. Przejrzyste materiały i treści przekazywane. Przeplatane zajęcia praktyczne z wykładami.

Omówione tematy były szczegółowo wyjaśnione. Świetne ćwiczenia.

Żywe przykłady i ćwiczenia na podstawie przekazywanej wiedzy, filmiki 🙂 Pozytywny trener, który wie o czym mówi.

Prowadzący prowadzi szkolenie w przyjaznej atmosferze.

Dużo praktycznych przykładów; dobry kontakt z grupą; dostosowywanie treści szkolenia do poziomu wiedzy uczestników szkolenia.

Fachowość, doradztwo, pogłębienie wiedzy.

Rzeczowy prowadzący, z umiejętnością i wiedzą; dostosowywał przekazywanie informacji do grupy.

Rzeczowy prowadzący, z umiejętnością i wiedzą dostosowywał przekazywanie informacji.

Świetny sposób przekazywania wiedzy. Bardzo miła atmosfera. Przydatne materiały.

Ciekawe przykłady; czas na wypowiedzi, super merytoryka; trener elastyczny; dużo ćwiczeń.

Konkretne przekazana wiedza, w jasny sposób, dokładna analiza.

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie.

Szkolenie super pod względem merytorycznym. Pokazało kierunek doskonalenia umiejętności w inżynierii procesu. Przekazało wiedzę na temat narzędzi, pozwalających usprawnić procesy produkcyjne.

Praca na przykładach. Dostosowany „język”.

Informacje przekazywane w łatwy i dostępny sposób.

Super trener z potężną wiedzą w swojej dziedzinie.

Praktyczne przykłady z życia.

Umiejętne przekazywanie wiedzy, prowadzenie dialogu, ćwiczenia grupowe.

Dużo przykładów, warsztaty; wymiana wiedzy między uczestnikami.

Odpowiednio przekazana i dostosowana do szkolenia tematyka. Merytoryczne i ciekawe ćwiczenia.

Możliwość dyskusji oraz wyjaśnienia problemu.

Przeprowadzanie ćwiczeń; angażowanie uczestników do myślenia.

Dobra komunikacja z prowadzącym zajęcia.

Dobrze przygotowany prowadzący; ciekawy przekaz informacji.

Usystematyzowane materiały, praktyczne podejście trenera.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem